Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Chị em chuẩn bị khung dệt. Ảnh: Đức Thụy
Kiểm tra lại sản phẩm thổ cẩm. Ảnh: Đức Thụy
Hsưnh, nghệ nhân dệt thổ cẩm mặt hàng truyền thống của xã Glar, huyện Đắc Đoa
Thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Đức Thụy
PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
02 Tran Phu, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 09/GP-TTĐT date of issue 31/7/2017 of Cultural Information - Curator: Mr.Nguyễn Văn Lộc