Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc" tỉnh Gia Lai, lần thứ IV (năm 2022 - 2023)

Ngày đăng: 24-11-2022, 09:08 - Người đăng: Hoang Thi Thao

​Nội dung đính kèm dưới đây:

2516-KH-SNV-18-11-22.pdf