English Thứ Tư, 06-05-2015, 05:11 (GMT+7)

Các cơ quan Đảng

Chính quyền

Mặt trận

Các Hội - Đoàn thể

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 137833543
Đang online: 17
 Các sở, ban, nghành

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 24 Quang Trung - TP. Pleiku - Gia Lai
 
Điện thoại: 059.3824273
 
Fax: 059.3826173

Email:

Website:

 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Vị trí, chức năng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quản lý nhà nước ở địa phương về ngành và lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và theo quy định của pháp luật. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai thực hiện theo quy định tại mục II, phần I của Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Liên Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên. 

 3. Cơ cấu tổ chức: 

Giám đốc:                      Kpă Thuyên 

Phó giám đốc:             - Nguyễn Văn Phong 

                                       - Nguyễn Sơn 

                                       - Lê Văn Lịnh 

                                       - Trần Quang Khanh 

Phó Chánh văn phòng:  Đặng Văn Linh 

Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ: 

Văn phòng; 

Thanh tra; 

Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

Phòng Tổ chức cán bộ; 

Phòng Nông nghiệp; 

Phòng Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 

Các đơn vị hành chính: 

Chi cục Lâm nghiệp; 

Chi cục Kiểm lâm; 

Chi cục Thú y; 

Chi cục Bảo vệ thực vật; 

Chi cục Phát triển nông thôn; 

Chi cục Thủy lợi - Thủy sản. 

Các đơn vị sự nghiệp: 

Trung tâm Khuyến nông; 

Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng; 

Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; 

Trung tâm Giống vật nuôi; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Xã Nam; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ; 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa; 

Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi; 

Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. 

Biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở theo đúng quy định (nếu tổ chức lại các đơn vị này hoặc thành lập mới)./.​


Bản đồ hành chính

Thông tin thời tiết (06-05-2015)

Khu vực phía Đông Bắc tỉnh( Huyện KBang) Mây thay đổi. Ngày trời nắng, về chiều, chiều tối & đêm có dông & mưa rào vài nơi . Gió : Đổi hướng cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ: 20 – 35.0C
Khu vực phía Đông tỉnh(Mang Giang, ĐakPơ, KongChro & TX An Khê) Mây thay đổi. Ngày trời nắng, về chiều, chiều tối & đêm có dông & mưa rào vài nơi . Gió : Đổi hướng cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ: 21 – 35.0C
Khu vực phía Đông Nam tỉnh (Phú Thiện, AyunPa, Ia Pa & KrôngPa) Mây thay đổi. Ngày trời nắng, về chiều, chiều tối & đêm có dông & mưa rào vài nơi . Gió : Nhẹ. Nhiệt độ từ: 22 – 37.0C
Khu vực phía Tây Nam tỉnh(Chư Prong, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh) Mây thay đổi. Ngày trời nắng, về chiều, chiều tối & đêm có dông & mưa rào rải rác. Gió : Đổi hướng cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ: 20 – 34.0C
Khu vực phía Tây Bắc (ChưPah, IaGrai, ĐakĐoa) Mây thay đổi. Ngày trời nắng, về chiều, chiều tối & đêm có dông & mưa rào rải rác. Gió : Đổi hướng cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ: 20 – 33.0C
Khu vực TP. Pleiku Mây thay đổi. Ngày trời nắng, về chiều, chiều tối & đêm có dông & mưa rào rải rác. Gió : Đổi hướng cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ: 20 – 33.0C