Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 08-03-2022, 10:11 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

Đính kèm tại đây:

16 TB UBND.pdf