Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai

Tên đơn vị: Địa chỉ giao dịch các cơ quan
Địa chỉ: 50 Phan Bội châu - TP. Pleiku - Gia Lai
Số điện thoại: 0269 3876838
Fax: 0269 3821350
Email: bqlkkt@gialai.gov.vn
Tên tiếng Anh: http://bqlkkt.gialai.gov.vn
Mô tả:

​Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai.

Nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV; các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được UBND cấp tỉnh giao.
Cơ cấu tổ chức:
Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc