Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ngày đăng: 18-08-2022, 03:06 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

Đính kèm tại đây:

51 TB UBND.pdf