Sign In

Cổng thông tin điện tử

tỉnh Gia Lai

Chung tay cải cách hành chính

Ngày đăng: 01-12-2016, 10:33

​​


Thư ngỏ UBND tỉnh Gia Lai:
UBND tỉnh kêu gọi các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia góp ý, đánh giá, rà soát bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, giúp UBND tỉnh Gia Lai sớm hoàn thành công tác rà sóat đơn giản hóa thủ tục hành chính; hoàn chỉnh các qui định về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính bằng cách nghiên cứu nội dung các bộ thủ tục hành chính đã được tỉnh công bố và điền vào các biểu mẫu rà soát: (được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai theo địa chỉ: www.gialai.gov.vn (chuyên mục CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH).

Các ‎ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng kiểm soát THHC - Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, bằng các hình thức:

- Bản giấy, gửi theo địa chỉ:

Phòng kiểm soát THHC - Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai
 Số 02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

- Thư điện tử: caicachhanhchinh@gialai.gov.vn hoặc kstthc.vpub@gialai.gov.vn
- Điện thoại: 0269.3824468.
 
Lấy ý kiến đối với bộ TTHC áp dụng tại cấp huyện và cấp xã.
-
Lấy ý kiến đối với Bộ TTHC áp dụng tại cấp huyện và cấp xã​
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
 
 1. Bộ thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai​

- Quyết định số:596/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai​

2. Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc