Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày đăng: 08-06-2023, 09:00 - Lượt truy cập: 127
​(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12-12-2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.

Kế hoạch nhằm mục đích quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị 20-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và người lao động trên địa bàn tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đảm bảo đúng mục đích, quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý, bảo hộ công dân đối với lao động của tỉnh ở nước ngoài phù hợp với các cam kết, điều ước quốc tế mà nước ta tham gia.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ảnh 1
Một lớp đào tạo nghề may cho lao động dân tộc thiểu số tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đak Đoa. Ảnh: Đức Thụy

Đồng thời, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và tay nghề cho người lao động, nhất là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân tộc thiểu số. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, kỹ năng nghề, ngoại ngữ, pháp luật, văn hóa, phong tục tập quán của các nước cho người lao động; từ đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo và phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập.

Kế hoạch đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp, gồm: tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; rà soát, bổ sung chính sách đặc thù của tỉnh liên quan đến công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tăng cường công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tại kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch này; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên là người lao động trên địa bàn tỉnh làm việc ở nước ngoài. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW và nội dung Kế hoạch này đến chi bộ. Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thực hiện tốt vai trò giám sát, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh cụ thể hóa các giải pháp và xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW và Kế hoạch này; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

TRẦN ĐỨC-GLO

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc