Sign In

Cổng thông tin điện tử

tỉnh Gia Lai

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông tin câu hỏi

Người hỏi: Lê Trần Thùy Trang

Lĩnh vực: Kinh tế

Cơ quan trả lời: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 10/07/2018

Ngày trả lời: 23/07/2018

Nội dung:

Cho tôi hỏi mức lệ phí trước bạ nhà, đất phải đóng khi sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở) tại Thị xã An khê hiện nay là bao nhiêu

Trả lời:

​Về câu hỏi của công dân Lê Trần Thùy Trang, UBND thị xã An Khê gửi văn bản trả lời của Chi Cục thuế An Khê về mức lệ phí trước bạ phải đóng khi sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thị xã An Khê như sau:

 • Tại điểm a, điểm b, khoản 1, Điều 2 Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Lệ phí trước bạ.

“Điều 2. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

 1. Nhà, đất:
 1. Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục địch khác.
 2. Đất, gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai thuộc quyền quản lý sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay chưa xây dựng công trình)".
 • Tại điểm a, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Lệ phí trước bạ.

  “Điều 3. Giá tính lệ phí trước bạ

1.  Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất:

 1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân tỉnh) ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

2.  Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà:

 1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ".
 • Tại tiết c.5, điểm c, khoản 1, Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Lệ phí trước bạ.

“c.5)  Trường hợp giá đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất cao hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất.

Trường hợp giá đất tại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì giá đất tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ".

 • Tại tiết c.4, điểm c, khoản 2, Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Lệ phí trước bạ.

“c.4) Trường hợp giá nhà tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhà, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhà, hợp đồng mua bán nhà.

Trường hợp giá nhà tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhà, hợp đồng mua bán nhà thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ".

 • Tại khoản 1, Điều 4 Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Lệ phí trước bạ.

  “Điều 4. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)
 1. Nhà, đất mức thu là 0,5%".

Căn cứ quy định nêu trên, mức lệ phí trước bạ nhà, đất phải nộp khi sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là 0,5%. Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển nhượng cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thì thu theo giá hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp giá hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

​ 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc