Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Về việc chuyển địa điểm làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày đăng: 30-07-2019, 03:58 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

​Đính kèm nội dung tại đây 94 TB VP.signed.pdf