English Thứ Hai, 20-04-2015, 01:55 (GMT+7)

Các cơ quan Đảng

Chính quyền

Mặt trận

Các Hội - Đoàn thể

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 137709830
Đang online: 77
 Các sở, ban, nghành

Sở Công Thương

1. Thông tin liên hệ:
 
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: 059.3828240
Fax: 059.3828240
 
Email:
 
Website: 

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Vị trí, chức năng: 

Là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công thương, gồm có: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ, chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến khác, lưu thông hàng hoá, xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại biên giới, quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, xúc tiến thương mại, kiểm soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế, quản lý cụm và điểm công nghiệp, các hoạt động khuyến công, các dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của sở trên địa bàn tỉnh. 

Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương. 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Thực hiện theo Thông tư số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Liên Bộ Công Thương - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và theo hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên.

 3. Cơ cấu tổ chức: 

Giám đốc:                    Huỳnh Ngọc Tục 

Phó giám đốc:             - Bùi Ngọc Sơn 

                                    - Ngô Bá Sơn 

                                    - Nguyễn Ngọc Huynh

                                    - Nguyễn Văn Tấn 

                                    - Phan Minh Túc 

Chánh văn phòng:      Đặng Đình Khoa 

Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ: 

             - Văn phòng; 

            - Thanh tra; 

            - Phòng kế hoạch - tổng hợp; 

            - Phòng Quản lý thương mại; 

            - Phòng Quản lý công nghiệp; 

            - Phòng Kỹ thuật an toàn - môi trường; 

            - Phòng quản lý điện năng. 

Đơn vị quản lý Nhà nước trực thuộc: Chi cục Quản lý thị trường. 

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: 

                        - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; 

                        - Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng chuyên ngành công nghiệp (sự nghiệp kinh tế có thu). 

Giám đốc Sở Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cơ cấu bộ máy các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở và trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu bộ máy tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở theo đúng quy định. 

Biên chế của Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.​


Bản đồ hành chính

Thông tin thời tiết (20-04-2015)

Khu vực phía Đông Bắc tỉnh( Huyện KBang) Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng gián đoạn. Gió : Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ: 18 – 28.0C
Khu vực phía Đông tỉnh(Mang Giang, ĐakPơ, KongChro & TX An Khê) Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng gián đoạn. Gió : Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ: 18 – 27.0C
Khu vực phía Đông Nam tỉnh (Phú Thiện, AyunPa, Ia Pa & KrôngPa) Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng. Gió Nhẹ. Nhiệt độ từ: 23 – 34.0C
Khu vực phía Tây Nam tỉnh(Chư Prong, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh) Mây thay đổi, đêm & sáng trời se lạnh. Ngày trời nắng. Gió : Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ: 15 – 30.0C
Khu vực phía Tây Bắc (ChưPah, IaGrai, ĐakĐoa) Mây thay đổi, đêm & sáng trời se lạnh. Ngày trời nắng. Gió : Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ: 14 – 31.0C
Khu vực TP. Pleiku Mây thay đổi, đêm & sáng trời se lạnh. Ngày trời nắng. Gió : Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ: 14 – 30.0C