Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 20/10/2022 đến ngày 27/10/2022)

Ngày đăng: 28-10-2022, 02:00 - Lượt truy cập: 255

​1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2022:

Tính đến ngày 27/10/2022, toàn tỉnh gieo trồng được 218.627 ha cây trồng các loại (tương đương so với tuần trước), đạt 98,7% KH, bằng 100,2% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 40.639,6 ha đạt 101,6%; lúa rẫy 8.650,7 ha đạt 101,8%; ngô 33.942,7 ha đạt 98,8%; sắn 67.625 ha đạt 97,3%; lang 3.696 ha đạt 117%; đậu các loại 18.388 ha đạt 101%; rau, dưa các loại 21.052 ha đạt 106%; lạc 2.385 ha đạt 99,4%; mè 2.316 ha đạt 93%; mía trồng mới 882,4 ha đạt 176,5%; cây hàng năm khác 8.565 ha đạt 88,3%; cao su tái canh 1.001,6 ha đạt 500,6%; cà phê 2.515 ha đạt 81,2%; điều 530 ha đạt 177%; hồ tiêu trồng mới 331,5 ha; cây ăn quả 5.605 ha đạt 67%; cây dược liệu 500 ha đạt 92,6%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus hại sắn với diện tích nhiễm 5.917 ha (gồm có: nhiễm nhẹ 5.257 ha; nhiễm trung bình 505 ha; nhiễm nặng 155 ha), giảm 47 ha so với kỳ trước. Phân bố tại huyện Krông Pa 5.390 ha, thị xã Ayun Pa 155 ha, thị xã An Khê 110 ha, Ia Pa 60 ha, Phú Thiện 129 ha, Kbang 23 ha, Đak Pơ 50 ha.

- Cây mía: Xén tóc gây hại 117 ha mía, tương đương so với  tuần trước, phân bố tại Kbang, An Khê, Đak Pơ, Krông Pa; bọ hung gây hại diện tích nhiễm 58 ha, tương đương so với tuần trước, gây hại tại An Khê, Đak Pơ; bệnh trắng lá mía gây hại rải rác, không đáng kể.

- Cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm gây hại 992 ha, giảm 15 ha so với kỳ trước, gây hại tại các vùng trồng tiêu trên địa bàn tỉnh như Mang Yang, Đak Đoa, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê….Bệnh chết nhanh gây hại 15 ha, tương đương so với kỳ trước, gây hại cục bộ tại huyện Chư Sê, Mang Yang, Đak Đoa.

3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản:

- Dịch tả lợn Châu Phi: Trong tuần, phát sinh 42 con lợn mắc bệnh của 02 hộ/2 thôn/ 02 xã/ 02 huyện Krông Pa (xã Ia Rsươm) và Ia Pa (xã Kim Tân), buộc phải tiêu huỷ với tổng khối lượng 1.293 kg. Lũy kế từ ngày 12/9 đến ngày 27/10/2022, phát sinh 240 con lợn mắc bệnh tại 07 hộ/04 thôn/03 xã/02 huyện Krông Pa (xã Ia Rsươm), Ia Pa (Chư Răng, Kim Tân) mắc bệnh, đã tổ chức tiêu hủy với khối lượng 8.551 kg.

- Bệnh lở mồm long móng trên (LMLM) bò: Trong tuần, phát sinh 200 con bò mắc bệnh của 58 hộ/8 thôn/ 04 xã/ 02 huyện Ia Pa (xã Ia Broái) và thị xã Ayun Pa (gồm: xã Ia Sao, Ia Rtô, Ia Rbol). Lũy kế từ ngày 06/10 đến ngày 27/10/2022, phát sinh 296 con bò/81 hộ/15 thôn/04 xã thuộc huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa mắc bệnh trong đó, có 71 con đã khỏi triệu chứng; số còn bệnh là 225 con đang tổ chức điều trị.

Ngành nông nghiệp đã cử đoàn công tác xuống địa phương để phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh. Ban hành kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin LMLM chống dịch, xuất 80.000 liều vắc xin LMLM type O&A cho thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và các xã thuộc Krông Pa, Phú Thiện, Kông Chro giáp ranh với huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa để triển khai tiêm phòng bao vây ổ dịch từ ngày 01/11/2022 đến ngày 15/11/2022; Ban hành kế hoạch triển khai tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường, xuất 2.500 lít hóa chất Benkocid phân bổ cho 17/17 huyện, thị xã, thành phố để triển khai, thời gian thực hiện từ ngày 01/11/2022 đến ngày 25/11/2022.

4. Trồng rừng: Đến ngày 27/10/2022, đã trồng được 6.699 ha (tăng 122,5 ha so với tuần trước) đạt 83,74% so với kế hoạch, trong đó: Trồng rừng tập trung 5.455,09 ha; Trồng rừng phòng hộ 30 ha; Trồng cây phân tán 1.213.910 cây.

5. Quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần phát hiện 04 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (tăng 02 vụ so với tuần trước). Tang vật, phương tiện tạm giữ 0,712 m3 gỗ tròn thuộc loài thông thường, 1,6 ster củi, 01 xe công nông, 01 máy cưa, 01 trục bánh xe kéo gỗ; diện tích rừng bị phá là 8.101 m2. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10/2022 là 271 vụ vi phạm (đã xử lý 170 vụ).

6. Phòng chống thiên tai: Trong tuần không có báo cáo thiệt hại do thiên tai của các địa phương.

7. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 10 đến ngày 27/10/2022 là 460,7 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 4.710,3 tỷ đồng, đạt 87% so với dự toán Trung ương giao, đạt 80,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 28,9% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 4.684,8 tỷ đồng, đạt 93,4% so với dự toán Trung ương giao, đạt 86,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 3,2% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 25,5 tỷ đồng, đạt 6,4% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 98,8% so với cùng kỳ.

8. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 3.627,34 tỷ đồng, tính đến ngày 27/10/2022 đã giải ngân 1.443,7 tỷ đồng (tăng 47,6 tỷ đồng so với tuần trước), đạt 39,8% kế hoạch, trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 1.305,3/3.232,2 tỷ đồng, đạt 40,3% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương giải ngân 1.007,9 tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 297,3 tỷ đồng, đạt 23,8% kế hoạch).

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 138,4/395 tỷ đồng, đạt 35,1% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 136,5 tỷ đồng, đạt 46,2%; Vốn ngân sách trung ương 1,9 tỷ đồng, đạt 1,93%).

9. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Công tác GPMB đã bàn giao cho đơn vị thi công 124,88/126,6 km (đạt 98,64%); còn lại 1,72/126,60km tuyến tránh đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến quốc lộ cũ: Đã bàn giao 100% mặt bằng.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 25,435/27,155 km đạt 93,66%; còn lại 1,72 km (TP. Pleiku 0,53km của 02 hộ dân và 01 tổ chức; Thị xã An Khê 0,5 km với 6 hộ dân; huyện Đak Pơ 0,69 km với 20 hộ dân. UBND tỉnh đã có Văn bản số 2402/UBND-CNXD ngày 21/10/2022, yêu cầu Chủ tịch UBND 03 địa phương chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành bàn giao mặt bằng trước 30/11/2022 và đề nghị đồng chí Bí thư các địa phương quan tâm theo dõi giám sát việc thực hiện.

10. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xây dựng báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia góp ý của các sở ngành, địa phương trong tỉnh về dự thảo các báo cáo quy hoạch tỉnh và 38 nội dung đề xuất quy hoạch tỉnh.

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã gửi văn bản xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua Quy hoạch tỉnh (Tờ trình số 291-TTr/BCSUBND ngày 11/10/2022).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp cùng đơn vị tư vấn, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng và hoàn thiện về nội dung kịch bản phim quy hoạch tỉnh Gia Lai.

11. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tính đến 27/10/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho cho 109 lao động đang làm việc tại 14 doanh nghiệp với số tiền 161 triệu đồng (tương đương tuần trước).

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tính đến nay đã hỗ trợ 228,823 tỷ đồng[1].

- Đến ngày 27/10/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho vay 192,86 tỷ đồng, với 3.424 lượt hộ vay vốn, đạt 94,18% kế hoạch, cụ thể: Chương trình cho vay Giải quyết việc làm, số tiền 120 tỷ đồng, với 2.583 lượt lao động vay vốn, đạt 100% kế hoạch; chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP đã giải ngân cho vay 65,1 tỷ đồng, với 166 lượt hộ vay, đạt 84,54% kế hoạch; chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến, số tiền 5,86 tỷ đồng, với 586 hộ vay vốn, đạt 100% kế hoạch; chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập, số tiền 1,9 tỷ đồng, với 23 khách hàng vay vốn, đạt 100% kế hoạch giao.

- Đối với chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Đến 27/10/2022 đã giải ngân 5,14 tỷ đồng với 94 hộ vay, đạt 2,85% KH.

- Tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; gia hạn nộp thuế cho các đối tượng theo quy định; tính đến 27/10/2022, đã giảm thuế VAT 2% (đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) là 350 tỷ đồng; tổng giá trị của việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 18 tỷ đồng; giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước 49,301 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế 324,7 tỷ đồng.

12. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm TTXH: Trong tuần, thụ lý điều tra 12 vụ, hậu quả làm bị thương 04 người, thiệt hại tài sản khoảng 360 triệu đồng. So với tuần trước, tăng 03 vụ, tương đương số người bị thương. Gồm: Cố ý gây thương tích 04 vụ (Pleiku, Chư Pưh, Chư Sê, Đak Đoa), Cướp giật tài sản 01 vụ (Pleiku), Trộm cắp tài sản 04 vụ (Pleiku 02, Chư Sê 01, Đak Đoa 01); Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ (Chư Pưh), Đánh bạc 02 vụ (Chư Sê, Krông Pa).

- Tội phạm kinh tế: Tiếp nhận, điều tra 01 vụ vận chuyển hàng cấm do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Đức Cơ) bàn giao; thu giữ 46 kg pháo, tạm giữ hình sự 02 đối tượng.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện, bắt 08 vụ/08 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy (Pleiku 06, An Khê 01, Đức Cơ 01); so với tuần trước tăng 07 vụ, tăng 07 đối tượng; thu giữ  48 gói ma túy đá, 40 viên thuốc lắc. Xử lý 04 vụ/09 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (Pleiku 02, An Khê 01, Mang Yang 01), so với tuần trước giảm 02 vụ, tăng 03 đối tượng.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 13 vụ (Chư Pah 04; Pleiku 03; An Khê, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh, Đak Pơ, Ia Pa mỗi nơi 01), làm chết 08 người, làm bị thương 11 người; so với tuần trước, tăng 08 vụ, tăng 05 người chết, tăng 08 người bị thương. Nguyên nhân: Không chú ý quan sát 02 vụ, lấn đường 01 vụ, đang điều tra 10 vụ.

          - Tai, tệ nạn xã hội: Tự tử 04 vụ (Đak Đoa 03, Krông Pa 01), chết 04 người. Đuối nước 01 vụ (Pleiku), chết 01 người. Tự ngã 01 vụ (Ayun Pa), chết 01 người.

- TTATGT: Tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1.643 trường hợp vi phạm, tạm giữ 01 ô tô, 269 mô tô, 391 giấy tờ các loại; xử phạt 1.471 trường hợp, số tiền 997 triệu đồng, tước GPLX có thời hạn 67 trường hợp.

[1] Hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 và Quyết định 441/QĐ-UBND ngày 25/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Tính đến ngày 19/9/2022, tổng kinh phí hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh là 82.660 triệu đồng; Hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ với số tiền 146.163 triệu đồng (giảm 14 triệu đồng so với kỳ báo cáo trước, do sau khi hoàn tất thanh quyết toán năm 2021, BHXH Việt Nam đề nghị chỉ cập nhật số tiền hỗ trợ đúng với thực tế đã quyết toán, không đưa số kế hoạch vào báo cáo).


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc