Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Kế hoạch thực hiện Chương trình số 52-CTr/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy

Ngày đăng: 06-04-2023, 11:00 - Lượt truy cập: 448

Ngày 06/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 148/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình số 52-CTr/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá, phát triển đô thị bền vững đảm bảo an sinh xã hội và môi trường đô thị; hình thành một số đô thị động lực, gắn với phát triển đô thị thông minh; tổ chức lập đầy đủ các cấp độ quy hoạch đô thị để làm cơ sở quản lý, đầu tư và phát triển đô thị; phát triển kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu, đầu tư xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại. Đồng thời, phát triển kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững; chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị; phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy.

1-7262 (1).jpg

 Tập trung hoàn thiện thành lập thị xã Chư Sê (đô thị loại IV). Nguồn: baogialai.com.vn

Trong đó, chú trọng hoàn thành một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025 chỉ tiêu đô thị hóa đạt 35%; dự kiến đến năm 2030 đạt 40%; đến năm 2045 đạt 50%. Đến năm 2025, 100% đô thị có đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung được phê duyệt; tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị thành phố Pleiku đạt 100%, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa đạt 50%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị toàn tỉnh đạt 40%; 50% đô thị có quy chế quản lý kiến trúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm 100% đô thị loại III trở lên hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị. Tỷ lệ đất giao thông đô thị trên đất xây dựng đô thị đến năm 2025 đạt 11%-16%,  năm 2030 đạt 16%-26%; diện tích đất cây xanh đô thị đến năm 2025 đạt 6-8m2/người, năm 2030 đạt 8-10m2/người; diện tích sàn nhà bình quân đầu người tại khu vực đô thị đến năm 2025 đạt 28m2/người, năm 2030 đạt 32m2/người. Đến năm 2025, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình tại đô thị, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh; tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Đến năm 2030, phổ cập dịch vụ mạng internet băng rộng cáp quang, phổ cập dịch vụ mạng di động 5G, tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%. Về nâng loại đô thị, nâng cấp đơn vị hành chính: Tập trung nâng cấp thị xã An Khê từ đô thị loại IV lên loại III; nâng cấp thị trấn Đak Đoa từ đô thị loại V lên loại IV; thành lập đô thị loại V - Thị trấn Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; hoàn thiện, trình phê duyệt Đề án thành lập thị xã Chư Sê (đô thị loại IV), thành lập thị trấn Ia Pa (đô thị loại V), nâng cấp thị trấn K'bang, Phú Hoà, Ia Ly, Kon Dỡng, Nhơn Hoà, Đak Pơ, Phú Thiện từ đô thị loại V lên loại IV giai đoạn sau năm 2025.

Một số nhiệm vụ nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra như: Cần xây dựng định hướng phát triển các đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và giai đoạn đến năm 2035 gắn với việc nâng loại các đô thị, nâng cấp các đơn vị hành chính, đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng dân số đô thị; tập trung phát triển kinh tế khu vực đô thị, phát triển đô thị, phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp; triển khai đồng bộ quy hoạch đô thị để làm cơ sở quản lý, đầu tư và phát triển đô thị; ưu tiên nguồn lực để đầu tư hệ thống hạ tầng khung đô thị, hệ thống hạ tầng xã hội thiết yếu. Chú trọng đầu tư hệ thống giao thông gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm; đầu tư phát triển các dự án phục vụ dân sinh như y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, thương mại và dịch vụ, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự đô thị; rà soát các tiêu chí đô thị còn thiếu, các tiêu chí chưa đảm bảo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có giải pháp tổ chức đầu tư, phát triển cho phù hợp; phát triển hệ thống đô thị thông minh gắn với phát triển thông tin liên lạc; tập trung thực hiện các nhiệm vụ về phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh…

Tại Kế hoạch đã đề ra 05 nhóm giải pháp chủ yếu, gồm: Phát triển dân số đô thị, thu hút dịch chuyển dân cư từ nông thôn đến khu vực thành thị; nâng loại đô thị, nâng cấp đơn vị hành chính các đô thị; giải pháp quy hoạch phát triển đô thị; lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị; giải pháp về nguồn lực phát triển đô thị./.​

Hoàng Thảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc