Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Sở Tài chính

- Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 966

1. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo – Pleiku – Gia Lai
 
Điện thoại: 059.3824348
 
Fax: 059.3876748

Email:

Website: 

 2.  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:  

Vị trí, chức năng: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về các lĩnh vực thuộc ngành tài chính trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và theo quy định của pháp luật. 

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ, quyền hạn: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai thực hiện theo quy định tại Điều 2, Chương I của Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên. 

 3 . Cơ cấu tổ chức: 

Giám đốc, các Phó giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ.​

Biên chế của Sở Tài chính được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm theo quy định. 

Giám đốc Sở Tài chính quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở./.​

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh