Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: Hoãn tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh

Ngày đăng: 21-01-2016, 03:35 - Người đăng: Administrator

​Để tập trung thực hiện các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, UBND tỉnh thông báo hoãn tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND vào sáng thứ 7 hàng tuần tại Trụ sở Tiếp công dân như sau:

1. Thời gian hoãn tiếp công dân: từ sáng thứ 7, ngày 23/01/2016;

2. Thời gian tiếp công dân trở lại: từ sáng thứ 7, ngày 05/03/2016.

3. Ban Tiếp công dân của tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công tác tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh.

Riêng trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ngoài tiếp công dân thường xuyên từ thứ 2 đến thứ 6, cán bộ công chức Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp công dân ​vào thứ 7 và chủ nhật.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và công dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện. Đề nghị Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh phổ biến nội dung Thông báo này đến cán bộ và nhân dân biết./.