Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Sở Thông tin và Truyền thông

- Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 832

1. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Gia Lai.

Điện thoại: 059.3717564
Fax: 059.3717564

 

Email:

Website:

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.
 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo qui định của pháp luật.
 
Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thực hiện theo Điều 2, Thông tư liên tịch số 06/2016/ TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của Liên Bộ Nội vụ - Bộ Thông tin và Truyền thông và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.
  3. Cơ cấu tổ chức: 

​Giám đốc, các Phó giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ.​

Biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị trực thuộc Sở được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông qui định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở./.​​

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh