Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Hội nghị triển khai công tác nội vụ năm 2005

Ngày đăng: 21-01-2005, 04:35 - Lượt truy cập: 850
Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận thông qua các báo cáo: Kết quả công tác nội vụ năm 2004 và nhiệm vụ năm 2005; kế hoạch cải cách hành chính năm 2005; dự thảo quy định việc bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tăng thêm theo dân số...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận thông qua các báo cáo: Kết quả công tác nội vụ năm 2004 và nhiệm vụ năm 2005; kế hoạch cải cách hành chính năm 2005; dự thảo quy định việc bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tăng thêm theo dân số...

Năm qua có nhiều công tác quan trọng đòi hỏi tập thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành nỗ lực hoàn thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh đặc biệt là phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp; làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, huyện về sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ. Tuy vậy, ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị vẫn còn những tồn tại, yếu kém như: Kế hoạch phân bổ và tổ chức thực hiện chỉ tiêu, kinh phí đào tạo cán bộ, công chức hoàn thành ở mức độ thấp; việc báo cáo và đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 74/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với cán bộ, công chức, phân loại chính quyền cơ sở còn chậm so với thời gian quy định.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2005, toàn ngành phấn đấu hoàn thành công tác tổ chức bộ máy, biên chế và tiền lương. Chú trọng triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế theo Nghị định 16 và 09 của Chính phủ. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền; thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức Nhà nước ở địa phương.

Theo báo Gia Lai

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc