Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Huyện ChưPưh

- Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 17152Huyện Chư Pưh được thành lập theo Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 27-8-2009 của Chính phủ trên cơ sở chia tách từ diện tích và dân số phía nam của huyện Chư Sê (cũ). Huyện lỵ là thị trấn Nhơn Hoà.

Diện tích: 716,95 Km2.

Dân số:    54.890 người (số liệu thống kê năm 2009).

Vị trí địa lý:

- Bắc giáp: huyện Chư Sê

- Nam giáp: tỉnh Đăk Lăk.

- Đông giáp: các huyện Chư Sê, Phú Thiện.

- Tây giáp: huyện Chư Prông .

Đơn vị hành chính cấp xã, trị trấn: 9 (1 thị trấn, 8 xã).

Thị trấn: Nhơn Hoà.

Các xã: Ia Le, Ia Blứ, Ia Phang, Chư Don, Ia Dreng, Ia Hla, Ia Hrú, Ia Rong.

Tổng quan kinh tế - văn hoá - xã hội:

Tuy mới thành lập đầu năm 2010, song huyện Chư Pưh đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Tính đến nay, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt gần 16.800 ha, sản lượng lương thực đạt 24.000 tấn, lương thực bình quân 380 kg/người/năm. Chăn nuôi phát triển cả về số lượng và chất lượng, tỷ lệ lai tạo đàn bò và nạc hóa đàn heo được nâng lên, công tác phòng-chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được chú trọng…

 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 13,7%. Cơ cấu kinh tế bước đầu có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng nông - lâm nghiệp chiếm 62%, công nghiệp - xây dựng chiếm 19%, thương mại - dịch vụ chiếm 19%. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2010 đạt 19 tỷ đồng. Toàn huyện có 38 cơ sở sản xuất, chủ yếu tập trung một số ngành nghề như chế biến nông-lâm sản, cơ khí, tiện, hàn, sản xuất nông cụ phục vụ nông nghiệp. Hoạt động thương mại- dịch vụ ngày càng được mở rộng và nâng cao về chất lượng. Các công trình xây dựng cơ bản phát huy hiệu quả, đến nay 100% xã, thị trấn và 75/81 thôn, làng có điện, số hộ dùng điện đạt 87%, máy điện thoại cố định bình quân đạt 4,7 máy/100 hộ dân. Hoạt động tín dụng - ngân hàng bước đầu đáp ứng nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động.

Sự nghiệp giáo dục không ngừng phát triển, toàn huyện có 25 trường học, với 15.620 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm 50%. Đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 98,5%, duy trì sĩ số học sinh đạt 99,4%, 7/9 xã, thị trấn được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi... Công tác phòng- chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng đạt 95%. Mạng lưới y tế cơ sở từng bước được kiện toàn, số xã có bác sĩ đạt 33,3%; các xã, thị trấn đều có nữ hộ sinh, các thôn, làng có nhân viên y tế cộng đồng. Hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao được quan tâm, 100% số xã, thị trấn được phủ sóng phát thanh truyền hình, 4/9 xã, thị trấn có trạm truyền thanh, số hộ nghèo giảm còn hơn 10%.

Trong 5 năm tới (2010-2015), huyện Chư Pưh tập trung khai thác nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển nhanh kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống. Đẩy nhanh phát triển kinh tế gắn với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng huyện nhà ổn định và phát triển.

Phát huy thành quả đạt được, giai đoạn 2010-2015, huyện Chư Pưh phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh, đưa huyện nhà vượt qua khó khăn, phát triển toàn diện.

 

  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PƯH

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 

VĂN PHÒNG UBND HUYỆN CHƯ PƯH

Địa chỉ: thị trấn Nhơn Hoà - huyện Chư Pưh - Gia Lai

Điện thoại: 059.3850009

Fax: 059.3850009

Chánh Văn phòng và Phó Văn phòng   

 

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh