Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2023 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày đăng: 13-01-2023, 03:00 - Lượt truy cập: 877

Sáng ngày 13/01, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 ngành NT&PTNT. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Dương Mah Tiệp- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm đầu cầu UBND tỉnh Gia Lai; tham dự có lãnh đạo, các sở, ban, ngành có liên quan.


​Năm 2022, toàn ngành NT&PTNT đã vượt qua khó khăn, thách thức đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc, khẳng định vai trò trụ đỡ, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Đồng thời, từng bước chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và thu nhập cho nông dân. Giá trị gia tăng toàn ngành (GDP) năm 2022 tăng cao nhất trong những năm gần đây, đạt 3,36% (Chính phủ giao 2,5% - 2,8%), trong đó nông nghiệp tăng 2,88%, thủy sản tăng 4,43%, lâm nghiệp tăng 6,13%. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực và tại các thị trường trọng điểm; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt cao kỷ lục trên 53,22 tỷ USD, tăng 9,3%, trong đó thặng dư thương mại 8,5 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2021. Liên kết chuỗi sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp tiếp tục được đổi mới phù hợp với thị trường, sản xuất hàng hóa lớn; tổ chức nhiều hội chợ, hội nghị xúc tiến, xây dựng 2.510 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn kiểm soát (tăng 866 chuỗi so với năm 2021); nhiều mô hình liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác xã theo chuỗi được triển khai nhân rộng. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) được tập trung thực hiện kết hợp tài nguyên bản địa, văn hóa truyền thống với ứng dụng khoa học công nghệ tạo sản phẩm đa dạng, phong phú, chất lượng, mẫu mã bao bì đẹp, truy xuất nguồn gốc; lũy kế đến hết năm 2022 phân hạng và công nhận 8.689 sản phẩm OCOP, tăng gần 3.700 sản phẩm so với năm 2021. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện, tăng cả về số lượng và chất lượng số xã, đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.  Trong năm có 6.009/8.225 xã (73,06%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 937 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 110 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 255 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM; có 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM, có 05 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng; công tác thủy lợi đã làm tốt nhiệm vụ điều tiết nước phục vụ sản xuất. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,02%, từng bước nâng cao chất lượng rừng.

DSC_9987.JPG

Quang cảnh hội nghị tại điểm đàu cầu tỉnh Gia Lai

Đối với tỉnh Gia Lai, năm 2022 ngành NN&PTNT đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt hơn 33.823 tỷ đồng, tăng 6,67% so với cùng kỳ; trong đó, nông nghiệp tăng 6,64%; lâm nghiệp tăng 7,33%; thuỷ sản tăng 8,74%. Chuyển dịch cơ cấu nội ngành theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành chăn nuôi ngày càng tăng, chiếm 17,45%, tăng 1,49% so với năm 2021. Tỷ lệ che phủ rừng chung của tỉnh đạt 47,15%. Toàn tỉnh có 37.592 ha diện tích cây trồng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; có khoảng hơn 233.500 ha cây trồng các loại sản xuất đạt các tiêu chuẩn chiếm 41% tổng diện tích gieo trồng. Có 321 sản phẩm OCOP đạt 3 - 4 sao cấp tỉnh; toàn tỉnh có 301 HTX nông nghiệp, 02 Liên hiệp HTX với khoảng 9.900 thành viên. Hiện có khoảng 237.346 ha diện tích các loại cây trồng thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chiếm 41,5% diện tích giao trồng. Toàn tỉnh hiện có 274 dự án được các nhà đầu tư quan tâm (trong đó có 38 dự án thuộc lĩnh vực trồng trọt, 200 dự án thuộc lĩnh vực chăn nuôi, 36 dự án trồng rừng) với tổng kinh phí đăng ký đầu tư trên 41.783 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành NN&PTNT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào những thành tựu, kết quả chung của đất nước, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của toàn ngành. Năm 2023 tiếp tục là một năm gặp nhiều khó khăn, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục tự tin, bản lĩnh linh hoạt để vượt  qua khó khăn. Thủ tướng yêu cầu quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội để xây dựng ngành nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại, nông dân văn minh, lấy nông dân là trung tâm, xây dựng nông thôn là nền tảng, phát triển nông nghiệp là động lực. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo, điều hành gồm: Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu; quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu phù hợp, ngang tầm yêu cầu phát triển; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn phát triển nông nghiệp với văn hóa và du lịch; phối hợp với ngành ngân hàng để đáp ứng nguồn vốn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là cho xuất khẩu; đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu; nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu ngành phấn đấu đạt các mục tiêu: Tăng trưởng khoảng 3,5%; xuất khẩu khoảng 55 tỷ USD; tỉ lệ che phủ rừng ổn định mức 42%; tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 80%; tỉ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp quy chuẩn khoảng 60%. Để đạt các mục tiêu đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương có giải pháp cụ thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn về chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tín dụng, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp hàng hóa và xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh xã hội hóa, phân cấp mạnh mẽ về cho địa phương, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ cấu lại ngành theo 3 nhóm trục sản phẩm chủ lực, theo các ngành, lĩnh vực và cơ cấu lại sản xuất theo vùng. Tổ chức lại sản xuất, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả gắn với quá trình chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển mạnh mẽ, hợp lý, phù hợp, phát triển hệ thống hợp tác xã, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Song song với đó, làm tốt dự báo cung cầu, thông tin về tình hình thị trường, kết nối giữa người sản xuất với tiêu dùng. Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới phải đi đôi với tạo điều kiện phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của từng vùng miền, gắn với đô thị hóa. Thủ tướng tin tưởng năm 2023, ngành NN&PTNTtiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục có những bứt phá và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngành./.

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc