English Chủ Nhật, 19-04-2015, 07:54 (GMT+7)

Các cơ quan Đảng

Chính quyền

Mặt trận

Các Hội - Đoàn thể

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 137705158
Đang online: 79
 Các sở, ban, nghành

Sở Lao Động Thương binh và Xã hội

1. Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 10 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai
 
Điện thoại: 059.3824462
 
Fax: 059.3828316
 

Email:

Website:  

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Vị trí, chức năng:

Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ, quyền hạn: 

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/7/2008 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên. 

3. Cơ cấu tổ chức: 

Giám đốc:                       Trần Thị Hoài Thanh 

Phó giám đốc:               - Bùi Thanh Hoàng 

                                      - Nguyễn Văn Nông 

                                      - Nguyễn Hoàng Huy 

                                      - Huỳnh Văn Dy 

                                      - Nguyễn Thị Minh Tâm 

Phó Chánh văn phòng:     Nguyễn Ngọc Hải 

Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ: 

            - Văn phòng; 

            - Phòng Kế hoạch - Tài chính;

            - Thanh tra; 

            - Phòng Lao động - Việc làm; 

            - Phòng Dạy nghề; 

            - Phòng Người có công; 

            - Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; 

            - Phòng Bảo trợ xã hội. 

Đơn vị sự nghiệp:

            - Trung tâm Giới thiệu việc làm (trên cơ sở Trung tâm dịch vụ việc làm); 

            - Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp; 

            - Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (trên cơ sở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội); 

            - Trường trung cấp nghề Gia Lai; 

            - Trường trung cấp nghề An Khê; 

            - Trường trung cấp nghề Ayun Pa. 

Biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở theo đúng quy định (nếu tổ chức lại các đơn vị này hoặc thành lập mới)./.​


Bản đồ hành chính

Thông tin thời tiết (19-04-2015)

Khu vực phía Đông Bắc tỉnh( Huyện KBang) Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng gián đoạn. Gió : Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ: 18 – 28.0C
Khu vực phía Đông tỉnh(Mang Giang, ĐakPơ, KongChro & TX An Khê) Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng gián đoạn. Gió : Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ: 18 – 27.0C
Khu vực phía Đông Nam tỉnh (Phú Thiện, AyunPa, Ia Pa & KrôngPa) Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng. Gió Nhẹ. Nhiệt độ từ: 23 – 34.0C
Khu vực phía Tây Nam tỉnh(Chư Prong, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh) Mây thay đổi, đêm & sáng trời se lạnh. Ngày trời nắng. Gió : Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ: 15 – 30.0C
Khu vực phía Tây Bắc (ChưPah, IaGrai, ĐakĐoa) Mây thay đổi, đêm & sáng trời se lạnh. Ngày trời nắng. Gió : Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ: 14 – 31.0C
Khu vực TP. Pleiku Mây thay đổi, đêm & sáng trời se lạnh. Ngày trời nắng. Gió : Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ: 14 – 30.0C