Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 21/5/2023) (Lịch này thay thế lịch đã phát hành ngày 08/5/2023)

Ngày đăng: 11-05-2023, 02:00 - Lượt truy cập: 254

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 21/5/2023)

(Lịch này thay thế lịch đã phát hành ngày 08/5/2023)

Thứ hai
08/5/2023

S

- Làm việc.

C

- 14h00: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh nghe các ngành báo cáo về công tác quản lý và giao dự toán kinh phí cho các hội quần chúng được nhà nước hỗ trợ kinh phí nhiệm vụ nhà nước giao.

- 14h00: Đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Thứ ba
09/5/2023

S

- 08h00: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

- 08h00: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh đi kiểm tra việc thực hiện chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững.

- 08h00: Đ/c Nguyễn Hữu Quế-PCT UBND tỉnh họp Tiểu ban đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự năm 2023.

- 08h00: Đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh làm việc với Đoàn thanh tra Chính phủ về tình hình khiếu nại, tranh chấp đất đai tại các công ty cà phê trên địa bàn tỉnh.

C

- 14h00: Đ/c Nguyễn Hữu Quế-PCT UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng báo cáo về đơn giá dịch vụ công ích đô thị.

- 14h00: Đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh nghe báo cáo, triển khai một số nội dung liên quan đến việc: (1) Rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh; (2) triển khai Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 02/5/2023 của TTgCP.

Thứ tư
10/5/2023

S

- 08h00: Đ/c Chủ tịch, đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh dự phiên thứ tư Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân dự tỉnh năm 2023 theo chương trình làm việc của BTV Tỉnh ủy.

- 08h00: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh chủ trì họp kiểm điểm về công tác cán bộ.

- 08h00: Đ/c Nguyễn Hữu Quế-PCT UBND tỉnh nghe dự án đầu tư kho xăng dầu Dương Đông.

C

- 14h00: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2023.

Thứ năm
11/5/2023

S

- 08h00: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy

- 08h00: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh nghe các ngành báo cáo, đề xuất xử lý vướng mắc các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Pleiku.

- 08h00: Đ/c Nguyễn Hữu Quế-PCT UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ giao ban công tác Quý I/2023 và tổng kết kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.

- 08h00: Đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh nghe báo cáo điều chỉnh chủ trương Dự án xây dựng các hồ chứa nước và hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi.

C

- 13h30: Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Thứ sáu
12/5/2023

S

- 08h00: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh nghe Trường Cao đẳng Gia Lai báo cáo việc thực hiện các kết luận của UBND tỉnh, thành lập hội đồng trường, triển khai các dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp.

- 08h45: Đ/c Nguyễn Hữu Quế-PCT UBND tỉnh đón và cùng đoàn công tác của đ/c Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đi khảo sát một số dự án đầu tư – xây dựng trên địa bàn thành phố Pleiku.

- 08h00: Đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh nghe các ngành báo cáo giải quyết các đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và xử lý các vướng mắc của Công ty cổ phần kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức.

C

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác Hà Nội.

- 14h00: Các đ/c PCT UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác đ/c Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Thứ bảy
13/5/2023

S

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

C

- 13h30: Đ/c Nguyễn Hữu Quế-PCT UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm tra giải ngân vốn đầu tư công do đồng chí Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì.

Chủ nhật 14/5/2023

S

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

C

- Dự kiến: Đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh làm việc với Tổ công tác đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV.

Thứ hai
15/5/2023

S

- 08h00: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023.

- 08h00: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh đi kiểm tra việc thực hiện chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững.

- Dự kiến 08h00: Đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh cùng Tổ công tác đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV đi khảo sát thực tế.

C

- Làm việc.

Thứ ba
16/5/2023

S

- 08h00: Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới theo chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy.

- Dự kiến 08h00: Đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh làm việc với Tổ công tác đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

C

- Làm việc.

Thứ tư
17/5/2023

S

- 08h00: Đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh nghe Sở NN&PTNT báo cáo triển khai một số nhiệm vụ theo văn bản số 77-CV/BCSĐ UBND tỉnh về xử lý cao su kém hiệu quả và vùng tưới thuỷ lợi Ia Mơr.

C

- Làm việc.

Thứ năm
18/5/2023

S

- Từ ngày 18-21/5: Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh tham gia Diễn tập GL-23.

C

- Làm việc.

Thứ sáu
19/5/2023

S

- Dự kiến 08h00: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội thảo chuyên đề về phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước khu vực miền Trung-Tây Nguyên do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

C

- Làm việc.

Thứ bảy
20/5/2023

S

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

C

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

Chủ nhật 21/5/2023

S

- Từ ngày 21-25/5: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh đi công tác tại Campuchia.

C

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

​ 

UBND tỉnh Gia Lai

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc