Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Ngày đăng: 14-01-2016, 09:46 - Người đăng: Administrator

​Căn cứ Công điện số 03/CĐ-BVHTTDL ngày08/01/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc treo cờ Tổ quốc, Cờ Đảng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo trep cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong toàn tỉnh như sau:

1. Về treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng:

- Treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIItại các cơ quan, công sở của Đảng, chính quyền, đoàn thể, các nơi công cộng và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 20/1/2016 đến hết ngày 28/01/2016.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai và các phương tiện truyền thông đại chúng có trách nhiệm đưa tin, tuyên truyền rộng rãi Thông báo này.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương và nhân dân biết, thực hiện việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng./.