Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Trung ương cần có chương trình đầu tư mạnh mẽ để đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số...

Ngày đăng: 04-11-2004, 08:10 - Lượt truy cập: 938
Tại phiên họp ngày 2-11, kỳ họp thứ 6 (Quốc hội khóa XI), đồng chí HÀ SƠN NHIN- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ta:
Trung ương cần có chương trình đầu tư mạnh mẽ để đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số... (*)

Tại phiên họp ngày 2-11, kỳ họp thứ 6 (Quốc hội khóa XI), đồng chí HÀ SƠN NHIN- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ta:

Trung ương cần có chương trình đầu tư mạnh mẽ để đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số...

Bước vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm 2004, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân; song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành năng động, hiệu quả của Chính phủ và chính quyền các cấp, cũng như sự nỗ lực lao động sản xuất của nhân dân, của các doanh nghiệp, nước ta đã có bước phát triển toàn diện, đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2004 theo Nghị quyết của Quốc hội. Trong đó, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ước đạt 7,6%; xuất khẩu tăng gần 24%; thu ngân sách Nhà nước vượt 11,8% kế hoạch. Tình hình phát triển một số ngành kinh tế có nhiều tiến bộ, chất lượng tăng trưởng có bước cải thiện; cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng gắn với thị trường trong nước và xuất khẩu; các thành phần kinh tế tích cực đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, đặc biệt là khu vực tư nhân; nguồn lực huy động cho đầu tư phát triển đa dạng hơn, phát huy nội lực tốt hơn. Một số lĩnh vực xã hội, phát triển văn hóa, xây dựng đời sống mới, xóa đói giảm nghèo chuyển biến tích cực. Chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Vị thế và uy tín của Việt Nam tăng lên. Những kết quả đó góp phần củng cố, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Được sự quan tâm đúng mức của Đảng và Chính phủ, trong năm qua Tây Nguyên và Gia Lai có những bước đi đúng trong việc tận dụng, khai thác tiềm năng, lợi thế để tạo ra sự phát triển đồng bộ và giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, Gia Lai vẫn là một tỉnh nghèo, mấy năm gần đây tốc độ tăng trưởng tuy cao, nhưng chưa vững chắc, cơ bản vẫn là tỉnh nông nghiệp chậm phát triển so với cả nước. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Để Tây Nguyên và Gia Lai tiếp tục phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị và Quyết định 168 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Trung ương quan tâm giải quyết các vấn đề sau:

- Trong những năm qua, nhân dân rất phấn khởi được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư Chương trình 135 để giúp đỡ, hỗ trợ cho đồng bào các xã đặc biệt khó khăn tăng cường kết cấu hạ tầng và xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, tạo điều kiện và cơ hội cho đồng bào vươn lên thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Theo qui định, Chương trình 135 sẽ kết thúc sau năm 2005; do vậy, đề nghị Trung ương tăng mức đầu tư chương trình này, đồng thời có chương trình mới mạnh mẽ hơn trong giai đoạn 2006- 2010 để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội các xã nghèo nhằm ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân vùng căn cứ Cách mạng và đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; trong đó, qui định đến cuối năm 2006 phải cơ bản thực hiện xong các chính sách. Song, chúng tôi thấy nguồn vốn ngân sách Nhà nước bố trí cho việc thực hiện Quyết định 134 trong năm 2005 còn thấp (cả nước 380 tỷ đồng; Gia Lai 30 tỷ đồng) nên chưa đủ nguồn lực để triển khai nhiệm vụ. Đề nghị Chính phủ cân đối thêm nguồn vốn cho chương trình này.

- Những năm gần đây, Gia Lai thường bị hạn hán, gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp. Hàng năm, Nhà nước đã tốn số kinh phí rất lớn để trợ giúp đồng bào khắc phục hạn hán, ổn định sản xuất nhưng đây là biện pháp tình thế, thụ động, không bền vững. Đề nghị Chính phủ đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trọng điểm đã xác định trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động sản xuất, hạn chế thiệt hại do thiên tai, ổn định đời sống và vươn lên làm giàu.

- Để nâng cao dân trí, giúp đỡ đồng bào vươn lên bằng ý chí và nghị lực để thoát nghèo, Chính phủ cần tiếp tục đầu tư cho tỉnh để phát triển sự nghiệp giáo dục- đào tạo. Cụ thể là:

Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học. Hiện nay còn 441 phòng học mượn của các lực lượng xã hội và 806 phòng cấp 4 đã hết hạn sử dụng, có nguy cơ sụp đổ; đồng thời đầu tư xây dựng trường mầm non, mẫu giáo cho vùng đồng bào dân tộc thiếu số, vùng sâu và tách 93 trường hiện trạng còn ghép trung học cơ sở với trường tiểu học, mẫu giáo (1 trường nhưng 3 cấp học) nhằm góp phần bảo đảm chất lượng giáo dục theo chương trình mới.

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số lâu dài cho tỉnh, Chính phủ nên tăng qui mô học sinh của các Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú lên gấp đôi hiện nay (trường THPT tỉnh 700 học sinh; trường THCS huyện 300 học sinh); tăng phụ cấp cho học sinh nội trú và có chủ trương hỗ trợ phụ cấp cho học sinh bán trú trung học cơ sở tại các xã vùng sâu, vùng xa, học sinh có tiêu chuẩn nội trú nhưng vẫn phải theo học ở các trường phổ thông.

Thực hiện chính sách bảo lưu phụ cấp đứng lớp cho số giáo viên dạy giỏi được điều động về làm cán bộ quản lý tại Sở, Phòng Giáo dục- Đào tạo; áp dụng Nghị định 35 và Thông tư liên tịch số 11 để đãi ngộ đối với số giáo viên tình nguyện vào các xã vùng 3 giảng dạy trước tháng 7-2001 nhằm ổn định tư tưởng và cải thiện đời sống của nhiều giáo viên gắn bó với vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảng dạy trong những ngày còn rất gian khó.

                                                                              Hà Sơn Nhin

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc