Sign In

Cổng thông tin điện tử

tỉnh Gia Lai

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông tin câu hỏi

Người hỏi: Thầy Thư

Lĩnh vực: Giáo dục

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 07/06/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Hiện tại bản thân tôi là giáo viên THCS có trình độ cao đẳng sư phạm, nếu xét theo luật giáo dục 2019 thì tôi chưa đạt chuẩn trình độ. Thắc mắc của tôi đạt ra là: UBND tỉnh Gia Lai có thực hiện nâng chuẩn trình độ theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP cho giáo viên chưa đạt chuẩn không ạ. hiện tại nhiều tôi và các giáo viên chưa đạt chuẩn khác rất hoang mang ạ. tôi xin chân thành toàn soạn đọc và giải đáp thắc mắc trên ạ

Trả lời:

​Văn phòng UBND tỉnh trả lời câu hỏi của công dân như sau:

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020, quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn đào tạo. Theo đó, đối tượng điều chỉnh là giáo viên hiện đang công tác trong các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục ở các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học hoặc cấp trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác.
Nghị định và Thông tư nêu trên quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo cho số giáo viên hiện đang công tác được tiến hành trong 10 năm (chia làm 02 giai đoạn) nhằm đảm bảo đến 31/12/2030: 100% số giáo viên mầm non hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm; 100% số giáo viên tiểu học hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân và 100% số giáo viên trung học cơ sở hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân; quy định trong hai năm (khi Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành) nếu giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục không thuộc đối tượng nâng trình độ chuẩn đào tạo theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP mà chưa đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo thì tùy theo từng trường hợp cụ thể để cho thôi việc và tinh giản biên chế theo quy định hiện hành.
Với các quy định trên, việc nâng chuẩn trình độ đào tạo chỉ áp dụng cho số giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động trước ngày Luật Giáo dục có hiệu lực và có lộ trình thực hiện việc nâng chuẩn; việc tuyển dụng giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo trong năm 2020 sẽ không thuộc đối tượng nâng chuẩn trình độ.
Về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn của tỉnh: trên cơ sở chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh sẽ triển khai thực hiện theo quy định./.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc