English Thứ Sáu, 27-05-2016, 15:10 (GMT+7)

Các cơ quan Đảng

Chính quyền

Mặt trận

Các Hội - Đoàn thể

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3104356
Đang online: 86
 Các sở, ban, nghành

Sở Nội vụ

1. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng - TP. pleiku - Gia Lai
 
Điện thoại: 059.3824405
 
Fax: 059.3871026

 

Email:

Website: 

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Vị trí, chức năng: 

Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ trên địa bàn tỉnh, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng. 

Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, con con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đao, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ. 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Thực hiện theo Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và theo hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên.

 3. Cơ cấu tổ chức: 

​Giám đốc, các Phó giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ.​

Giám đốc Sở Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cơ cấu bộ máy các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu bộ máy tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở theo đúng quy định.        

 Biên chế của Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh./.​


Bản đồ hành chính

Thông tin thời tiết (27-05-2016)

Khu vực phía Đông Bắc tỉnh( Huyện KBang) Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió: Tây nam cấp 2. Nhiệt độ: 21-330C
Khu vực phía Đông tỉnh(Mang Giang, ĐakPơ, Kông Chro & TX An Khê) Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió: Tây nam cấp 2. Nhiệt độ: 21-330C
Khu vực phía Đông Nam tỉnh (Phú Thiện, AyunPa, Ia Pa & KrôngPa) Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió: Tây nam cấp 2. Nhiệt độ: 24-350C
Khu vực phía Tây Nam tỉnh(Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh) Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió: Tây nam cấp 2. Nhiệt độ: 24-350C
Khu vực phía Tây Bắc (ChưPah, IaGrai, ĐakĐoa) Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió: Nhẹ. Nhiệt độ: 20-350C
Khu vực TP. Pleiku Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió: Nhẹ. Nhiệt độ: 21-310C