Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 24-03-2023, 11:00 - Lượt truy cập: 260

​Ngày 23/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 657/KH-UBND về Triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023 – 2025.


Việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn dựa trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa truyền thống, môi trường cảnh quan của khu vực nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng NTM bền vững. Tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội, nhất là từ khu vực tư nhân, sự tham gia tích cực từ cộng đồng địa phương cho đầu tư phát triển du lịch nông thôn tại Gia Lai để xây dựng, phát triển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ về lĩnh vực du lịch có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho người lao động. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp trong việc xây dựng, phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây NTM.

MinhChau.jpg

Minh họa. Ảnh: Minh Châu

Theo đó kế hoạch đã đề ra các nội dung để thực hiện gồm: Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển du lịch nông thôn; Triển khai Bộ tiêu chí về du lịch nông nghiệp, nông thôn; Tuyên truyền, tập huấn, nâng cao năng lực về du lịch nông nghiệp, nông thôn; Hỗ trợ xây dựng mô hình du lịch nông thôn; Triển khai áp dụng chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn và Xây dựng các hoạt động quảng bá, giới thiệu du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Để tổ chức thực hiện đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện, nhất là quá trình lựa chọn triển khai xây dựng mô hình du lịch nông thôn đảm bảo khả thi, đúng quy định. Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao để triển khai việc phân bổ kinh phí thực hiện theo quy định của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của trung ương và địa phương,... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch hằng năm, đề xuất triển khai các nhiệm vụ cụ thể, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch khi có phát sinh; lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai và Đề án bảo tồn phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025, để phát huy được các nguồn lực trong quá trình triển khai đồng bộ, hiệu quả. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ được giao của kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp) để xem xét, giải quyết kịp thời./.

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc