English Thứ Năm, 28-07-2016, 03:51 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3637458
Đang online: 37

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2009 - 2015

Đăng ngày:15-11-2011; 1750 lần đọc
​Trong thời gian diễn ra Festival quốc tế năm 2009 tại Gia Lai (từ 12 - 15/11/2009), ngày 13/11/2009 tại thành phố Pleiku, Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị  Xúc tiến đầu tư mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư quan tâm đến địa phương giàu tiềm năng này.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư này, Gia Lai kêu gọi đầu tư vào 53 dự án với tổng vốn lên đến 11.200 tỷ đồng. Website Gia Lai trích đăng tải Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh gia lai giai đoạn 2009 - 2015; Báo cáo tóm tắt dự án gọi vốn đầu tư và các thông tin có liên quan để các nhà đầu tư tham khảo.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 660/QĐ-UBND
 
Pleiku, ngày 19  tháng 10  năm 2009
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục lĩnh vực dự án kêu gọi đầu tư
tỉnh Gia Lai giai đoạn 2009 - 2015
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số: 513/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch  và Đầu tư;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch  và Đầu tư tại công văn số 829/KHĐT-XTĐT ngày 14/10/2009 về việc phê duyệt Danh mục lĩnh vực dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2009 - 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là 53 Danh mục lĩnh vực dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2009 - 2015.
Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh thực hiện:
- Công bố 53 danh mục lĩnh vực dự án kêu gọi đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
- Trên cơ sở danh mục lĩnh vực các dự án kêu gọi đầu tư được duyệt, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp các thông tin của từng dự án để cung cấp cho các nhà đầu tư quan tâm.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Pleiku; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành liên quan của tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã Ký)
Phùng Ngọc Mỹ
             DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ
TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2009 - 2015
                             
STT
Tên dự án
Địa điểm thực hiện dự án
1
Cao ốc khách sạn 4 - 5 sao
20 - Lê Hồng Phong - TP Pleiku
2
Khách sạn 3 - 4 sao
Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
3
Khu đô thị suối Hội Phú
TP Pleiku
4
Nhà máy chế biến dầu thực vật (lạc, mè,...)
KCN Trà Đa - TP Pleiku
5
Nhà máy chế biến hạt điều
CCN huyện Đức Cơ, Ia Grai, Chư Sê
6
Nhà máy chế biến thức ăn gia súc
Huyện Chư , TX Ayun Pa, TX An Khê
7
Nhà máy chế biến hoa quả
Các KCN Pleiku, An Khê, CCN Chư Sê, Đăk Đoa
8
Nhà máy chế biến bột ngô
Các KCN Pleiku, KCN An Khê, Chư
9
Nhà máy chế biến súc sản
KCN Trà Đa - TP Pleiku
10
Nhà máy bia nước giải khát Gia Lai
KCN Trà Đa - TP Pleiku
11
Nhà máy chế biến cà phê hoà tan
KCN Trà Đa, CCN Chư
12
Nhà máy chế biến quặng sắt
KCN Tây Pleiku
13
Nhà máy thuộc da xuất khẩu
Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê
14
Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau đường
An Khê, Ayun Pa
15
Nhà máy thuốc lá
Huyện Krông Pa
16
Nhà máy lắp ráp ôtô
KCN Tây Pleiku
17
Nhà máy sản xuất săm lốp ô tô và các sản phẩm từ cao su
KCN Tây Pleiku
18
Đầu tư nâng cấp nhà máy chè Biển Hồ
Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh
19
Nâng cấp nhà máy chè Bàu Cạn
Xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông
20
 Nhà máy xử lý rác thải kết hợp sản xuất phân bón
TX An khê, TX Ayun Pa
21
Nhà máy gia công và sản xuất các sản phẩm cơ khí
KCN Tây Pleiku
22
Nhà máy sản xuất và lắp ráp máy phục vụ sản xuất nông nghiệp
KCN Tây Pleiku
23
Nhà máy sản xuất thiết bị dạy học
KCN Trà Đa - TP Pleiku
24
Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bằng công nghệ sinh học (AZDIRACHTA INDICA)
Các KCN pleiku, KCCN An Khê
25
Dự án phong điện
Khu vực đèo Mang Yang, An Khê
26
Dự án chăn nuôi bò thịt (quy mô công nghiệp)
Các huyện Chư Sê, Ia Grai, Ia Pa, Krông Pa
27
Dự án nuôi trồng thuỷ sản
Các huyện Kbang, Chư Păh, Chư Sê
28
Dự án trồng dược liệu (vằng đắng, sa nhân...)
Huyện Kbang
29
Đầu tư siêu thị
TX An Khê, Ayun Pa, huyện Chư Sê
30
Hai trạm dừng chân trên tuyến đường bộ 14 - 19
Xã Ia Le, Chư Sê (QL 14); đèo An Khê (QL 19)
31
Khu du lịch sinh thái khu bảo tồn Kon Chư Răng
Từ đường Trường Sơn Đông vào Khu bảo tồn Kon Chư Răng
32
 Khu du lịch nghỉ dưỡng Đồi thông Hà Tam
Xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ
33
Trường học Quốc tế (các cấp)
Khu vực Trà Đa, Trà Bá, An Khê, Ayun Pa, Chư Sê
34
Dự án sân golf
Xã Glar, huyện Đăk Đoa
35
Khu du lịch sinh thái Ayun Hạ
Xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện
36
Xây dựng Khu du lịch làng kháng chiến Stơr anh hùng Núp
Huyện Kbang
37
Dự án Khu sinh vật cảnh vườn thú, vườn chim, cá sấu...
Công viên văn hoá các dân tộc - phường Diên Hồng - TP Pleiku
38
Dự án khu trò chơi cảm giác mạnh
Công viên văn hoá các dân tộc - phường Diên Hồng - TP Pleiku
39
Dự án Khu nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng, nhà thuỷ tạ
Công viên văn hoá các dân tộc - phường Diên Hồng - TP Pleiku
 
CÁC DỰ ÁN ĐÃ CÓ CHỦ ĐẦU TƯ
 
STT
Tên dự án
Vốn đầu tư
Địa điểm
Chủ đầu tư
1
Dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước sạch TP. Pleiku
200 tỷ VNĐ
TP. Pleiku
Cty CP ĐTXD Tuấn Lộc
2
Dự án chế biến đá Bazan
15 tỷ VNĐ
Huyện Kông Chro
Cty CP Đá Bazan Kon Yang
3
Nhà máy chế biến lương thực
100 tỷ VNĐ
Cụm CN Ia Sao, TX. Ayun Pa
Cty TNHH Thành Minh
4
Nhà máy sản xuất MgO (quặng magnesite)
300 tỷ VNĐ
Huyện Kông Chro
Cty CP Địa chất khoáng sản
5
Dự án nhà máy chế biến cà phê ướt xuất khẩu
150 tỷ VNĐ
KCN Trà Đa - TP Pleiku
Cty CP Tập đoàn Thái Hoà
6
Dự án trồng 18.000 ha cao su
1.170 tỷ VNĐ
Các huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Tập đoàn CN cao su Việt Nam
7
Dự án trồng 13.000 ha cao su
845 tỷ VNĐ
Các huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Binh đoàn 15
8
Dự án trồng 7.000 ha cao su
455 tỷ VNĐ
Các huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Cty CP Hoàng Anh Gia Lai
9
Dự án trồng 4.000 ha cao su
260 tỷ VNĐ
Huyện Chư Sê
Cty CP Đức Long Gia Lai
10
Dự án trồng 4.000 ha cao su
260 tỷ VNĐ
Huyện Chư Prông
Cty CP Quốc Cường
11
Dự án trồng 4.000 ha cao su
260 tỷ VNĐ
Huyện Chư Sê, Đức Cơ
Cty TNHH 330/4
12
Dự án trồng 2.000 ha cao su
130 tỷ VNĐ
Huyện Chư Prông
Cty kinh doanh HXK Quang Đức
13
Dự án trồng 1.000 ha cao su
65 tỷ VNĐ
Các huyện biên giới tỉnh Gia Lai
Bộ Tư Lệnh Quân khu 5
14
Dự án trồng 500 ha cao su
32,5 tỷ VNĐ
Các huyện biên giới tỉnh Gia Lai
Bộ Tư Lệnh Quân đoàn 3
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 01
1. Tên dự án:
CAO ỐC KHÁCH SẠN 4 - 5 SAO
2. Địa Điểm: 20 - Lê Hồng Phong - TP. Pleiku.
3. Điều kiện hạ tầng:
- Giao thông thuận lợi.
- Điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ tốt cho cao ốc.
4. Quy mô dự kiến:
Diện tích xây dựng: 4.088 m2.
5. Hình thức đầu tư:
Giao đất thu tiền sử dụng đất nhà đầu tư xây dựng kinh doanh.
6. Vốn đầu tư dự kiến: 150 tỷ VNĐ.
7. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng ưu đãi về thuế theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
8. Thông tin về dự án:
8.1. Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: skhdt@gialaigov.com.vn.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
8.2. Cơ quan quản lý:
Sở Xây dựng Gia Lai
- Địa chỉ: 20 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3823473 - Fax: 059.3824574.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 02
1. Tên dự án:
KHÁCH SẠN 3 - 4 SAO
2. Địa Điểm: Cửa nhẩu Quốc tế Lệ Thanh.
3. Điều kiện hạ tầng:
- Thuận lợi về giao thông.
- Điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ tốt cho cao ốc.
4. Hình thức đầu tư:
Giao đất thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất nhà đầu tư xây dựng kinh doanh.
5. Vốn đầu tư dự kiến: 50 tỷ VNĐ.
6. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng ưu đãi về thuế theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
 
7. Thông tin về dự án:
7.1. Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: skhdt@gialaigov.com.vn.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
7.2. Cơ quan quản lý:
Ban Quản lý Khu Kinh Tế Cử Khẩu đường 19.
- Địa chỉ: Ia Dom - huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3846948.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 03
1. Tên dự án:
KHU ĐÔ THỊ SUỐI HỘI PHÚ
2. Địa Điểm: Từ đường Lê Tánh Tôn đến cống Ia Sol (đường Cách Mạng) thuộc thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai.
3. Điều kiện hạ tầng:
- Thuận lợi về giao thông.
- Đảm bảo: Điện, nước, suối băng ngang qua TP. Pleiku.
4. Hình thức đầu tư:
Giao đất thu tiền sử dụng đất nhà đầu tư xây dựng kinh doanh.
5. Quy mô dự kiến:
- Diện tích từ 80 - 100 ha.
- Dài: 8 km.
- Rộng theo lưu vực suối là 73 m.
- Các hạng mục đầu tư:
+ Đền bù giải phóng mặt bằng: Nhà ở, đất nông nghiệp nằm trong diện đền bù.
+ Xử lý môi trường: thoát nước thải.
+ Xây dựng, cải tạo cảnh quan dọc suối, xây dựng nhà ở biệt thự, chung cư cao tầng hiện đại.
6. Vốn đầu tư dự kiến: 915 tỷ VNĐ.
7. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng ưu đãi về thuế theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
8. Thông tin về dự án:
8.1. Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: skhdt@gialaigov.com.vn.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
8.2. Cơ quan quản lý:
Sở Xây dựng Gia Lai
- Địa chỉ: 20 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3823473 - Fax: 059.3824574.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 04
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DẦU THỰC VẬT
2. Địa Điểm: 
Khu công nghiệp Trà Đa thuộc địa phận xã Trà Đa và xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
3. Điều kiện hạ tầng:
- Giao thông thuận lợi.
- Điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ tốt cho vùng dự án.
4. Sản phẩm của dự án: Tinh dầu thực vật, sản phẩm phụ sẽ đưa vào chế biến thức ăn gia súc.
5. Quy mô dự kiến:
Công suất: 100.000 lít/năm.
6. Nguồn nguyên liệu:
Nguồn nguyên liệu dồi dào: 2.204 ha lạc, năng suất 9,5 tạ; 3.312 ha mè (vừng), năng suất 2,7 tạ.
7. Hình thức đầu tư:
100% vốn của nhà đầu tư trong và ngoài nước.
8. Vốn đầu tư dự kiến: 64 tỷ VNĐ.
9. Thị trường: Tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
10. Yêu cầu công nghệ: Công nghệ tiên tiến, hiện đại.
11. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
12. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 05
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU
2. Địa Điểm: Cụm công nghiệp huyện: Đức Cơ, Ia Grai, Chư Sê.
3. Điều kiện hạ tầng:
- Giao thông thuận lợi.
- Điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ tốt cho vùng dự án.
4. Quy mô dự kiến:
- Công suất: 7.000 tấn/năm/nhà máy.
- Quy mô: 2 ha/nhà máy.
5. Nguồn nguyên liệu:
Nguyên liệu dồi dào: Hiện nay diện tích điều trên toàn tỉnh: 20.568 ha cây điều, ngoài ra có thể nhập khẩu điều nguyên liệu từ tỉnh Rattanakiri.
6. Hình thức đầu tư:
Liên doanh hoặc 100% vốn của nhà đầu tư.
6. Vốn đầu tư dự kiến: 20 tỷ VNĐ/nhà máy (1,2 triệu USD).
8. Yêu cầu thị trường:
Tiêu thụ nội địa và xuất khẩu
9. Yêu cầu về công nghệ:
Công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại.
10. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
11. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 06
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC
2. Địa Điểm: Huyện Chư Sê, thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê tỉnh Gia Lai.
3. Mục tiêu dự án:
Chăn nuôi được xác định là một trong những thế mạnh của tỉnh Gia Lai. Đến nay, đàn bò hiện có: 327.998 con, đàn trâu: 12.231 con. Để đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính cần phải đầu tư vào nhiều lĩnh vực, trong đó phải bảo đảm nguồn thức ăn cho gia súc gia cầm. Với nguồn nông sản phong phú và để tận dụng nguồn nông sản phụ, việc xây dựng một nhà máy chế biến thức ăn gia súc dưới dạng bột, viên là rất cần thiết để tiêu thụ trong tỉnh và các vùng lân cận.
4. Nguồn nguyên liệu:
Diện tích cây ngô toàn tỉnh: 55.357 ha, sản lượng: 194.230 tấn; Diện tích cây sắn: 60.820 ha, sản lượng: 821.070 tấn; Diện tích cây đậu các loại: 12.469 ha, sản lượng: 6.982 tấn...
5. Quy mô dự kiến:
- Công suất: 35.000 tấn/năm/nhà máy.
- Diện tích: 1-2 ha/nhà máy.
6. Hình thức đầu tư:
100% vốn của nhà đàu tư trong hoặc ngoài nước.
7. Vốn đầu tư dự kiến: 56 tỷ VNĐ.
8. Yêu cầu thị trường: Tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
9. Yêu cầu về công nghệ: Công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại của nước ngoài.
10. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
8. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 07
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HOA QUẢ
2. Địa Điểm: Các khu công nghiệp Pleiku, KCN An Khê, CCN Chư Sê, Đăk Đoa , tỉnh Gia Lai.
3. Mục tiêu dự án:
- Chế biến nước giải khát cô đặc, các loại hoa quả đóng hộp tại nơi sản xuất.
- Đem lại hiệu quả cho nhà đầu tư.
- Góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
4. Quy mô dự kiến:
Công suất 10.000 tấn/năm.
5. Nguồn nguyên liệu: 10.000 ha vùng nguyên liệu trên toàn tỉnh có điều kiện phát triển vùng chuyên canh hoa quả quy mô lớn.
6. Hình thức đầu tư:
Liên doanh hoặc 100% vốn của nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước
7. Vốn đầu tư dự kiến: 100 tỷ VNĐ
8. Yêu cầu về thị trường:
- Tiêu thụ nội địa: 30%.
- Xuất khẩu: 70%.
9. Yêu cầu về công nghệ:
- Thiết bị, công nghệ sản xuất tiên tiến.
- Giống: có nguồn gốc đạt yêu cầu chất lượng tại các nước Trung Quốc, Thái Lan...
10. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
11. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
 
 
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 08
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT NGÔ
2. Địa Điểm: Các KCN Pleiku, KCN An Khê, Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
3. Điều kiện hạ tầng:
- Cơ sở hạ tầng, điện, nước, thông tin liên lạc thuận lợi.
- Mạng lưới giao thông: Các vị trí dự kiến xây dựng nhà máy đều có giao thông thuận lợi nằm trên quốc lộ 19 (An Khê) và quốc lộ 14 (Chư Sê), rất thuận tiện cho việc vận chuyển nguồn nguyên liệu về nhà máy và xuất khẩu sản phẩm.
4. Sản phẩm dự án:
- Tinh bột ngô xuất khẩu.
- Tinh bột biến tính.
5. Nguồn nguyên liệu:
Diện tích ngô toàn tỉnh 55.357 ha, sản lượng 194.230 tấn, tập trung nhiều ở các thị xã An Khê, Ayun Pa, các huyện Chư Sê, Kông Chro, Kbang.
6. Quy mô dự kiến:
Công suất 10.000 tấn/năm.
7. Hình thức đầu tư:
- Liên doanh.
- 100% vốn của nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước.
8. Vốn đầu tư dự kiến: 80 tỷ VNĐ.
9. Yêu cầu về công nghệ: Nhập thiết bị chuyển giao công nghệ hiện đại của nước ngoài.
10. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
11. Thông tin về dự án:
11.1. Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
11.2. Cơ quan quản lý:
Sở Công Thương Gia Lai
- Địa chỉ: 04 - Lý Thái Tổ - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3824354 - Fax: 059.3828240.
 
 
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 09
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SÚC SẢN
2. Địa Điểm: KCN Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
3. Điều kiện hạ tầng:
Điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ tốt cho vùng dự án.
4. Sản phẩm dự án: Thịt gia súc các loại đóng hộp.
5. Quy mô dự kiến:
Công suất: 10.000 tấn sản phẩm/năm.
6. Nguồn nguyên liệu: Đàn bò toàn tỉnh hiện có: 327.634 con; đàn heo: 334.998 con; đàn trâu: 12.231 con.
7. Hình thức đầu tư:
Liên doanh hoặc 100% vốn của nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước.
8. Vốn đầu tư dự kiến: 40 tỷ VNĐ.
9. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
10. Thông tin về dự án:
10.1. Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
10.2. Cơ quan quản lý:
Sở Công Thương Gia Lai
- Địa chỉ: 04 - Lý Thái Tổ - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3824354 - Fax: 059.3828240.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 10
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY BIA NƯỚC GIẢI KHÁT GIA LAI
2. Địa Điểm: KCN Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
3. Mục tiêu dự án:
- Xây dựng một nhà máy bia nước giải khát có quy mô và công suất đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ trong địa bàn tỉnh và trong cả nước.
- Phục vụ nhu cầu xuất khẩu sang các nước bạn: Lào, Campuchia...
- Góp phần thu ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
4. Quy mô dự kiến:
4.1. Diện tích mặt bằng nhà máy và diện tích sử dụng: 3-4 ha.
4.2. Công suất: 20 triệu lít/năm.
4.3. Nhu cầu sử dụng lao động: 200 - 300 người/
5. Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài.
6. Vốn đầu tư dự kiến: 100 tỷ VNĐ.
7. Yêu cầu công nghệ: Công nghệ tiên tiến, quan tâm đến các dây chuyền sản xuất của các nước có truyền thống sản xuất bia.
8. Thị trường:
8.1. Nguyên liệu:
- Nhập khẩu: Đại mạch về chế biến Malt.
- Nguồn nước có chất lượng tốt.
8.2. Thị trường: Thị trường tại tỉnh Gia Lai rất hấp dẫn với các loại bia và có thể tiêu thụ ra thị trường hai nước bạn Lào và Campuchia.
 
9. Thông tin về dự án:
10.1. Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
10.2. Cơ quan quản lý:
Sở Công Thương Gia Lai
- Địa chỉ: 04 - Lý Thái Tổ - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3824354 - Fax: 059.3828240.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 11
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÀ PHÊ HOÀ TAN
2. Địa Điểm: Khu công nghiệp Trà Đa - CCN Chư Sê tỉnh Gia Lai.
3. Mục tiêu dự án:
- Xây dựng một nhà máy chế biến cà phê hoà tan, không tạp chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chiết xuất loại bỏ bớt hàm lượng cafein phục vụ tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu.
- Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương.
- Góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
- Đem lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư.
4. Quy mô dự kiến: 1.200 tấn sản phẩm/năm/ nhà máy (hoặc tuỳ nhà đầu tư quyết định).
5. Sản phẩm của dự án: cà phê hoà tan.
6. Nguồn nguyên liệu:
Gia Lai hiện có 76.363 ha cà phê với sản lượng hàng năm hơn 13.000 tấn.
7. Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước.
 
8. Vốn đầu tư dự kiến: 65 tỷ VNĐ.
9. Yêu cầu về công nghệ: Nhập thiết bị chuyển giao công nghệ hiện đại của nước ngoài.
10. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng ưu đãi về thuế theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
11. Thông tin về dự án:
11.1. Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: skhdt@gialaigov.com.vn.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
11.2. Cơ quan quản lý:
Sở Công Thương Gia Lai
- Địa chỉ: 04 - Lý Thái Tổ - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3824354 - Fax: 059.3828240.
 
 
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 12
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN QUẶNG SẮT
2. Địa Điểm: KCN Tây Pleiku.
3. Điều kiện hạ tầng:
- Khu công nghiệp Tây Pleiku thuộc TP. Pleiku có diện tích 528, 75 ha.
- Nằm cạnh quốc lộ 19 thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật, giao thông và thị trường, cách khu kinh tế cửa khẩu Đức Cơ 60 km, nguồn nước ngầm có khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà máy
4. Sản phẩm dự án: Phôi thép các loại.
5. Quy mô dự kiến:
Công suất: 500.000 - 1.000.000 tấn/năm.
6. Nguồn nguyên liệu: Nhiều khu vực mỏ sắt có trữ lượng trung bình lớn.
 
7. Hình thức đầu tư:
- Liên doanh hoặc 100% vốn của nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước.
8. Vốn đầu tư dự kiến: 54 tỷ VNĐ.
9. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
10. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 13
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY THUỘC DA XUẤT KHẨU
2. Địa điểm: Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
3. Điều kiện hạ tầng:
Hệ thống giao thông thuận lợi, điện, nước, thông tin liên lạc rất thuận tiện cho dự án.
4. Quy mô dự kiến:
1-2, 5 ha/nhà máy.
5. Sản phẩm dự án:
Các sản phẩm tiêu dùng làm bằng chất liệu từ da: túi xách, áo khoác, giày dép, bàn ghế...
6. Nguồn nguyên liệu:
Đàn bò toàn tỉnh hiện có: 327.634 con, đàn trâu: 12.231 con.
7. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn của nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước.
8. Vốn đầu tư dự kiến: 20 tỷ VNĐ/nhà máy.
9. Yêu cầu về công nghệ:
Thiết bị, công nghệ sản xuất tiên tiến.
10 . Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
 
11. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 14
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM SAU ĐƯỜNG
2. Địa Điểm: An Khê, Ayun Pa - tỉnh Gia Lai.
3. Điều kiện hạ tầng, quy mô dự kiến:
3.1. Điều kiện hạ tầng:
- Giao thông thuận lợi.
- Điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ tốt cho vùng dự án.
3.2. Sản phẩm: Các sản phẩm: bánh, kẹo, rượu, cồn...
4. Nguồn nguyên liệu: Diện tích cây mía toàn tỉnh: 19.325 ha, sản lượng: 926.690 tấn.
5. Hình thức đầu tư:
Liên doanh hoặc 100% vốn của nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước.
6. Vốn đầu tư dự kiến: 30 tỷ VNĐ.
7. Về công nghệ, thị trường:
7.1. Công nghệ:
- Nhập thiết bị công nghệ cao từ các quốc gia tiên tiến.
- Đào tạo công nhân, kỹ thuật tay nghề phù hợp với quy mô sản xuất.
7.2. Thị trường: Tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
8. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
9. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 15
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY THUỐC LÁ
2. Địa Điểm: Huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
3. Điều kiện hạ tầng:
Giao thông thuận lợi, điện sản xuất và sinh hoạt, thông tin liên lạc phục vụ tốt cho vùng dự án.
4. Quy mô dự kiến:
4.1. Diện tích sử dụng và xây dựng nhà máy: 4 ha
4.2.  Năng lực sản xuất, công suất: 1.000 triệu bao/năm.
4.3. Nhu cầu sử dụng lao động: 150 - 200 lao động.
4.4.  Sản phẩm: thuốc lá điếu
5. Vùng nguyên liệu: 2.970 ha thuộc các huyện: Krông Pa, TX. Ayun Pa, Ia Pa, Kông Chro, Đăk Pơ và Kbang.
6. Hình thức đầu tư:
100% vốn của nhà đâùa tư trong nước hoặc nước ngoài.
7. Vốn đầu tư dự kiến: 70 tỷ VNĐ.
8. Yêu cầu công nghệ: Sử dụng công nghệ tiên tiến, dây chuyền thiết bị của các nước có kinh nghiệm sản xuất thuốc lá, ưu tiên công nghệ thân thiện với môi trường.
9. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
10. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 16
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY LẮP RÁP Ô TÔ
2. Địa Điểm: Khu Công nghiệp Tây Pleiku, tỉnh Gia Lai.
3. Điều kiện hạ tầng:
- Khu Công nghiệp Tây Pleiku thuộc TP. Pleiku có diện tích 528,75 ha.
- Nằm cạnh Quốc lộ 19, thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật, giao thông và thị trường, cách khu kinh tế cửa khẩu Đức Cơ 60 km, nguồn nước ngầm có khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà máy.
4. Quy mô dự kiến:
4.1. Diện tích mặt bằng nhà máy: 3 - 4 ha.
4.2. Công suất: 3.000 chiếc ôtô/năm.
4.3. Nhu cầu lao động: 100 - 150 lao động.
5. Hình thức đầu tư:
- 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài.
- Hợp đồng hợp tác liên doanh.
6. Vốn đầu tư dự kiến:
- Tổng vốn đầu tư ước tính 100 tỷ VNĐ.
- Dây chuyền lắp ráp: 60 tỷ VNĐ.
- Xây dựng nhà máy: 40 tỷ VNĐ.
7. Yêu cầu công nghệ: Sử dụng thiết bị dây chuyền công nghệ tiên tiến.
8. Thị trường: Tiếp cận thị trường trong nước nhất là các tỉnh Tây Nguyên, các nước bạn Lào và Campuchia.
9. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
10. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 17
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT SĂM LỐP Ô TÔ
VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ CAO SU
2. Địa Điểm: Khu Công nghiệp Tây Pleiku, tỉnh Gia Lai.
3. Điều kiện hạ tầng:
- Khu Công nghiệp Tây Pleiku thuộc TP. Pleiku có diện tích 528,75 ha.
- Nằm cạnh Quốc lộ 19, thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật, giao thông và thị trường, cách khu kinh tế cửa khẩu Đức Cơ 60 km, nguồn nước ngầm có khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà máy.
 
4. Quy mô dự kiến: Xây dựng một dây chuyền sản xuất có công suất: 2 triệu sản phẩm/năm hoặc theo yêu cầu của nhà đầu tư.
5. Sản phẩm: Sản xuất săm lốp ô tô và các sản phẩm từ cao su.
6. Nguồn nguyên liệu: Gia Lai hiện có 73.218 ha cây cao su, sản lượng: 63.433 tấn mủ khô.
7. Hình thức đầu tư:
- 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong nước .
- Liên doanh.
8. Vốn đầu tư dự kiến: 2.625 tỷ VNĐ
 
9. Yêu cầu về công nghệ, thị trường tiêu thụ:
- Dây chuyền công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, thân thiện với môi trường.
- Thị trường tiêu thụ: trong nước và xuất khẩu.
10. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
11. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 18
1. Tên dự án:
ĐẦU TƯ NÂNG CẤP NHÀ MÁY CHÈ BIỂN HỒ
2. Địa Điểm: Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
3. Điều kiện hạ tầng:
Giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc đủ điều kiện phục vụ tốt cho sản xuất.
4. Quy mô dự kiến:
4.1. Công suất: 10 tấn búp tươi/ngày.
4.2. Sản phẩm dự án: Chè xanh và chè đen xuất khẩu.
 
5. Nguyên liệu: Diện tích 312 ha, sản lượng: 3.200 tấn.
6. Hình thức đầu tư:
- 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài.
- Liên doanh.
7. Vốn đầu tư dự kiến: 20 tỷ VNĐ.
8. Yêu cầu công nghệ: Sử dụng dây chuyền thiết bị hiện đại.
9. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
10. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 19
1. Tên dự án:
NÂNG CẤP NHÀ MÁY CHÈ BÀU CẠN
2. Địa Điểm: Xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
3. Điều kiện hạ tầng:
Giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc đủ điều kiện phục vụ tốt cho sản xuất.
4. Quy mô dự kiến:
Sản phẩm dự án: Chè xanh và chè đen xuất khẩu.
5. Nguyên liệu: Công ty Chè Bàu Cạn đã có 583 ha, sản lượng 2.000 tấn/năm, nhân dân trong vùng dự án đã có truyền thống trồng cây chè từ gần 100 năm nay, mặt hàng xuất khẩu đã có khách hàng truyền thống.
6. Hình thức đầu tư:
- 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài.
- Liên doanh.
7. Vốn đầu tư dự kiến: 30 tỷ VNĐ.
8. Yêu cầu công nghệ: Sử dụng dây chuyền thiết bị hiện đại nâng cao chất lượng sản phẩm và đạt công suất 20 tấn/ngày đêm.
9. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
10. Thông tin về dự án:
10.1. Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
10.2. Cơ quan quản lý:
Công ty Chè Bàu Cạn
- Địa chỉ: Xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
- Tel: 059.3843.808 - Fax: 059.3843.808.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 20
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI KẾT HỢP SẢN XUẤT PHÂN BÓN
2. Địa Điểm: Thị xã An Khê và Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.
3. Điều kiện hạ tầng:
- Giao thông thuận lợi.
- Điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ tốt cho vùng dự án.
4. Quy mô dự kiến: Công suất 200 tấn/ca.
5. Nguồn nguyên liệu: Rác sinh hoạt dân cư.
6. Sản phẩm dự án: Xử lý được ô nhiễm môi trường và phân hữu cơ phục vụ cho nông nghiệp.
7. Hình thức đầu tư:
Liên doanh hoặc 100% vốn của nhà đầu tư.
8. Vốn đầu tư dự kiến: 50 tỷ VNĐ.
9. Yêu cầu thị trường: Tiêu thụ nội địa.
10. Yêu cầu công nghệ: Công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại.
11. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
12. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 21
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY GIA CÔNG VÀ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ
2. Địa Điểm: Khu Công nghiệp Tây Pleiku, tỉnh Gia Lai.
3. Điều kiện hạ tầng:
- Khu Công nghiệp Tây Pleiku thuộc TP. Pleiku có diện tích 528,75 ha.
- Nằm cạnh Quốc lộ 19, thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật, giao thông và thị trường, cách khu kinh tế cửa khẩu Đức Cơ 60 km, nguồn nước ngầm có khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà máy.
4. Quy mô dự kiến:
- Khung nhà thép: 560 tấn/năm.
- Tôn kẽm lợp nhà: 500.000 m/năm.
- Các loại khác: 300 tấn/ năm.
5. Nguồn nguyên liệu:
- Nhập khẩu phôi thép từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Úc...
- Các lò luyện thép vụn trong vùng đáp ứng 30% công suất dự án.
6. Hình thức đầu tư:
Liên doanh hoặc 100% vốn của nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước.
7. Vốn đầu tư dự kiến: 50 tỷ VNĐ.
8. Yêu cầu về công nghệ: Thiết bị, công nghệ sản xuất tiên tiến.
9. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
10. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
 
 
 
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 22
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP MÁY PHỤC VỤ
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
2. Địa Điểm: Khu Công nghiệp Tây Pleiku, tỉnh Gia Lai.
3. Điều kiện hạ tầng:
- Khu Công nghiệp Tây Pleiku thuộc TP. Pleiku có diện tích 528,75 ha.
- Nằm cạnh Quốc lộ 19, thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật, giao thông và thị trường, cách khu kinh tế cửa khẩu Đức Cơ 60 km, nguồn nước ngầm có khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà máy.
4. Quy mô dự kiến:
Công suất 12.000 sản phẩm/năm.
5. Nguồn nguyên liệu: 50% linh kiện nhập khẩu, 50% còn lại sản xuất trong nước.
6. Hình thức đầu tư:
Liên doanh hoặc 100% vốn của nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước.
7. Vốn đầu tư dự kiến: 88,5 tỷ VNĐ.
8. Yêu cầu về công nghệ:
Thiết bị, công nghệ sản xuất tiên tiến.
9. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
10. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 23
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ DẠY HỌC
2. Địa Điểm: KCN Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
3. Điều kiện hạ tầng:
Điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ tốt cho nhu cầu dự án.
4. Quy mô dự kiến:
4.1. Diện tích mặt bằng nhà máy: 2 ha.
4.2. Khả năng: Đáp ứng yêu cầu sử dụng trong nước.
4.3. Nhu cầu lao động: 100 - 150 lao động.
 
5. Hình thức đầu tư:
100% vốn của nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước.
6. Vốn đầu tư dự kiến: 20 tỷ VNĐ.
7. Yêu cầu công nghệ:
Sử dụng thiết bị dây chuyền công nghệ tiên tiến.
8. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
9. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 24
1. Tên dự án:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC (AZADIRACHTA INDICA)
2. Địa Điểm: Các KCN Pleiku, KCCN An Khê, tỉnh Gia Lai.
3. Điều kiện hạ tầng:
Điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ tốt cho nhu cầu dự án.
4. Quy mô dự kiến:
4.1. Diện tích mặt bằng nhà máy: 2 ha.
4.2. Nhu cầu lao động: 100 - 150 lao động.
5. Hình thức đầu tư:
100% vốn của nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước.
6. Vốn đầu tư dự kiến: 38 tỷ VNĐ.
7. Yêu cầu công nghệ:
Sử dụng thiết bị chuyển giao công nghệ hiện đại của nước ngoài.
8. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
9. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 25
1. Tên dự án:
DỰ ÁN PHONG ĐIỆN
2. Địa Điểm: Khu vực đèo Mang Yang, An Khê, tỉnh Gia Lai.
3. Quy mô dự kiến:
Công suất: 10 - 20 MW.
4. Hình thức đầu tư:
Liên doanh hoặc 100% vốn của nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước.
5. Vốn đầu tư dự kiến: 550 tỷ VNĐ.
6. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
7. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 26
1. Tên dự án:
DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ THỊT (QUY MÔ CÔNG NGHIỆP)
2. Địa Điểm: Các huyện Chư Sê và Ia Grai, Ia Pa, Krông Pa - tỉnh Gia Lai.
3. Quy mô dự kiến: 1.000 - 3.000 con.
4. Mục đích:
- Chăn nuôi được xác định là một trong những thế mạnh của tỉnh Gia Lai. Đàn bò hiện có 327.634 con, trong đó tỷ lệ bò lai chiếm 34%. Để đưa ngành chăn nuôi thành ngành sản xuất chính cần phải đầu tư vào nhiều lĩnh vực như: Chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng, nguồn thức ăn, tiêm phòng định kỳ... Vì vậy việc phát triển chăn nuôi gia súc nói chung và chăn nuôi bò thịt nói riêng phải có quy mô tổ chức là rất cần thiết.
- Tạo công ăn việc làm cho các hộ gia đình trong địa phương.
- Người chăn nuôi dần dần tiếp cận và áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi.
- Cải tạo đàn bò trong dân.
- Cung ứng thu mua các sản phẩm từ chăn nuôi.
- Đem lại hiệu quả cao trong chăn nuôi gia súc.
5. Nguồn nguyên liệu:
Đã quy hoạch diện tích đất đai trồng cỏ như: cỏ hỗn hợp Úc, cỏ voi, cỏ Ghi nê... và nguồn tinh bột nông sản dồi dào như: rơm rạ, thân lá cây đậu, thân lá bắp, mỳ lát... Ngoài ra tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có.
6. Hình thức đầu tư:
100% vốn của nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước.
7. Vốn đầu tư dự kiến: 100 tỷ VNĐ.
8. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
9. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 27
1. Tên dự án:
DỰ ÁN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
2. Địa Điểm: Các huyện Kbang, Chư Păh, Chư Sê...- tỉnh Gia Lai.
3. Quy mô dự kiến: Từ 50 - 100 ha hoặc tuỳ theo diện tích mặt nước.
4. Sản phẩm dự án: Thuỷ sản nước ngọt.
 
5. Nguồn nguyên liệu: Diện tích mặt nước có thể nuôi trồng thuỷ sản: 11.435 ha.
6. Hình thức đầu tư:
100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài.
7. Vốn đầu tư dự kiến: 50 tỷ VNĐ.
8. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
9. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 28
1. Tên dự án:
DỰ ÁN TRỒNG DƯỢC LIỆU
(VẰNG ĐẮNG, SA NHÂN...)
2. Địa Điểm: Huyên Kbang, tỉnh Gia Lai.
3. Quy mô dự kiến: 50 - 100 ha.
4. Hình thức đầu tư:
100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài.
5. Vốn đầu tư dự kiến: 20 tỷ VNĐ.
6. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
8. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 29
1. Tên dự án:
ĐẦU TƯ SIÊU THỊ
2. Mục tiêu:
- Đầu tư xây dựng siêu thị tại các trung tâm huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương.
- Góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
- Góp phần nâng cao mỹ quan đô thị.
3. Địa Điểm: Thị xã An Khê, Ayun Pa, huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai.
4. Quy mô dự kiến: 1 ha/siêu thị.
5. Hình thức đầu tư:
100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài.
6. Vốn đầu tư dự kiến: 20 - 30 tỷ/siêu thị.
7. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
8. Thông tin về dự án:
Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 30
1. Tên dự án:
2 TRẠM DỪNG CHÂN TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG BỘ 14 - 19
2. Địa Điểm: Ia Le, Chư Sê (QL 14); đèo An Khê (QL 19).
3. Mục tiêu của dự án: Xây dựng cơ sở phục vụ cho hành khách đi trên các tuyến xe khách liên tỉnh ăn uống, nghỉ ngơi.
4. Quy mô dự kiến: 5 ha.
5. Hình thức đầu tư:
100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài.
6. Vốn đầu tư dự kiến: 15 tỷ.
7. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
8. Thông tin về dự án:
8.1. Cơ quan tư vấn hướng dẫn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
8.2. Cơ quan quản lý:
Sở Giao thông Vận tải Gia Lai
- Địa chỉ: 10 - Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3874806 - Fax: 059.3824241.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 31
1. Tên dự án:
KHU DU LỊCH SINH THÁI KHU BẢO TỒN KON CHƯ RĂNG
2. Địa Điểm: từ đường trường Sơn Đông vào Khu bảo tồn Kon Chư Răng.
3. Mục tiêu dự án:
Quy hoạch xây dựng các công trình, tạo cvảnh quan, địa điểm tham quan du lịch để phục vụ tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng, hội thảo, nghiên cứu khoa học, dã ngoại, mạo hiểm, phục vụ ăn uống.
4. Hình thức đầu tư:
- 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong nước.
- Liên doanh.
5. Vốn đầu tư dự kiến: 45 tỷ VNĐ.
6. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
7. Thông tin về dự án:
Cơ quan hướng dẫn và tư vấn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 32
1. Tên dự án:
KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG ĐỒI THÔNG HÀ TAM
2. Địa Điểm: Xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai.
- Khu du lịch nghỉ dưỡng ở xã Hà Tam có diện tích khoảng 1.000 ha (nằm ở tiểu khu 600 và 601 - thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê), khu trung tâm tính từ trảng bằng kéo dài đến chân thác nước cao 60 m, có diện tích 160 ha, khu vực vùng dự án là rừng thông tự nhiên hơn 40 năm tuổi, có mật độ khoảng 500 đến 600 cây/ha, đường kính thân cây từ 40 cm trở lên, cá biệt có một số cây có đường kính từ 1 m đến 1,5 m, nằm ở độ cao trung bình 1.150 m so với mặt nước biển, có hệ thống suối chảy qua và nhiều thác nước lớn, nhỏ tạo nên hệ thống cảnh quan tươi đẹp, khí hậu ôn đới, nhiệt độ từ 15 - 200C.
- Khu du lịch nghỉ dưỡng đồi thông Đăk Pơ cách quốc lộ 19 khoảng 3 km, cách TP. Pleiku khoảng 60 km và TP. Quy Nhơn khoảng 100 km thuận lợi trong giao thông, cấp điện nước, thông tin...
- Khu du lịch này hình thành sẽ dễ dàng kết nối với các điểm du lịch đã được xây dựng như điểm du lịch Tây Sơn thượng đạo, Tây Sơn hạ đạo, vườn Quốc gia Kon Ka Kinh...
3. Mục tiêu và nhiệm vụ dự án:
- Bảo tồn và phát triển hệ động, thựcvật có sẵn.
- Quy hoạch xây dựng các công trình, tạo cảnh quan, địa điểm tham quan du lịch để phục vụ tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng, nghiên cứu, dã ngoại, mạo hiểm, phục vụ ăn uống.
- Tổ chức không gian văn hoá cộng động các dân tộc Tây Nguyên như cồng chiêng, lễ hội, cắm trại...
4. Phân khu chức năng và bố trí xây dựng:
4.1. Phân khu chức năng:
- Bãi đậu xe, nơi đón tiếp khách.
- Khu vực nhà nghỉ, nhà hàng, bán hàng lưu niệm.
- Khu công viên, ngắm cảnh, dã ngoại, các loại hình du lịch mạo hiểm.
- Khu vực nghiên cứu, bảo tồn và phát triển hệ thống động, thực vật.
4.2. Đầu tư xây dựng các công trình khu du lịch:
- Nhà đón tiếp và điều hành chung.
- Bãi đậu xe.
- Cơ sở phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi.
- Khuôn viên cảnh quan.
- Khu vực bảo tồn động, thực vật.
- Hệ thống cáp treo phục vụ tham quan các thắng cảnh.
- Hệ thống cơ sở du lịch dã ngoại.
- Hệ thống giao thông đến khu du lịch.
- Đường nội bộ khu du lịch.
5. Hình thức đầu tư:
- 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong nước.
6. Vốn đầu tư dự kiến: 530 tỷ VNĐ.
7. Thông tin về đối tác:
Cơ quan hướng dẫn và tư vấn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 33
1. Tên dự án:
TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ (CÁC CẤP)
2. Địa Điểm: Khu vực Trà Đa, Trà Bá, An Khê, Ayun Pa, Chư Sê.
3. Điều kiện hạ tầng:
- Thuận lợi về giao thông.
- Đảom bảo điện, nước, thông tin liên lạc cho dự án.
4. Quy mô dự kiến: 2 - 3 ha.
5. Hình thức đầu tư:
Liên doanh hoặc 100% vốn của nhà đầu tư trong hoặc ngoài  nước.
6. Vốn đầu tư dự kiến: 35 tỷ VNĐ.
7. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
8. Thông tin về dự án:
Cơ quan hướng dẫn và tư vấn:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 34
1. Tên dự án:
DỰ ÁN SÂN GOLF
2. Địa Điểm: Xã Glả, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.
3. Hình thức đầu tư:
- 100% vốn của nhà đầu tư trong hoặc ngoài  nước.
- Liên doanh.
4. Vốn đầu tư dự kiến: 800 tỷ VNĐ.
5. Quy mô dự kiến:
- Sân golf 16 - 18 lỗ.
- Diện tích: 100 ha.
6. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
7. Thông tin về dự án:
Cơ quan hướng dẫn và tư vấn :
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 35
1. Tên dự án:
KHU DU LỊCH SINH THÁI AYUN HẠ
2. Địa Điểm: Xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.
- Hồ chứa nước của công trình thuỷ lợi Ayun Hạ thuộc vùng cao nguyên và núi tại xã Chư A Thai, hồ có diệntích mặt nước rộng 3.700 ha, chung quanh là rừng bao bọc. Điểm đầu mối của công trình chỉ cách quốc lộ 25 khoảng 500 m, cách TP. Pleiku 65 km, rất thuậ tiện để xây một điểm du lịch sinh thái. Hiện nay đã có nhiếu du khách đến đây tham quan, đi thuyyền dạo cảnh trong hồ.
- Vị trí giao thông: Khu vựcdứan có điều kiện giao thông tương đối thuận tiện, với trục đường quốc lộ 25 đi qua nối ra quốc lộ 14 về TP. Hồ Chí Minh.
3. Mục tiêu của dự án:
- Phục vụtham quan sinh thái hồ Ayun Hạ, du lịch dã ngoại, khu du lịch vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng.
- Phục vụ nghiên cứu khoa học, học tập, thám hiểm, khám phá khu rừng tự nhiên, phục vụ hội nghị, hội thảo chuyên ngành.
- Bảo tồn và giới thiệu các loài cây có giá trị của khu rừng tự nhiên.
4. Phân khu chức năng:
Hạng mục chính của dự án được xây dựng trên quy mô diện tích trên 20 ha. Khu du lịch sẽ được chia thành 5 phân khu chức năng bao gồm:
a. Khu nhà điều hành và hội nghị:
- Một nhà điều hành, một khách sạn 200 phòng.
- Một trung tâm y tế, một nhà hàng lớn phục vụ 500 khách và hai nhà hàng nhỏ phục vụ 150 - 200 khách, quầy bar giải khát.
- Một nhà hhội nghị 500 khách và hai phòng khách 150 - 200 khách.
b. Khu nhà nghỉ dưỡng:
- 30 nhà sàn gỗ (giai đoạn 1) - 50 nhà sàn gỗ (giai đoạn 2) dành cho khách du lịch có nhu cầu nghỉ dưỡng nhiều ngày cùng với hệ thống các dịch vụ như hồ bơi, sân tennis, phòng xông hơi, massage, phòng tập thể dục, quầy bưu điện, nhà hàng nhỏ, quầy bar...
c. Khu trung tâm vui chơi giải trí:
- Nhà dịch vụ điều hành khu giải trí.
- Phòng giao lưu văn hoá, sinh hoạt tập thể.
- Nhà hát (sân Khấu).
- Khu bowling.
- Khu chiếu phim.
- Khu sân khấu ca nhạc.
- Khu karaoke.
- Khu cung cấp hàng lưu niệm.
- Khu siêu thị nhỏ - shopping.
- Nhà hàng ẩm thực Á - Âu.
- Quầy bar.
d. Khu bến cảng tàu - bãi tắm:
- Câu lạc bộ phục vụ các trò chơi và thể thao dưới nước (lặn, mô tô trượt nước, nhảy dù, lướt ván, đua thuyền buồm, câu cá trên bờ).
- Nhà hàng nhỏ, quầy bar.
a. Khu rừng tự nhiên:
- Các trạm phục vụ dã ngoại, du lịch trekking, thám hiểm, khám phá.
- Khu nghiên cứu khoa học về rừng.
5. Kiến trúc:
Tất cả các công trình kiến trúc trong khu du lịch sẽ được thiết kế và xây dựng theo kiến trúc dân dã với kiến trúc bằng gỗ, mây tre, lá tạo khung cảnh đặc trưng hợp với thiên nhiên. Riêng các công trình kiến trúc lớn sẽ được xây dựng với kết cấu có nền móng bằng xi măng cốt thép, khung thép, nhôm, vật nhẹ, nhựa cao cấp nhưng vẫn đảm bảo sự hài hoà với cảnhquan xung quanh.
6. Hình thức đầu tư:
- 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong nước.
- Liên doanh.
7. Vốn đầu tư dự kiến: 64 tỷ VNĐ.
8. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
9. Thông tin về đối tác:
Cơ quan hướng dẫn và tư vấn :
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 36
1. Tên dự án:
XÂY DỰNG KHU DU LỊCH LÀNG KHÁNG CHIẾN STƠR ANH HÙNG NÚP

2. Địa Điểm: Huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
3. Mục tiêu dự án: Tái tạo mô hình làng kháng chiến để giáo dục truyền thống cách mạng kết hợp với cảnh quan môi trường xây dựng một khu du lịch sinh thái thu hút khách du lịch.
4. Hình thức đầu tư:
- 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong nước.
- Liên doanh.
5. Vốn đầu tư dự kiến: 30 tỷ VNĐ.
6. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
7. Thông tin về đối tác:
Cơ quan hướng dẫn và tư vấn :
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 37
1. Tên dự án:

DỰ ÁN KHU SINH VẬT CẢNH VƯỜN THÚ, VƯỜN CHIM, CÁ SẤU...

2. Địa Điểm: Công viên văn hoá các dân tộc -  phường Diên Hồng - TP. Pleiku.
3. Mục tiêudự án:
Xây dựng khu sinh vật cảnh, di thực các loài cây quý hiếm, nuôi các loại thú quý hiếm để thu hút khách tham quan.
4. Quy mô dự kiến: 2,8 ha.
5. Hình thức đầu tư:
- 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong nước.
- Liên doanh.
6. Vốn đầu tư dự kiến: 20 tỷ VNĐ.
7. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
8. Thông tin về đối tác:
Cơ quan hướng dẫn và tư vấn :
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 38
1. Tên dự án:
DỰ ÁN KHU TRÒ CHƠI CẢM GIÁC MẠNH
2. Địa Điểm: Công viên văn hoá các dân tộc -  phường Diên Hồng - TP. Pleiku.
3. Quy mô dự kiến: 1,7 ha.
4. Hình thức đầu tư:
- 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong nước.
- Liên doanh với doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai.
5. Vốn đầu tư dự kiến: 25 tỷ VNĐ.
6. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
7. Thông tin về đối tác:
Cơ quan hướng dẫn và tư vấn :
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.
- Website: www.khdtgialai.gov.vn.
 
BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Mã số: GL 09 - 39
1. Tên dự án:
DỰ ÁN KHU NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN,
 NGHỈ DƯỠNG, NHÀ THUỶ TẠ
2. Địa Điểm: Công viên văn hoá các dân tộc -  phường Diên Hồng - TP. Pleiku.

3. Quy mô dự kiến: 6,34 ha.

4. Hình thức đầu tư:
- 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong nước.
- Liên doanh với doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai.
5. Vốn đầu tư dự kiến: 25 tỷ VNĐ.
- Hạ tầng: Tỉnh đã đầu tư hạ tầng 4,7 tỷ VNĐ.
6. Chính sách ưu đãi đầu tư:
- Được hưởng các chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư.
- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo QĐ 84/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai.
7. Thông tin về đối tác:
Cơ quan hướng dẫn và tư vấn :
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ: 02 - Hoàng Hoa Thám - TP. Pleiku - Gia Lai.
- Điện thoại: 059.3822994 - Fax: 059.3822994.
- E.mail: ipcgialai@yahoo.com.


Bản đồ hành chính

Thông tin thời tiết (28-07-2016)

Khu vực phía Đông Bắc tỉnh( Huyện KBang) Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 21-310C
Khu vực phía Đông tỉnh(Mang Giang, ĐakPơ, Kông Chro & TX An Khê) Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 21-310C
Khu vực phía Đông Nam tỉnh (Phú Thiện, AyunPa, Ia Pa & KrôngPa) Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 24-320C
Khu vực phía Tây Nam tỉnh(Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh) Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 24-320C
Khu vực phía Tây Bắc (ChưPah, IaGrai, ĐakĐoa) Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông vài nơi đến rải rác. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 21-290C
Khu vực TP. Pleiku Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 21-280C