English Thứ Hai, 27-06-2016, 21:35 (GMT+7)

Các cơ quan Đảng

Chính quyền

Mặt trận

Các Hội - Đoàn thể

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3360772
Đang online: 22
 Các sở, ban, nghành

Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Thông tin liên hệ

                
         Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Gia Lai
         Điện thoại: 059.3823644
         Fax: 059.3823644

 

                Email:

                Website: 
 
2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai thực hiện theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

 3. Cơ cấu tổ chức:

​Giám đốc, các Phó giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ.​

Biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở theo đúng quy định (nếu tổ chức lại các đơn vị này hoặc thành lập mới)./.​


Bản đồ hành chính

Thông tin thời tiết (27-06-2016)

Khu vực phía Đông Bắc tỉnh( Huyện KBang) Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 22-330C
Khu vực phía Đông tỉnh(Mang Giang, ĐakPơ, Kông Chro & TX An Khê) Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 22-330C
Khu vực phía Đông Nam tỉnh (Phú Thiện, AyunPa, Ia Pa & KrôngPa) Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 22-340C
Khu vực phía Tây Nam tỉnh(Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh) Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 22-340C
Khu vực phía Tây Bắc (ChưPah, IaGrai, ĐakĐoa) Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi đến rải rác. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 21-320C
Khu vực TP. Pleiku Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 21-300C