Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 03/9-06/9/2019

Ngày đăng: 10-09-2019, 05:00 - Lượt truy cập: 329

​Triển khai các hoạt động Tết Trung thu năm 2019; thực hiện một số công tác về phát tiển du lịch; thực hiện một số công tác về phát triển du lịch; tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn đuối nước trong mùa mưa lũ năm 2019 và các năm tiếp theo... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 03/9-06/9/2019.


Triển khai các hoạt động Tết Trung thu năm 2019; thực hiện một số công tác về phát tiển du lịch; thực hiện một số công tác về phát triển du lịch; tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn đuối nước trong mùa mưa lũ năm 2019 và các năm tiếp theo... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 03/9-06/9/2019.

1.     Triển khai các hoạt động Tết Trung thu năm 2019

Tết Trung thu là truyền thống tốt đẹp mang đậm tính nhân văn của dân tộc Việt Nam dành cho trẻ em, để bảo đảm mọi trẻ em trên địa bàn tỉnh được vui Tết Trung thu năm 2019; triển khai thực hiện văn bản số 3649/LĐTBXH-TE ngày 22/8/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2019. Ngày 03/9/2019, UBND tỉnh ban hành công văn số 1927/UBND-KGVX “Về việc triển khai các hoạt động Tết Trung thu năm 2019". Qua đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2019. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động Tết Trung thu; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về trẻ em nói chung và Tết Trung thu năm 2019 nói riêng; vận động các nguồn lực hỗ trợ, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em ở các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Trung thu; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, các ngành, hội, đoàn thể, đơn vị có liên quan và UBND thành phố Pleiku tổ chức Chương trình “Lễ hội trăng rằm" cấp tỉnh năm 2019 tại thành phố Pleiku. Thời gian tổ chức ngày 12/9/2019 (nhằm ngày 14/8 Âm lịch). Các sở Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường Gia Lai: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tổ chức phối hợp hoặc kiểm tra theo lĩnh vực về vệ sinh an toàn thực phẩm; các loại văn hóa phẩm, đồ chơi, trò chơi dành cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu. Có biện pháp ngăn chặn và xử lý‎ kịp thời các cơ sở sản xuất và kinh doanh các sản phẩm kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em; bảo đảm đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, phương tiện để phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt mắc các bệnh dịch lây truyền, ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Trung thu. Đối với các đơn vị liên quan và địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2019 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, bổ ích và có ý nghĩa. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em, đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em.

2.     Triển khai thực hiện một số công tác về phát triển du lịch

Thực hiện Thông báo số 245-TB/VPTU ngày 22/8/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, một số địa phương và cơ quan chức năng về bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hoá Quần thể di tích lịch sử - văn hoá Tây Sơn Thượng Đạo. Ngày 03/9/2019, UBND tỉnh ban hành công văn số 1928/UBND-KGVX Về việc triển khai thực hiện một số công tác về phát triên du lịch. Qua đó Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh đã giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Sở ban ngành và UBND huyện thị xã, thành phố khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nâng cấp, xếp hạng “Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Tây Sơn Thượng Đạo" thành di tích quốc gia đặc biệt; nâng hạng “Di tích khảo cổ thời đại đá cũ tại thị xã An Khê" từ di tích cấp tỉnh thành di tích quốc gia; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc tiếp tục triển khai lập quy hoạch “Quần thể di tích văn hóa - lịch sử Tây Sơn Thượng Đạo" theo đúng quy định; phối hợp với Ủy ban nhân thị xã An Khê, các huyện Kbang, Kông Chro, Đak Pơ xây dựng Đề án “Nâng cấp, bổ sung hiện vật, tư liệu của Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng Đạo tại thị xã An Khê"; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh việc tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức về công tác phát triển du lịch cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn tỉnh, có mời chuyên gia đầu ngành để phổ biến, truyền đạt kinh nghiệm về tổ chức du lịch; hướng dẫn các địa phương kiểm tra, rà soát tài nguyên du lịch hình thành hồ sơ tài nguyên du lịch để có kế hoạch khai thác và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư; hướng dẫn các địa phương triển khai công tác công nhận điểm du lịch, khu du lịch theo quy định của Luật Du lịch. Đối với các Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: An Khê, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro tiếp tục phối hợp các sở, ngành liên quan sớm hoàn chỉnh Dự án tu bổ “Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Tây Sơn Thượng Đạo"; có kế hoạch phục hồi, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trong “Quần thể di tích lịch sử - văn hoá Tây Sơn Thượng đạo". Theo đó UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương chủ động bố trí một phần ngân sách của địa phương để phục vụ công tác bảo vệ, tôn tạo di tích và đầu tư phát triển các địa điểm có tài nguyên du lịch trên địa bàn quản lý.

3.     Xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh từ năm  2019 đến năm 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X. Ngày 04/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 1937/UBND-TĐKT về việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh từ năm  2019 đến năm 2020. Với những mục tiêu cụ thể như: nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay để nêu gương và nhân rộng trong toàn tỉnh. Phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn liền với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động... của mỗi cấp, ngành. Điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, địa phương, đơn vị và đời sống trong xã hội.  Thông qua việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực. Công văn đã nêu rõ đối tượng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh: Là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, là những nhân tố mới, những điển hình xuất sắc qua các phong trào thi đua; được tập thể thừa nhận, suy tôn; có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương. Các tiêu chí xác định mô hình, điển hình tiên tiến trên một số lĩnh vực. Theo đó đối với tập thể mô hình điển hình trong sản xuất, kinh doanh: Là những doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiều đóng góp cho xã hội; có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực đầu tư mở rộng lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh; các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận hằng năm tăng trưởng; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế; tạo được nhiều việc làm và quan tâm tới người lao động; đạt tiêu chuẩn an toàn lao động, an ninh trật tự, môi trường; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp công tác xã hội từ thiện. Đối với cá nhân gương cá nhân điển hình tiên tiến là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác; gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực (tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, hằng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng...), gương mẫu trong việc thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở" và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các ngành các cấp phải là người luôn nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành, trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; gắn tiêu chí điển hình cá nhân lãnh đạo với tiêu chí điển hình của tập thể (tập thể do người đó đứng đầu là tập thể điển hình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), được mọi người tin yêu, mến phục. Yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, phát hiện, lựa chọn mô hình, gương điển hình tiên tiến. Căn cứ tiêu chí về mô hình, gương điển hình, căn cứ kết quả thực hiện các phong trào thi đua để phát hiện và lựa chọn mỗi đơn vị ít nhất 10 mô hình, điển hình tiêu biểu trên địa phương mình. Căn cứ kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Hội, Đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức kinh tế thuộc các khối thi đua của tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở đơn vị, địa phương mình, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Ban Thi đua – Khen thưởng) trước ngày 30/9/2019.

4.     Tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn đuối nước trong mùa mưa lũ năm 2019 và các năm tiếp theo.

          Thời gian qua, tình hình tai nạn đuối nước có chiều hướng gia tăng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhằm hạn chế, giảm thiểu tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ năm 2019 và các năm tiếp theo. Ngày 05/9/2019, UBND Tỉnh có công văn số 1945/UBND-NL “Về việc tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn đuối nước trong mùa mưa lũ năm 2019 và các năm tiếp theo". Qua đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thực hiện việc xây dựng, lắp đặt rào chắn (ao, hố đào trữ nước tưới…), cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các sông, suối, hồ, đập và các khu vực nước sâu nguy hiểm để người dân biết, phòng tránh. Yêu cầu các chủ hồ, đập, các hộ gia đình có hố đào chứa nước tưới cà phê, tiêu… phải cam kết với chính quyền địa phương thực hiện cắm biển cảnh báo, rào chắn và các biện pháp ngăn chặn người dân nhất là trẻ em đến tắm; chịu trách nhiệm khi xảy ra đuối nước ở hồ đập, hố đào…do mình quản lý, sử dụng nếu không có các biện pháp cảnh báo, ngăn chặn. Vận động nhân dân không bơi lội qua sông, suối, ao, hồ và không vớt củi, đánh bắt cá khi nước lũ về; không ở lại nương rẫy, vùng có nguy cơ lũ quét khi có dự báo mưa, lũ xảy ra; không tắm ở các ao, hồ, sông, suối khi có mưa lũ…        Đối với các đơn vị quản lý khai thác đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện cần: Tổ chức kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ xảy ra đuối nước, tiến hành cắm biển cảnh báo, lập rào chắn và thực hiện các biện pháp cần thiết khác để ngăn chặn, phòng ngừa. Thông báo kịp thời việc vận hành xả lũ cho nhân dân và chính quyền khu vực công trình và vùng hạ du sau đập để chủ động phòng tránh; kiểm tra khu vực hạ du công trình trước khi công trình vận hành xả lũ nhằm hạn chế các thiệt hại đặc biệt là thiệt hại về tính mạng con người. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ tuyệt đối không để cho người dân đặc biệt là trẻ em vào khu vực lòng hồ tắm, đánh bắt cá và chịu trách nhiệm khi để xảy ra đuối nước ở hồ, đập do mình quản lý. Đối với các hồ, đập tích nước có kết hợp kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trên mặt nước, ngoài việc cắm biển cảnh báo phải trang bị áo phao, có lực lượng và trang thiết bị cần thiết để cứu hộ, cứu nạn./.

Ngọc Chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh