Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 21 ngày 22 tháng 02 năm 2018

Ngày đăng: 22-02-2018, 07:30

KHU VỰC PHÍA  ĐÔNG – ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI  ( Huyện KBang)

 

Ít mây đến mây thay đổi, đêm và sáng trời lạnh, ngày trời nắng.

- Gió :

Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:  

27 - 29oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

17 - 19oC

- Độ ẩm trung bình :

80 - 85 %

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG TỈNH GIA LAI

(Mang Giang, ĐakPơ, KonChro)

 

Ít mây đến mây thay đổi, đêm và sáng trời lạnh, ngày trời nắng.

- Gió :

Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:  

27 - 29oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

17 - 19oC

- Độ ẩm trung bình :

80 - 85 %

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG – ĐÔNG NAM TỈNH GIA LAI

(Phú Thiện, Ia Pa  & KrôngPa)

 

Ít mây đến mây thay đổi, đêm và sáng trời lạnh, ngày trời nắng

- Gió :

Đông - Bắc cấp 2.

- Nhiệt độ cao nhất từ:  

31 - 33oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

18 - 20oC

- Độ ẩm trung bình :

72 - 77 %

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY NAM TỈNH GIA LAI

(Chư Prong, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh)

 

Ít mây đến mây thay đổi, đêm và sáng trời lạnh, ngày trời nắng và khô.

- Gió :

Đông - Bắc cấp 2.

- Nhiệt độ cao nhất từ:  

31 - 33oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

18 - 20oC

- Độ ẩm trung bình :

68 - 73 %

 

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY BẮC TỈNH GIA LAI

(ChưPah, IaGrai, ĐakĐoa)

 

Ít mây đến mây thay đổi, đêm và sáng trời lạnh, ngày trời nắng và khô.

- Gió :

Đông - Bắc cấp 2.

- Nhiệt độ cao nhất từ:  

29 - 31oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

15 - 17oC

- Độ ẩm trung bình :

70 - 75 %

                                      KHU VỰC TP PLEIKU

 

Ít mây đến mây thay đổi, đêm và sáng trời lạnh, ngày trời nắng và khô.

- Gió :

Đông - Bắc cấp 2.

- Nhiệt độ cao nhất từ:  

28 - 29oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

16 - 17oC

- Độ ẩm trung bình :

75 - 80 %

                                      KHU VỰC TX AN KHÊ

 

Ít mây đến mây thay đổi, đêm và sáng trời lạnh, ngày trời nắng.

- Gió :

Đông Bắc cấp 2, cấp 3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:  

27 - 28oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

18 - 19oC

- Độ ẩm trung bình :

82 - 87 %

                                      KHU VỰC TX AYUNPA

 

Ít mây đến mây thay đổi, đêm và sáng trời lạnh, ngày trời nắng

- Gió :

Đông - Bắc cấp 2.

- Nhiệt độ cao nhất từ:  

31 - 32oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

19 - 20C

- Độ ẩm trung bình :

73 - 78 %​


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc