Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Ngày đăng: 12-12-2011, 12:00 - Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 2859

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 26 Trần Hưng Đạo – TP. Plieku – Gia Lai
Điện thoại: 059 3716548

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh