Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Huyện IaPa

- Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 3093Huyện Ia Pa thành lập theo theo Ngịh định số 104/2002/NĐ-CP ngày 18-12-2002 của Chính phủ, trên cơ sở diện tích và dân số của 9 xã phía bắc sông Ayun huyện Ayun Pa.

Ia Pa là một huyện phía đông nam của tỉnh Gia Lai. Trung tâm hành chính huyện thuộc xã Kim Tân.

Diện tích: 868.5 Km2.

 

Dân số:    48.497 người (số liệu thống kê năm 2008).

Vị trí địa lý:

- Bắc giáp: các huyện Chư Sê, Mang Yang, Kông Chro.

- Nam giáp: huyện Krông Pa.

- Đông giáp: huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

- Tây giáp: huyện Phú Thiện, thị xã Ayun Pa.

Đơn vị hành chính cấp xã, trị trấn: 9 xã, bao gồm: các Chư Mố, Ia Broăi, Ia Kdăm, Ia Tul, Ia Trôk, Ia Mrơn, Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân.

Tổng quan kinh tế - văn hoá - xã hội:

Trong giai đoạn từ năm 2005 - 2010, kinh tế trên địa bàn huyện Ia Pa có tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 16,1% (trong đó giá trị sản xuất nông lâm nghiệp tăng 14,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 22,2%; dịch vụ tăng 13% so với chỉ tiêu đề ra). Thu nhập bình quân đầu người đạt 7,51 triệu đồng/năm.  

Cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch đúng hướng, đến năm 2010 tỉ trọng nông -  lâm nghiệp chiếm 69,42%, đạt 98,7%; công nghiêp - xây dựng chiếm 19,8%, đạt 120%; thương mại dịch vụ chiếm 10,75%, đạt trên 100% so với chỉ tiêu đề ra. Trong sản xuất nông nghiệp có mức tăng trưởng khá, hầu hết tại các xã người dân đã đưa cơ giới hóa vào các khâu làm đất, thu hoạch. Huyện bước đầu trồng được 1.200 ha cao su, tạo tiền để phát triển cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục và khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, số hộ nghèo đến cuối năm 2010 chỉ còn 21,9%, giảm được gần 50% so với năm 2005; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, người đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt. Công tác quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trong giai đoạn 2010 - 2015, huyện sẽ triển khai chương trình, mục tiêu kinh tế - xã hội cụ thể nhằm phát huy được tiềm năng kinh tế của địa phương để nhanh chóng đưa Ia Pa phát triển bền vững mà trước mắt là tiến kịp các địa phương khác trong tỉnh; chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số…Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

 
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA PA

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch

VĂN PHÒNG UBND HUYỆN IA PA

Địa chỉ: xã Kim Tân - huyện Ia Pa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3655106

Fax: 059.3655091

Chánh Văn phòng và Phó Văn phòng

 

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh