Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Ngày đăng: 02-12-2022, 03:00 - Lượt truy cập: 445

(GLO)- Ngày 1-12, Văn Phòng UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 3945/VP-KTTH về triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25-11-2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.​


Ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Ảnh nguồn internet
Ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Ảnh nguồn internet

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25-11-2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Chỉ thị này và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương theo đúng quy định; chủ động phối hợp, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền.
 
Tại Chỉ thị số 21/CT-TTg, bên cạnh chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan ở Trung ương triển khai các phần việc, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp trên địa bàn thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng và ứng dụng phần mềm trong thu thập, quản lý cơ sở dữ liệu về các đối tượng thuộc ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, thường xuyên cập nhật danh sách đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
 
Đồng thời, triển khai các giải pháp để kịp thời lập danh sách đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đột xuất (ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai...). Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc xác minh thông tin về các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, tổ chức chính trị-xã hội thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
 
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các tổ chức dịch vụ chi trả chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối hệ thống với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các ngân hàng thương mại, tổ chức trung gian thanh toán đảm bảo công tác chi trả từ tài khoản thuận tiện, dễ dàng, an toàn, minh bạch và bao phủ đến cấp xã; hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.​

TRẦN ĐỨC - GLO

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc