Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông tin dự án

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM án nâng công suất sản xuất phân bón từ 20.000 tấn/năm lên 50.000 tấn/năm tại Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Gia Lai

Tên dự án Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM án nâng công suất sản xuất phân bón từ 20.000 tấn/năm lên 50.000 tấn/năm tại Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Gia Lai
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông
Mục Tiêu ​Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM án nâng công suất sản xuất phân bón từ 20.000 tấn/năm lên 50.000 tấn/năm tại Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Gia Lai
Thời gian thực hiện 2023
Quyết định
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc