Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 01/12/2022 đến ngày 08/12/2022)

Ngày đăng: 09-12-2022, 08:00 - Lượt truy cập: 359

​1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2022:

Toàn tỉnh gieo trồng được 14.072 ha cây trồng các loại, đạt 18,2% Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2022 - 2023, bằng 109,7% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 3.279 ha, đạt 12,6%; ngô 760 ha, đạt 17,5%; sắn 2.894 ha, đạt 25,2%; lang 898 ha, đạt 47,3%; đậu các loại 4.634 ha, đạt 33%; rau, dưa các loại 3.135 ha, đạt 21,6%; thuốc lá 70 ha, đạt 1,8%; mía trồng mới 756 ha, đạt 10,8%; cây hàng năm khác 781 ha.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus hại sắn với diện tích nhiễm 5.824 ha (nhiễm nhẹ 5.164 ha; nhiễm trung bình 505 ha; nhiễm nặng 155 ha), tương đương so với kỳ trước. Phân bố tại huyện Krông Pa 5.390 ha, thị xã Ayun Pa 155 ha, thị xã An Khê 110 ha, Phú Thiện 96 ha, Kbang 23 ha, Đak Pơ 50 ha.

- Cây mía: Xén tóc gây hại diện tích nhiễm 107,5 ha, giảm 0,2 ha so với  kỳ trước, phân bố tại thị xã An Khê, Kbang, Đak Pơ, Krông Pa; bọ hung gây hại diện tích nhiễm 58 ha, tương đương so với kỳ trước, gây hại tại thị xã An Khê, Đak Pơ; bệnh trắng lá mía gây hại rải rác, không đáng kể.

- Cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm diện tích nhiễm 972 ha, tăng 07 ha so với kỳ trước, gây hại tại Mang Yang, Đak Đoa, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê… Bệnh chết nhanh gây hại diện tích nhiễm 14 ha, giảm 01 ha so với kỳ trước, gây hại cục bộ tại huyện Chư Sê, Đak Đoa.

3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản:

- Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Trong tuần không phát sinh gia súc mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Lũy kế từ ngày 12/9 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi làm 370 con lợn mắc bệnh tại 11hộ/06 thôn/04 xã/02 huyện Krông Pa (xã Ia Rsươm, Chư Rcăm), Ia Pa (Chư Răng, Kim Tân) mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy với tổng khối lượng 12.378 kg.

- Bệnh Lở mồm long móng: Trong tuần, không phát sinh trâu, bò mắc bệnh; chết 02 con, khối lượng 164 kg. Lũy kế, từ ngày 06/10/2022 đến nay, bệnh Lở mồm long móng làm 394 con bò mắc bệnh/134 hộ/18 thôn/05 xã thuộc huyện Ia Pa (xã Ia Broái, Ia Tul) và thị xã Ayun Pa (xã Ia Sao, Ia Rtô và Ia Rbol), có 380 con đã khỏi triệu chứng, chết 14 con (khối lượng 1.096 kg). Hiện không còn con bệnh. Các địa phương đang làm hồ sơ để công bố hết dịch bệnh Lở mồm long móng.

4. Trồng rừng: Đến ngày 08/12/2022, trên địa bàn tỉnh đã trồng được 8.196,41 ha đạt 102,5% so với kế hoạch (tương đương với tuần trước), trong đó: Trồng rừng tập trung là 6.559,44 ha; trồng rừng phòng hộ là 115,95 ha; trồng cây phân tán là 1.521,022 ha.

5. Quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần phát hiện 12 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (tăng 10 vụ so với tuần trước). Tang vật vi phạm gồm 11,298 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường, 10,3 ster củi, 01 xe ô tô, 01 máy cày, 01 xe công nông, 10 xe máy và 02 máy cưa; diện tích rừng bị phá là 20.517 m2.

6. Phòng chống thiên tai: Trong tuần, không có báo cáo thiệt hại do thiên tai của các địa phương.

 

 

7. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 12 đến ngày 08/12/2022 là 40,4 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 5.317,2 tỷ đồng; đạt 98,2% so với dự toán Trung ương giao, đạt 91,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 27,7% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 5.286,4 tỷ đồng, đạt 105,4% so với dự toán Trung ương giao, đạt 97,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 0,9% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 30,8 tỷ đồng, đạt 7,7% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 98,5% so với cùng kỳ.

8. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 3.627,34 tỷ đồng, tính đến ngày 08/12/2022 đã giải ngân 1.920,747 tỷ đồng, đạt 52,95% kế hoạch, trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 1.730,4/3.232,2 tỷ đồng, đạt 53,54% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương giải ngân 1.093,1 tỷ đồng, đạt 55,01% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 637,3 tỷ đồng, đạt 51,1% kế hoạch).

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 190,3/395 tỷ đồng, đạt 48,17% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 188,1 tỷ đồng, đạt 63,63%; Vốn ngân sách trung ương 2,1 tỷ đồng, đạt 2,18%).

9. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19):

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Công tác GPMB đã bàn giao cho đơn vị thi công 125,13/126,6 km (đạt 99%); còn lại 1,47/126,60 km tuyến tránh đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến quốc lộ cũ: Đã bàn giao 100% mặt bằng.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 25,685/27,155 km đạt 93,66%; còn lại 1,47/27,155 km của 03 địa phương (TP. Pleiku 6,46/6,71 km, còn lại 0,25km của 02 hộ dân và 01 tổ chức; Thị xã An Khê 11,16/11,56 km, còn lại 0,4 km với 6 hộ dân; huyện Đak Pơ 1,4/2,09 km, đã san gạt khuôn đường 1,0/1,4km, còn lại 0,69 km với 17 hộ dân. UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND 03 địa phương chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành bàn giao mặt bằng trước 30/11/2022.

10. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xây dựng báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia góp ý của các sở ngành, địa phương trong tỉnh về dự thảo các báo cáo quy hoạch tỉnh và 38 nội dung đề xuất quy hoạch tỉnh.

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã gửi văn bản xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua Quy hoạch tỉnh (Tờ trình số 291-TTr/BCSUBND ngày 11/10/2022). Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến sẽ trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Xin rút nội dung dự thảo Nghị quyết thông qua quy hoạch tỉnh tại kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (lý do, chưa có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ).

11. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Đến ngày 07/12/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho vay theo Nghị quyết 11 giải ngân đạt 239,4/424,76 tỷ đồng, với 4.131 lượt hộ vay vốn, đạt 56,36% kế hoạch, cụ thể: Chương trình cho vay giải quyết việc làm là 127 tỷ đồng, với 2.583 lượt lao động vay vốn, đạt 79,37% (NHCSXH Việt Nam giao bổ sung cho Chi nhánh Gia Lai 40 tỷ đồng); chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP là 77 tỷ đồng, với 194 lượt hộ vay, đạt 100%; chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến là 5,84 tỷ đồng, với 584 hộ vay vốn, đạt 99,7%; chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập là 1,83 tỷ đồng, với 23 khách hàng vay vốn, đạt 96,31%; chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: đã giải ngân 27,7/180 tỷ đồng, với 594 hộ vay, đạt 15,39%.

- Tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; gia hạn nộp thuế cho các đối tượng theo quy định; đến nay: giảm thuế VAT 2% (đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) là 405 tỷ đồng; tổng giá trị của việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 19,6 tỷ đồng; giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 là 49,301 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế 333,2 tỷ đồng.

12. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm TTXH: Thụ lý điều tra 17 vụ, làm chết 01 người, bị thương 04 người, thiệt hại tài sản khoảng 570 triệu đồng; so với tuần trước, tăng 06 vụ, tăng 01 người chết, tăng 02 người bị thương, thiệt hại tài sản tăng 475 triệu đồng. Gồm: Giết người 01 vụ (Chư Pưh); cố ý gây thương tích 02 vụ (Chư Sê, Đak Đoa); trộm cắp tài sản 11 vụ (Pleiku 07, Ayun Pa, Chư Pah, Đak Đoa, Đak Pơ mỗi nơi 01); lừa đảo chiếm đoạt tài sản 02 vụ (Đak Đoa, Đức Cơ); gây rối trật tự công cộng có 01 vụ (Pleiku).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện, bắt 02 vụ/02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy (Phú Thiện, Krông Pa); so với tuần trước, tăng 02 vụ, tăng 02 đối tượng; thu giữ 02 gói nhỏ ma túy đá, 05 gói nhỏ ma túy dạng khay. Xử lý 01 vụ/02 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (Pleiku), so với tuần trước tăng 01 vụ/02 đối tượng.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: Phát hiện 02 vụ/04 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm (Phú Thiện, Chư Prông); 02 vụ/01 đối tượng vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản (Chư Pưh, Krông Pa); 01 vụ/00 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép (Chư Sê); 03 vụ/03 đối tượng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có giấy phép kinh doanh (Pleiku 02; Chư Prông 01); 03 vụ/03 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm (Ia Pa 02, Pleiku 01). Thu giữ 18,3 kg pháo, 02 m3 gỗ, 05 m3 đá.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 07 vụ (Mang Yang 02; Pleiku, Chư Sê, Đức Cơ, Đak Đoa, Kbang mỗi nơi 01), làm chết 07 người, bị thương 06 người; so với tuần trước, tăng 04 vụ, tăng 05 người chết, tăng 04 người bị thương. Nguyên nhân: Thiếu chú ý quan sát 02 vụ, lấn đường 01 vụ, vi phạm tốc độ, khoảng cách an toàn 01 vụ và đang điều tra 03 vụ.

- Tai, tệ nạn xã hội: Xảy ra 02 vụ tự tử (Pleiku, Đức Cơ), chết 02 người; 04 vụ tự ngã, tai nạn khác (Ayun Pa, Ia Grai, Krông Pa, Phú Thiện), chết 02 người, bị thương 02 người.

- TTATGT: Tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1.720 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 02 xe ô tô, 185 xe mô tô, 414 giấy tờ các loại; tước GPLX có thời hạn 84 trường hợp; xử phạt 1.593 trường hợp, số tiền 1,058 tỷ đồng./.

UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc