English Thứ Sáu, 30-01-2015, 17:44 (GMT+7)

Các cơ quan Đảng

Chính quyền

Mặt trận

Các Hội - Đoàn thể

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 12589983
Đang online: 21
 Các sở, ban, nghành

Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Thông tin liên hệ

                
         Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Gia Lai
         Điện thoại: 059.3823644
         Fax: 059.3823644

 

                Email:

                Website: 
 
2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai thực hiện theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

 3. Cơ cấu tổ chức:

Giám đốc:                     Phạm Duy Du

Phó giám đốc:             - Hoàng Đình Chung 

                                    - Trần Xuân Hùng 

                                    - Trần Xuân Giang 

Chánh văn phòng:          Bùi Thị Phú 

Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở: 

    - Văn phòng; 

    - Thanh tra; 

    - Phòng Đăng ký - Thống kê; 

    - Phòng Quy hoạch - Đo đạc; 

    - Phòng Tài nguyên khoáng sản; 

    - Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn.

 Đơn vị hành chính thuộc Sở: Chi cục Bảo vệ môi trường. 

 Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: 

    - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; 

    - Trung tâm Công nghệ thông tin; 

    - Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường. 

Biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở theo đúng quy định (nếu tổ chức lại các đơn vị này hoặc thành lập mới)./.​


Bản đồ hành chính

Thông tin thời tiết (30-01-2015)

Khu vực phía Đông Bắc tỉnh( Huyện KBang) Mây thay đổi, đêm và sáng trời se lạnh, ngày trời nắng gián đoạn. Gió : Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 14 – 28.0C
Khu vực phía Đông tỉnh(Mang Giang, ĐakPơ, KongChro & TX An Khê) Mây thay đổi, đêm và sáng trời se lạnh, ngày trời nắng gián đoạn. Gió : Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 14 – 28.0C
Khu vực phía Đông Nam tỉnh (Phú Thiện, AyunPa, Ia Pa & KrôngPa) Ít mây, đêm và sáng trời mát, ngày trời nắng. Gió : Nhẹ. Nhiệt độ từ 16 – 31.0C
Khu vực phía Tây Nam tỉnh(Chư Prong, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh) Ít mâyđến mây thay đổi, đêm và sáng trời se lạnh, ngày trời nắng và khô. Gió : Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 13 – 30.0C
Khu vực phía Tây Bắc (ChưPah, IaGrai, ĐakĐoa) Ít mâyđến mây thay đổi, đêm và sáng trời se lạnh, ngày trời nắng và khô. Gió : Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 13 – 30.0C
Khu vực TP. Pleiku Ít mâyđến mây thay đổi, đêm và sáng trời se lạnh, ngày trời nắngvà khô. Gió : Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 13 – 30.0C