Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Sở Giáo dục-Đào tạo Gia Lai làm Trưởng Khối thi đua các sở, ngành Khoa học-Văn hóa-Xã hội năm 2023

Ngày đăng: 22-02-2023, 08:00 - Lượt truy cập: 116
(GLO)- Chiều 21-2, Khối thi đua các sở, ngành Khoa học-Văn hóa-Xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong Khối thi đua.Năm 2022, Sở Y tế Gia Lai làm Khối trưởng Khối thi đua các sở, ngành Khoa học-Văn hóa-Xã hội tỉnh. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả các phong trào thi đua của Khối như: Kế hoạch tổ chức Hội thao Khối thi đua năm 2022; Kế hoạch thi đua phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của từng đơn vị; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của từng đơn vị trong Khối.

Sở Giáo dục-Đào tạo Gia Lai làm Trưởng Khối thi đua các sở, ngành Khoa học-Văn hóa-Xã hội năm 2023 ảnh 1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Đặc biệt, căn cứ kế hoạch hành động của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trong Khối tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Các đơn vị trong Khối đã tích cực phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước đối với ngành trên cơ sở những nội dung ký kết của Khối thi đua và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các phong trào thi đua của Khối đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Từ đó đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng và đồng thuận của các ngành sau thời gian dài phòng-chống dịch Covid-19 đầy khó khăn, thách thức; đồng thời đã động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong Khối. Đặc biệt, sau nhiều năm không được tổ chức do dịch bệnh Covid-19, trong năm 2022 đã tổ chức thành công Hội thao Khối thi đua các sở, ngành Khoa học-Văn hóa-Xã hội năm 2022 tạo không khí sôi nổi, vui tươi, đoàn kết trong cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan trong Khối thi đua.

Sở Giáo dục-Đào tạo Gia Lai làm Trưởng Khối thi đua các sở, ngành Khoa học-Văn hóa-Xã hội năm 2023 ảnh 2

Ông Đinh Hà Nam- Phó Giám đốc Sở Y tế trao cờ Khối trưởng Khối thi đua các sở, ngành Khoa học- Văn hóa- Xã hội tỉnh năm 2023 cho đại diện Sở Giáo dục- Đào tạo. Ảnh: Như Nguyện

Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong năm 2022, năm 2023, Khối thi đua các sở, ngành Khoa học-Văn hóa-Xã hội tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4-11-2019 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 17-1-2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức Cụm, Khối thi đua; tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của cụm, khối thi đua tỉnh Gia Lai.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, sáng tạo gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đổi mới cơ chế tài chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ, cải cách hành chính; triển khai tổ chức các hoạt động thi đua yêu nước (giai đoạn 2021-2025)... Các cơ quan trong Khối thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao năm 2023.

Sở Giáo dục-Đào tạo Gia Lai làm Trưởng Khối thi đua các sở, ngành Khoa học-Văn hóa-Xã hội năm 2023 ảnh 3

Các đơn vị Ký kết giao ước thi đua các sở, ngành Khoa học-Văn hóa-Xã hội tỉnh năm 2023. Ảnh: Như Nguyện

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành trong Khối thi đua đã đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ đề ra trong năm 2023

Dịp này, lãnh đạo Sở Y tế-Trưởng Khối thi đua các sở, ngành Khoa học-Văn hóa-Xã hội tỉnh đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Gia Lai năm 2021 cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh và trao Cờ Khối trưởng năm 2023 cho Sở Giáo dục-Đào tạo. Hội nghị đã thông qua kế hoạch phát động thi đua và tổ chức Ký kết giao ước thi đua các sở, ngành Khoa học-Văn hóa-Xã hội tỉnh năm 2023.

NHƯ NGUYỆN-GLO

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc