Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai ban hành Sổ tay hướng dẫn đầu tư công thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày đăng: 07-06-2023, 08:00 - Lượt truy cập: 191

(GLO)- Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai vừa có Công văn số 1542/SKHĐT-QLN về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn Đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, nhằm thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân triển khai quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Sổ tay hướng dẫn Đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sổ tay gồm 2 chương: Chương I: Hướng dẫn lập và giao kế hoạch đầu tư công. Tại chương này, Sổ tay hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện trong việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn, lập và giao kế hoạch hàng năm, lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng; điều kiện bố trí kế hoạch đầu tư công; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và tổ chức thực hiện.

Gia Lai ban hành Sổ tay hướng dẫn đầu tư công thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ảnh 1

Sổ tay hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện trong việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn, lập và giao kế hoạch hàng năm, lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng. Ảnh: Phương Vi

Chương II của sổ tay có nội dung hướng dẫn thẩm định và phê duyệt dự án. Trong đó, hướng dẫn phân công thực hiện chương trình gồm quản lý, thẩm quyền quyết định dự án đầu tư, phân loại dự án, yêu cầu thẩm định và phê duyệt dự án, dự án không có cấu phần xây dựng, dỰ án có cấu phần xây dựng, thẩm quyền thẩm định dự án, nội dung thẩm định, điều chỉnh dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng, nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp.

Ngoài ra, Sổ tay cũng có phần phụ lục tổng hợp trả lời vướng mắc (gồm 2 phần: Trả lời vướng mắc thẩm quyền cấp tỉnh và trả lời vướng mắc cấp Trung ương).

Xem Sổ tay hướng dẫn Đầu tư công thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại đây

Xem Phụ lục I tại đây

Xem Phụ lục II tại đây

PHƯƠNG VI – GLO

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc