Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm máy vi tính xách tay trang thiết bị phòng họp trực tuyến (3A), trụ sở làm việc UBND tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 14-08-2019, 03:24 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

​Đính kèm nội dung tại đây 102 TB VP.signed.pdf