Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai: Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Ngày đăng: 14-12-2022, 10:00 - Lượt truy cập: 2978

​Ngày 13/12/2022, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết dịnh số 770/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp đế triển khai thực hiện.


14.12.jpg

UBND tỉnh họp giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cho các sở, ban, ngành, địa phương

Cụ thể: Về tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 8,62%. Trong đó, ngành nông lâm nghiệp - thủy sản tăng 5,15%; ngành công nghiệp - xây dựng tăng 13,96%; ngành dịch vụ tăng 7,51%; thuế sản phẩm tăng 5,16%. Về cơ cấu kinh tế: Ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản đạt 26,87%; ngành công nghiệp - Xây dựng đạt 28,7%; ngành dịch vụ đạt 40,62%; thuế sản phẩm đạt 3,81%. GRDP bình quân đầu người đạt 66,9 triệu dồng/người; 09 xã dạt chuẩn nông thôn mới; kim ngạch xuất khẩu đạt 680 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 110 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.910 tỷ đồng trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 42.000 tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 108.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 33%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 1,14%. Số lao động được tạo việc làm mới đạt 26.500 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) còn 8,1%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 2%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiếu số là 3%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 63,4%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo là 93%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi trung học cơ sở là 94,7%. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế đạt 94%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,75%. Tỷ lệ che phủ của rừng (kể cả cây cao su) đạt 47,33%; diện tích trồng rừng trong năm là 8.000 ha. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,7%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 75%. Tỷ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý ở đô thị: 95,8%.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch này, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đã được giao. UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo các chỉ tiêu hướng dẫn để cụ thể hóa các chỉ tiêu kế hoạch do UBND tỉnh giao./.

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc