Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2023

Ngày đăng: 24-02-2023, 02:00 - Lượt truy cập: 268

Sáng 24/02, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá các kết quả đạt được trong năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế và một số sở, ngành, đơn vị liên quan.


Năm 2022 dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, sự cố gắng phấn đấu vượt khó khăn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế; do vậy, công tác y tế năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Trong các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết số 32/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ, ngành y tế được giao 03 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, chỉ tiêu số bác sĩ/10.000 dân đạt 9,4 bác sĩ, thực hiện đạt 11,5 bác sĩ, vượt chỉ tiêu được giao; chỉ tiêu số giường bệnh/10.000 dân đạt 29,5 giường bệnh, thực hiện được 31 giường bệnh, vượt chỉ tiêu được giao; tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92% dân số, thực hiện được 92,03% dân số, đạt chỉ tiêu được giao. Đồng thời, công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, y học cổ truyền, dân số, an toàn thực phẩm, quản lý môi trường y tế, đào tạo phát triển nhân lực, chuyển đổi số y tế… tiếp tục được đẩy mạnh. Các hoạt động phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế, truyền thông được tăng cường nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, sự hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Năm 2023, Bộ Y tế đặt mục tiêu phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tập trung kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Các chỉ tiêu chủ yếu được giao tại Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ: Phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2%; số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 12 bác sĩ; số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 32 giường bệnh. Các chỉ tiêu cụ thể ngành, lĩnh vực y tế được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023: Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt 73,8 tuổi; tỷ số giới tính khi sinh đạt 111,2 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt trên 80%; tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%...

z4133974904683_a8c521205a434fe8af21ab9c9f769c16.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai

Đối với tỉnh Gia Lai, trong năm 2022 công tác y tế cơ bản đã đạt các chỉ tiêu và kế hoạch của Trung ương và tỉnh giao; hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chú trọng; các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số được tổ chức thực hiện có hiệu quả; kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được chú trọng, số lượt khám chữa bệnh toàn tỉnh tăng hơn 176 nghìn lượt so với cùng kỳ năm 2021. Cùng với đó, tỉnh Gia Lai tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người dân; đảm bảo việc khám chữa bệnh cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt, tỉnh đã nghiệm thu đưa vào sử dụng Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao và giảm chi phí điều trị. Về mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và phát triển, đối với y tế tuyến xã, dự kiến tổng số xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế năm 2022 là 205/220 xã. Công tác cung cấp đủ thuốc cho nhu cầu phòng bệnh và chữa bệnh được đảm bảo; việc đấu thầu cung cấp thuốc tập trung năm 2023 - 2024 được triển khai kịp thời, đúng tiến độ…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành y tế đã đạt được trong năm 2022. Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02), thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đã gửi lời tri ân, chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể đội ngũ cán bộ ngành y tế. Với mục tiêu nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, Thủ tướng đề nghị ngành y tế tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đặt sức khoẻ, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; thực hiện hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các Nghị quyết số 20, 21 về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; chú trọng xây dựng, phát triển ngành y một cách tổng thể, toàn diện về cả y tế công lập và y tế tư nhân, huy động mọi nguồn lực để phát triển ngành y tế nhanh, bền vững và hiện đại. Phát huy tinh thần đoàn kết, càng khó khăn, càng phải đoàn kết, chung sức đồng lòng vì sức khỏe, tính mạng của người dân. Các nhiệm vụ công tác cần được triển khai một cách tổng thể, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; xác định những việc quan trọng, cấp bách, cần giải quyết ngay, đảm bảo thực hiện tốt các công việc thường xuyên, ứng phó kịp thời, hiệu quả đối với những vấn đề phát sinh; có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể; phải khắc ghi và hành động theo 12 điều y đức trong triển khai nhiệm vụ; không ngừng trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, làm sâu y lý, giàu y đức, giỏi y thuật.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành y tế cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đi đôi với xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện thể chế, chính sách để ngành y tế phát triển nhanh, bền vững; tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác. Triển khai đánh giá kết quả thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập để hoàn thiện các quy định về mô hình tự chủ; khẩn trương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW về củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở, làm căn cứ xây dựng, trình ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới. Thực hiện quyết liệt các chương trình, dự án đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế; triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác tư vấn, khám chữa bệnh từ xa. Tập trung thực hiện chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế; chú trọng quản lý, cấp phép, gia hạn thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời, công khai, minh bạch; đẩy mạnh thông tin, truyền thông để người dân thay đổi nhận thức, thói quen, chủ động tự bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân./.​

Hoàng Thảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc