Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết
26 Tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, nâng bậc lương thường xuyên, nâng ngạch lương, chuyển xếp lại ngạch lương, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kỷ luật, cho nghỉ hưu… CCVC ngạch chuyên viên chính (tương đương) trở lên và các chức vụ, chức danh thuộc quyền quản lý Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
27 Tặng Huân chương, Huy chương và các danh hiệu vinh dự Nhà nước, hồ sơ gồm Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
28 Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
29 Tặng cờ thi đua của Chính phủ Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
30 Thủ tục tặng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc đột xuất, thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng… theo thủ tục đơn giản Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
31 Hồ sơ hiệp y khen thưởng ( xác nhận thành tích) Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
32 Hồ sơ xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
33 Hồ sơ xét tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” nhân kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, địa phương, đơn vị Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
34 Hồ sơ xét tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
35 Hồ sơ xét tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”, "Tập thể lao động xuất sắc", "Đơn vị Quyết thắng", “Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh” Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
36 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
37 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
38 Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công t Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
39 Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
40 Hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
41 Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
42 Hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND tỉnh quyết định việc đầu tư Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
43 Phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do Sở Giao thông, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình UBND tỉnh phê duyệt Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
44 Hồ sơ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh
45 Hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng do Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh
46 Thủ tục báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
47 Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
48 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
49 Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
50 Thủ tục cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ Sở Công Thương
  • 26 - 50
  • Lượt truy cập:

    Đang truy cập:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc