Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết
26 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản UBND tỉnh
27 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại UBND tỉnh
28 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
29 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
30 Thủ tục Công nhận khu du lịch cấp tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
31 Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
32 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
33 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
34 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
35 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
36 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
37 Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
38 Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
39 Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
40 Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
41 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
42 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
43 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
44 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
45 Cấp lại chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Sở Giao thông Vận tải
46 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch loại 3 đủ điều kiện hoạt động Sở Giao thông Vận tải
47 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Sở Giao thông Vận tải
48 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Sở Giao thông Vận tải
49 Cấp lại giấy phép xe tập lái Sở Giao thông Vận tải
50 Cấp giấy phép xe tập lái Sở Giao thông Vận tải
  • 26 - 50
  • Lượt truy cập:

    Đang truy cập:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc