Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Thủ tục hành chính

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

Thẩm quyền giải quyết:
Sở Nội vụ
Lĩnh vực:
Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội
Lĩnh vực thống kê:
Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội
Cách thức thực hiện:

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai.

- Cách 2: Gửi qua đường bưu điện đến Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

- Ban lãnh đạo hội chuẩn bị đầy đủ hồ sơ báo cáo về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường theo quy định, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ (Số 03 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Sở quản lý ngành, lĩnh vực chính mà hội hoạt động hoặc qua đường bưu điện.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ) hoặc gọi điện cho cá nhân, tổ chức (nếu gửi qua đường bưu điện) bổ sung hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg và phần mềm một cửa điện tử; lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg.

Bước 2. Giải quyết hồ sơ

- Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

- Sở Nội vụ có văn bản trả lời (trường hợp được ủy quyền) hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức đại hội.

Bước 3. Trả kết quả giải quyết hồ sơ

Thực hiện theo Khoản 4 Điều 6 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg.

- Thời gian nhận hồ sơ, trả kết quả và nộp lệ phí (nếu có): sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h từ sáng thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Thành phần hồ sơ:
Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định nói trên, Sở Nội vụ có văn bản trả lời (trường hợp được ủy quyền) hoặc trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp cần lấy ý kiến cơ quan có liên quan đến ngành, lĩnh vực chính mà hội hoạt động thì chậm nhất không quá 25 ngày phải có ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức đại hội.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Nội vụ, UBND tỉnh xem xét, trả lời bằng văn bản về việc tổ chức đại hội.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

​Không

Lệ phí:

​Không

Kết quả thực hiện:

Công văn cho phép hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền: Sở Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối tượng thực hiện:

Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

Yêu cầu hoặc điều kiện:

Hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hội tổ chức đại hội mà không báo cáo theo quy định thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền không phê duyệt điều lệ hội đã được thông qua.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc