Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ bao phủ BHXH bình quân toàn tỉnh đạt 16,83%

Ngày đăng: 18-01-2023, 04:00 - Lượt truy cập: 704

UBND tỉnh ban hành văn bản số 156/KH-UBND ngày 18/01/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.9EC3DD1D26C85E83D5C56D85363AA341.jpg

 Trao tặng sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Biển Hồ (Nguồn: baogialai.com.vn)

Kế hoạch nhằm mục đích xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhằm tăng nhanh và bền vững số người tham gia BHXH, ổn định chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trong nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức và của người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động.

Theo đó, phấn đấu năm 2023 tỷ lệ bao phủ BHXH bình quân chung toàn tỉnh đạt 14,83%; tỷ lệ bao phủ BHTN đạt 9,16%; đến năm 2025 tỷ lệ bao phủ BHXH bình quân chung toàn tỉnh đạt 16,83%; tỷ lệ bao phủ BHTN đạt 9,85%. Để thực hiện đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra 05 nhóm nhiệm vụ giải phái thực hiện gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm; đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng; tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành BHXH; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hệ thống đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; quản lý và sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh thống kê rà soát biến động cung cầu lao động, giải quyết việc làm, đào tạo nghề tại các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sử dụng lao động; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHTN cho người lao động, người sử dụng lao động và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan và các địa phương trong việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình thực hiện ở địa phương, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2023 - 2025./.


Ngọc Minh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc