Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 29/9/2022 đến ngày 06/10/2022)

Ngày đăng: 07-10-2022, 09:00 - Lượt truy cập: 192

​1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2022:

Tính đến ngày 06/10/2022, toàn tỉnh gieo trồng được 216.029 ha cây trồng các loại (Tăng 423 ha so với tuần trước), đạt 97,6%KH, bằng 99,7% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 40.639,6 ha đạt 101,6%; lúa rẫy 8.640,7 ha đạt 101,7%; ngô 33.473 ha đạt 94%; sắn 67.275 ha đạt 97%; lang 3.696 ha đạt 117%; đậu các loại 18.455 ha đạt 101%; rau, dưa các loại 21.047,5 ha đạt 106%; lạc 2.375 ha đạt 99%; mè 2.316 ha đạt 93%; mía trồng mới 882,4 ha đạt 176,5%; cây hàng năm khác 8.444,5 ha đạt 87%; cao su tái canh 424 ha đạt 212%; cà phê 2.315 ha đạt 77%; điều 437ha đạt 146%; hồ tiêu trồng mới 331,5 ha; cây ăn quả 4.779,7 ha đạt 57,2%; cây dược liệu 498 ha đạt 92%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Cây sắn: Qua rà soát bệnh khảm lá virus hại sắn diện tích nhiễm 6.022 ha (nhiễm nhẹ 5.362 ha; nhiễm trung bình 505 ha; nhiễm nặng 155 ha). Phân bố tại huyện Krông Pa 5.390 ha, thị xã Ayun Pa 195 ha, thị xã An Khê 110 ha, Ia Pa 125 ha, Phú Thiện 129 ha, Kbang 23 ha, Đak Pơ 50 ha.

- Cây mía: Xén tóc gây hại 117,5 ha mía bị xén tóc gây hại, tăng 0,4 ha so với  kỳ trước, giảm 69,5 ha so với cùng kỳ năm trước, phân bố tại thị xã An Khê, Đak Pơ, Krông Pa, Kbang; bọ hung gây hại diện tích nhiễm 58 ha giảm 03 ha so với kỳ trước, giảm 23,6 ha so với cùng kỳ năm trước, gây hại tại thị xã An Khê, Đak Pơ; bệnh trắng lá mía gây hại rải rác, không đáng kể.

- Cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm gây hại 1.029 ha, tăng 4 ha so với kỳ trước, giảm 203,6 ha so với cùng kỳ năm trước, gây hại tại các vùng trồng tiêu như Mang Yang, Đak Đoa, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê… Bệnh chết nhanh gây hại diện tích nhiễm 15 ha, tương đương so với kỳ trước, giảm 32 ha so với cùng kỳ năm trước, gây hại cục bộ tại huyện Chư Sê, Mang Yang, Đak Đoa.

3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản: Trong tuần, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi làm 65 con lợn mắc bệnh của 03 hộ/1 thôn tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, buộc phải tiêu huỷ với tổng khối lượng 1.380 kg; lũy kế từ ngày 12/9 đến 06/10/2022 bệnh Dịch tả lợn Châu Phi làm làm 188 con lợn của 05 hộ/2 thôn tại 02 xã, 2 huyện Krông Pa (xã Ia Rsươm), Ia Pa (Chư Răng) mắc bệnh, buộc phải tiêu huỷ với tổng khối lượng 6.635kg.       

4. Trồng rừng: Tính đến ngày 06/10/2022, đã trồng được 6.106,06 (tăng 1.072 ha so với tuần trước) đạt 76,3% Kế hoạch năm; Trồng rừng tập trung 5.080,87 ha; Trồng rừng phòng hộ 30,0 ha; Trồng cây phân tán 995.185 cây (tương đương: 995,185 ha).

5. Quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần phát hiện 09 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (tương đương so với tuần trước). Tang vật, phương tiện tạm giữ 6,731 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường, 11,32 ster củi, 01 xe ô tô, 02 công nông và 05 xe máy. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 06/10/2022 là 259 vụ vi phạm (đã xử lý 158 vụ).

6. Phòng chống thiên tai: Trong tuần không có báo cáo thiệt hại do thiên tai của các địa phương.

7. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 10 đến ngày 06/10/2022 là 39,8 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 4.289,4 tỷ đồng, đạt 79,2% so với dự toán Trung ương giao, đạt 73,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 29,1% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 4.264,3 tỷ đồng, đạt 85% so với dự toán Trung ương giao, đạt 78,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 3,2% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 25 tỷ đồng, đạt 6,3% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 98,7% so với cùng kỳ.

8. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 4.089,6 tỷ đồng; tính đến ngày 06/10/2022 đã giải ngân 1.317,4 tỷ đồng (tăng 13 tỷ đồng so với tuần trước), đạt 32,21% kế hoạch, trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 1.184,7/3.668,9 tỷ đồng, đạt 32,3% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương giải ngân 895,5 tỷ đồng, đạt 36,98% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 289,1 tỷ đồng, đạt 23,2% kế hoạch).

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 132,6/420,7 tỷ đồng, đạt 31,5% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 132,2 tỷ đồng, đạt 41,1%; Vốn ngân sách trung ương 0,378 tỷ đồng, đạt 0,38%).

9. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Công tác GPMB đã bàn giao cho đơn vị thi công 124,88/126,6 km (đạt 98,64%); còn lại 1,72/126,60km tuyến tránh đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến quốc lộ cũ: Đã bàn giao 100% mặt bằng.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 25,435/27,155 km đạt 93,66%; còn lại 1,72/27,155 km (TP. Pleiku 6,18/6,71 km, còn lại 0,53km của 02hộ dân và 01 tổ chức; Thị xã An Khê 11,06/11,56 km, còn lại 0,5 km với 6 hộ dân; huyện Đak Pơ 1,4/2,09 km, còn lại 0,69 km với 26 hộ dân (Đối với vướng mắc tại huyện Đak Pơ, chiều ngày 29/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức làm việc với huyện Đak Pơ để hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc và đôn đốc huyện đẩy nhanh tiến độ).

- Đã di dời 88/162 cột điện và 5/11 Trạm biến áp.

10. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Đang rà soát, tiếp thu ý kiến các sở ngành và hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Thành viên UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến.

- Đối với Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai: Liên danh tư vấn đang rà soát, bổ sung, chỉnh sửa theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3110/VP-NL ngày 28/9/2022.

- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý Bộ Tài Nguyên và Môi trường, đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa báo cáo ĐMC và báo cáo Quy hoạch tỉnh.

11. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tính đến 06/10/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho cho 109 lao động đang làm việc tại 14 doanh nghiệp với số tiền 161 triệu đồng (tương đương tuần trước).

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tính đến ngày 06/10/2022, đã hỗ trợ 228,84 tỷ đồng[1] (tương đương tuần trước).

- Tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; gia hạn nộp thuế cho các đối tượng theo quy định; đến nay: giảm thuế VAT 2% (đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) là 310 tỷ đồng; tổng giá trị của của việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 16 tỷ đồng; giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP là 49,301 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế 350 tỷ đồng.

- Đến 06/10/2022, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay 189,76 tỷ đồng, với 3.358 lượt hộ vay vốn, đạt 100% kế hoạch, cụ thể: Chương trình cho vay Giải quyết việc làm, số tiền 120 tỷ đồng, với 2.583 lượt lao động vay vốn, đạt 100% kế hoạch; chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP số tiền 62 tỷ đồng, với 166 lượt hộ vay, đạt 100% kế hoạch; chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến, số tiền 5,86 tỷ đồng, với 586 hộ vay vốn, đạt 100% kế hoạch; chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập, số tiền 1,9 tỷ đồng, với 23 khách hàng vay vốn, đạt 100% kế hoạch giao.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, cập nhật lên hệ thống đầu tư công để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao vốn theo công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2).

12. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm TTXH: Trong tuần, thụ lý điều tra 11 vụ, hậu quả làm bị thương 03 người, thiệt hại tài sản khoảng 100 triệu đồng. So với tuần trước, giảm 08 vụ, tương đương số người chết, giảm 01 người bị thương. Gồm: Cố ý gây thương tích 01 vụ (Chư Sê); Cướp giật tài sản 01 vụ (Ia Pa); Trộm cắp tài sản 07 vụ (Pleiku 04; Chư Pưh, Đak Pơ, Mang Yang mỗi nơi 01); Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ (Ia Pa), Đánh bạc 01 vụ (Ayun Pa).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: Phát hiện, bắt 01 vụ tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (Đức Cơ); thu giữ 6.000 bao thuốc lá các loại.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện, bắt 04 vụ/04 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (Pleiku 03, An Khê 01); so với tuần trước tăng 02 vụ, tương đương số đối tượng; thu giữ 36 gói ma túy đá, 01 viên thuốc lắc. Xử lý 03 vụ/03 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (Pleiku, An Khê, Krông Pa), so với tuần trước tăng 02 vụ, tăng 02 đối tượng.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 05 vụ (Đak Đoa 02; Pleiku, Chư Prông, Kông Chro mỗi nơi 01), làm chết 03 người, làm bị thương 03 người; so với tuần trước tăng 01 vụ, giảm 01 người chết, tăng 02 người bị thương. Nguyên nhân: Người điều khiển không chú ý quan sát 01 vụ, đang điều tra 04 vụ.

          - Tai, tệ nạn xã hội: Tự tử 02 vụ (Đức Cơ, Kông Chro), chết 02 người. Điện giật 01 vụ (Ia Grai), chết 01 người. Tự ngã 01 vụ (Chư Prông), bị thương 01 người.

- TTATGT: Tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1.403 trường hợp vi phạm, tạm giữ 176 xe mô tô, 416 giấy tờ các loại; xử phạt 1.530 trường hợp, số tiền 1,774 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 104 trường hợp.

[1] Hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ là 82,671 tỷ đồng, hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ là 146,176 tỷ đồng.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc