English Thứ Ba, 26-07-2016, 18:55 (GMT+7)

Các cơ quan Đảng

Chính quyền

Mặt trận

Các Hội - Đoàn thể

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3619967
Đang online: 28
 Các sở, ban, nghành

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 24 Quang Trung - TP. Pleiku - Gia Lai
 
Điện thoại: 059.3824273
 
Fax: 059.3826173

Email: snnptnt@gialai.gov.vn

Website: snnptnt.gialai.gov.vn

 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Vị trí, chức năng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quản lý nhà nước ở địa phương về ngành và lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và theo quy định của pháp luật. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai thực hiện theo quy định tại mục II, phần I của Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Liên Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên. 

 3. Cơ cấu tổ chức: 

​Giám đốc, các Phó giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ.​

Biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở theo đúng quy định (nếu tổ chức lại các đơn vị này hoặc thành lập mới)./.​


Bản đồ hành chính

Thông tin thời tiết (26-07-2016)

Khu vực phía Đông Bắc tỉnh( Huyện KBang) Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 21-310C
Khu vực phía Đông tỉnh(Mang Giang, ĐakPơ, Kông Chro & TX An Khê) Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 21-310C
Khu vực phía Đông Nam tỉnh (Phú Thiện, AyunPa, Ia Pa & KrôngPa) Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 24-320C
Khu vực phía Tây Nam tỉnh(Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh) Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 24-320C
Khu vực phía Tây Bắc (ChưPah, IaGrai, ĐakĐoa) Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông vài nơi đến rải rác. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 21-290C
Khu vực TP. Pleiku Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 21-280C