Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Sơ kết công tác phụ trách xã

Ngày đăng: 29-11-2004, 04:03 - Lượt truy cập: 709
Quán triệt Quyết định 749-QĐ/TU, Qui định 748-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã cử tổ công tác khảo sát toàn diện về kinh tế- xã hội của xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, đơn vị do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách để xây dựng kế hoạch phối hợp xây dựng xã đến hết năm 2005.

Quán triệt Quyết định 749-QĐ/TU, Qui định 748-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã cử tổ công tác khảo sát toàn diện về kinh tế- xã hội của xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, đơn vị do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách để xây dựng kế hoạch phối hợp xây dựng xã đến hết năm 2005.

Qua 4 tháng triển khai công tác phụ trách xã, Ban đã cử 8 tổ công tác về phối hợp cùng với lãnh đạo xã rà soát, xây dựng và bổ sung qui chế làm việc của cấp ủy, chi bộ và các tổ chức đoàn thể. Phân công nhiệm vụ đảng viên, đoàn viên, hội viên phụ trách đến từng hộ dân. Xây dựng chương trình hành động thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Giới thiệu 7 đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Tổ chức bầu lại 2 Trưởng thôn, 2 Công an viên thôn, 1 già làng. Kiện toàn củng cố các chi hội Phụ nữ, các Ban công tác Mặt trận. Nghiên cứu đề xuất chủ trương, giải pháp vận động quần chúng xóa đói, giảm nghèo, phối hợp với xã, huyện phát động quần chúng bảo vệ an ninh chính trị địa bàn, cam kết không gây rối, biểu tình, vượt biên trái phép; củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dân quân cơ động của xã. Hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 nhà rông văn hóa. Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao; góp phần rút ngắn tỷ lệ hộ đói, nghèo... tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh.

Được biết, thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước sâu rộng đến nhân dân; trên cơ sở đó, giúp cho nhân dân thấy được thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, từ đó không nghe và không tin theo những lời vu khống của các thế lực thù địch. Huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lãnh đạo xã trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện.

                                                            Q.V ( Theo Báo Gia Lai )

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc