English Thứ Sáu, 29-07-2016, 14:35 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3651905
Đang online: 51

Báo cáo số 58/BC-UBND: VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 4/2012 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2012

Đăng ngày:04-06-2012; 2059 lần đọc
Ngày 10 tháng 05 năm 2012, UBND tỉnh Gia Lai đã có Báo cáo số 58/BC-UBND; gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh; Cổng thông tin điện tử  tỉnh Gia Lai trích đăng nguyên văn nội dung chính của Báo cáo như sau:     ​

A/ HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH:
Trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các công tác trọng tâm sau: 
Tập trung công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; kiểm tra tình hình khai thác gỗ tận dụng trên các diện tích rừng chuyển sang trồng cao su; thành lập 4 Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh truy quét lâm tặc trên địa bàn các huyện: Chư Prông, Đức Cơ, Chư Pưh và Đak Đoa; các địa phương còn lại đã thành lập các đoàn kiểm tra của huyện để thực hiện. Đã ban hành Chỉ thị triển khai công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn năm 2012.
Tổ chức giao ban về đầu tư xây dựng cơ bản 4 tháng đầu năm; kiểm tra, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về đầu tư xây dựng cơ bản, quy định về thanh toán vốn xây dựng cơ bản, rà soát phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2012; báo cáo các bộ ngành trung ương để đề xuất phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ các chương trình giao thông, thủy lợi, y tế. Thường  xuyên kiểm tra, chỉ đạo cụ thể việc triển khai công trình Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và công trình cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ; kiểm tra, đôn đốc 02 hợp phần chậm tiến độ thuộc dự án rủi ro thiên tai do WB tài trợ (tại huyện Chư Sê và thị xã Ayun Pa).
Tiếp tục chỉ đạo thu ngân sách, xử lý các khoản nợ thuế, nợ ngân sách; đôn đốc triển khai giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, tài chính cho các đơn vị còn lại theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai công tác xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất theo Thông tư số 93, Thông tư số 94/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính và phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất của một số huyện; đôn đốc thực hiện tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, trong đó tập trung điều tra mẫu bổ sung thông tin về thực trạng khó khăn của 94 doanh nghiệp. Đã tổ chức công bố Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 10/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và có văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp, đơn vị triển khai thực hiện Quy hoạch.
            Ban hành kế hoạch Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai; đôn đốc triển khai công tác đấu thầu thuốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Tài chính; chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng; triển khai các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sỹ; đôn đốc triển khai việc phát sóng truyền hình Gia lai lên mạng truyền hình cáp tại các địa phương.
Chỉ đạo các vấn đề về tăng cường an ninh cơ sở, nhất là tình hình an ninh trật tự tại một số địa bàn thuộc các huyện Mang Yang,  Đak Pơ; tiếp tục giải quyết một số tồn tại trong công tác triển khai thực hiện dự án thủy điện An Khê – KaNak và một số vụ việc nổi cộm; triển khai kế hoạch hoạt động “năm an toàn giao thông – 2012”.
Làm việc với thành phố Pleiku, huyện Krông Pa, Kông Chro để chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề cụ thể; làm việc với các đoàn công tác của lãnh đạo các Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng; dự các Hội nghị, Hội nghị trực tuyến do Chính phủ và các bộ, ngành trung ương tổ chức.
 
B/ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI - AN NINH QUỐC PHÒNG THÁNG 4 NĂM 2012: 
                        I/ Lĩnh vực kinh tế:
1/ Nông lâm nghiệp:
a) Sản xuất vụ đông xuân 2011 – 2012 đã kết thúc với diện tích gieo trồng 58.504 ha, đạt 102,6% kế hoạch, tăng 3,5% so với cùng kỳ. So với kế hoạch, lúa nước đạt 100,6%, ngô đạt 81,7%, đậu các loại đạt 78,8%, sắn đạt 110%, khoai lang đạt 98,6%, mía trồng mới đạt 141,7%, thuốc lá đạt 90%, rau các loại đạt 95%. Các địa phương có diện tích gieo trồng vụ đông xuân vượt kế hoạch như: KBang, Kông Chro, Đak Đoa, Mang Yang Ia Grai, Đức Cơ, Chư Păh, Ia Pa, Krông Pa,… Thời tiết cơ bản thuận lợi, mực nước tại các công trình hồ, đập đảm bảo đủ nước tưới cho cây trồng, sâu bệnh trên cây trồng ảnh hưởng không đáng kể, đến nay chưa xảy ra khô hạn cục bộ ở các địa phương.
Công tác kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, cây trồng được tăng cường; đã triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt I tại các huyện, thị xã, thành phố.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo triển khai tích cực; đã có 185 xã hoàn thành việc rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn theo bộ tiêu chí mới, đạt 100%; 177 xã đã phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đạt 96%; 185 xã đã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới, đạt 100%.
b/ Về lâm nghiệp: Tiếp tục đôn đốc các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2011, đến nay đã khai thác được 22.840 m3; nghiệm thu đóng búa kiểm lâm khối lượng khai thác gỗ tận dụng trên diện tích rừng chuyển sang trồng cao su 12.400 m gỗ lớn, 9.100 m3 gỗ nhỏ, 3.180 ster củi.
- Trong tháng đã phát hiện 187 vụ vi phạm lâm luật, tính chung 4 tháng phát hiện 455 vụ; trong đó phá rừng trái phép 18vụ; vi phạm về vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép 395 vụ; vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản 13 vụ; vi phạm quy định về chế biến gỗ và lâm sản khác 04 vụ, vi phạm khác 23 vụ. Đã xử lý 367 vụ; tịch thu 554 m3 gỗ tròn, 501 m3 gỗ xẻ các loại, 03 ô tô, 30 xe máy; thu nộp ngân sách hơn 11 tỷ đồng (trong đó 04 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh từ ngày 11/4 – 03/5/2012 đã tịch thu 220,4m3 gỗ các loại, 1,5 m3 trụ tiêu; 03 xe ô tô, 06 xe máy, 02 máy xúc, 06 xe độ chế, 07 cưa xăng. Đoàn kiểm tra liên ngành của các huyện: Ia Grai, Ia Pa, Krông Pa, Kông Chro,, Mang Yang truy quét từ ngày 20/4 – 03/5 đã tịch thu 39,4m3 gỗ các loại, 1.050 kg cành nhánh cây trắc; tạm giữ 02 xe ô tô).
2/ Công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 ước đạt 503 tỷ đồng, tính chung 4 tháng đạt 2.007 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch, tăng 23,3% so với cùng kỳ; trong đó quốc doanh trung ương tăng 9%; quốc doanh địa phương giảm 24%; ngoài quốc doanh tăng 35,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9%. Một số sản phẩm tăng mạnh như điện sản xuất tăng 2,6 lần, đường kết tinh tăng 24,7%, tinh bột sắn tăng 53%, đá granit tăng 39,6%...
Đã tổng hợp đánh giá tình hình triển khai và quản lý đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các dự án thủy điện trên địa bàn để báo cáo Bộ Công thương.
3/ Thương mại - Xuất nhập khẩu:
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 4 ước đạt 1.614 tỷ đồng, tính chung 4 tháng khoảng 7.610 tỷ đồng, đạt 36,8% kế hoạch, tăng 32,4% so với cùng kỳ.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2012 tăng 0,02% so với tháng trước, tăng 1,87% so với tháng 12 năm trước và tăng 8,13% so với cùng kỳ năm trước (thấp hơn mức tăng của cả nước là 2,6% so với tháng 12 năm trước và tăng 10,54% so với cùng kỳ); trong đó tăng mạnh nhất là nhóm giao thông tăng 2,71% so với tháng trước (do điều chỉnh tăng giá xăng, dầu, giá cước taxi); nhóm hàng thực phẩm và dịch vụ ăn uống tăng nhẹ 0,2%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, giảm 1,84%; nhóm lương thực giảm 0,1%. Giá vàng giảm 0,43% so với tháng trước, giá đô la Mỹ tăng 0,09%.
Kim ngạch xuất khẩu tháng 4/2012 đạt 33,6 triệu USD, tính chung 4 tháng đạt 105,4 triệu USD, bằng 35,1% kế hoạch, giảm 34% so với cùng kỳ; khối lượng các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đều giảm so với cùng kỳ, như: cà phê xuất 37.100 tấn, giảm 31%, mủ cao su 3.524 tấn, giảm 59%. Nhập khẩu hàng hoá 4 tháng đạt 8,9 triệu USD, bằng 44,5% kế hoạch, giảm 17,6%.
Các đơn vị thực hiện chức năng cung ứng hàng chính sách đã cấp không thu tiền 1.081 tấn muối Iốt, đạt 35% kế hoạch; bán trợ cước trợ giá 425 tấn. Cấp 300 con bò giống, đạt 15% kế hoạch; thực hiện cung ứng các mặt hàng giống cây trồng, phân bón cho huyện Chư Sê, Chư Pưh.
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; sau hơn 1 tháng triển khai đã kiểm tra 11 cơ sở kinh doanh xăng dầu, phát hiện 08 cơ sở vi phạm, xử phạt 195 triệu đồng, truy thu gian lận 758 triệu đồng, tịch thu 01 cột đo nhiên liệu, tước 04 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.
4/ Đầu tư, xây dựng cơ bản:
Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tháng 4 ước đạt 320 tỷ đồng, tính chung 4 tháng đạt 668 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ, chủ yếu là vốn các công trình chuyển tiếp năm 2011; trong đó vốn trung ương quản lý 274 tỷ, vốn địa phương quản lý 394 tỷ đồng. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo rất quyết liệt công tác triển khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 theo đúng Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương; chỉ đạo kiểm tra việc triển khai xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn.
            5/ Tài nguyên và môi trường: Triển khai thực hiện Luật Khoáng sản 2010; đôn đốc đẩy nhanh việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 – 2015; thực hiện một số biện pháp cấp bách chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong tháng đã giao 2,9 ha đất cho 05 tổ chức; cho thuê 171,3 ha cho 03 tổ chức; cấp 03 giấy phép khai thác khoáng sản, 02 giấy phép thăm dò khoáng sản; kiểm tra tình hình bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với 17 cơ sở; tiếp tục kiểm tra, giám sát tình hình ô nhiễm môi trường trên dòng sông Ba, đoạn qua thị xã An Khê.
6/ Giao thông vận tải: Doanh thu vận tải tháng 4 ước đạt 170 tỷ đồng, tính chung 4 tháng đạt 673 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hoá vận chuyển 4 tháng đạt 3,9 triệu, tăng 20%; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 570 triệu tấn-km, tăng 17,5%; khối lượng hành khách vận chuyển đạt 3,95 triệu hành khách, tăng 47%; khối lượng luân chuyển hành khách đạt 551,8 triệu hành khách-km, tăng 38,1%. Tập trung kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng taxi trên điạ bàn.
7/ Tài chính – Tín dụng:
a/ Tài chính: Tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 4 đạt 298 tỷ đồng; tính chung 04 tháng đạt 1.249 tỷ đồng, bằng 36,7% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; trong đó số thu cân đối ngân sách là 1.210 tỷ đồng, đạt 38,1%; thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 277 tỷ đồng, đạt 29,8%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 44 tỷ đồng, đạt 28,3%, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 17,3 tỷ đồng, đạt 24,7%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 542,8 tỷ đồng, đạt 46,3%; tiền sử dụng đất 52,6 tỷ đồng, đạt 19,5%.
Chi ngân sách địa phương tháng 4 đạt 395 tỷ đồng; tính chung 4 tháng đạt 2.040 tỷ đồng, bằng 31,2% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 34,4% so dự toán; chi thường xuyên đạt 38%; chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng đạt 5,9%. Đã xuất ngân sách 8,8 tỷ đồng tạm ứng cho 06 đơn vị lâm nghiệp triển khai nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng năm 2012.
đã chính thức đi vào hoạt động Hệ thống thông tin quản lý ngân sách - kho bạc tại tỉnh (hệ thống Tabmit).
b/ Ngân hàng: Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 4/2012 đạt 13.400 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ; tổng dư nợ ước đạt 27.600 tỷ đồng, tăng 13,3%; các ngân hàng thương mại đã thực hiện việc ấn định lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đã thực hiện giảm lãi suất cho vay một số đối tượng (cho vay khu vực nông thôn lãi suất phổ biến 18%/năm, cho vay xuất khẩu 17,5%/năm). Mặc dù lãi suất cho vay đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong đó có yếu tố khó khăn về nguồn vốn ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 2,54%, tăng 1,29% so với cuối năm 2011.
8/ Công tác sắp xếp, quản lý doanh nghiệp:
Trong tháng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho 32 doanh nghiệp, 22 chi nhánh, văn phòng đại diện với vốn đăng ký 27,6 tỷ đồng; cấp 01 Giấy chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký 38 tỷ đồng; tổ chức hậu kiểm 40 doanh nghiệp, xử phạt vi phạm hành chính 08 doanh nghiệp với số tiền hơn 52 triệu đồng.
4 tháng đầu năm có 51 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 37 doanh nghiệp giải thể, 50 doanh nghiệp không có hoạt động tại địa điểm đăng ký kinh doanh. Tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo công tác hậu kiểm doanh nghiệp, quản lý hoạt động doanh nghiệp, đồng thời quan tâm đến việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả; tuy nhiên việc báo cáo của doanh nghiệp, việc nắm bắt, tổng hợp tình hình của các sở ngành còn hạn chế, nên chưa tham mưu tốt cho UBND tỉnh.
II/ Lĩnh vực văn hoá - xã hội:
            1/ Giáo dục-Đào tạo: Tiếp tục triển khai các hoạt động dạy và học trong học kỳ II năm học 2011 - 2012; tập trung các giải pháp khắc phục hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi; chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012; tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, kỳ thi giải toán qua Internet cấp toàn quốc, cấp tỉnh lớp 5, lớp 9 và lớp 11; tổng hợp, xử lý hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012; kiểm tra, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm.
2/ Y tế, dân số KHH gia đình:
Trong tháng, ngành y tế đã tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập tuyến tỉnh đã khám, chữa bệnh cho 16.500 lượt người; khám điều trị 240 bệnh nhân sốt rét, không có trường hợp ác tính; phát hiện mới 02 bệnh nhân phong, 54 bệnh nhân bướu cổ, 04 bệnh nhân tâm thần, 05 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Tập trung ổn định tổ chức ngành y tế, lập danh mục thuốc đấu thầu để cung ứng cho các cơ sở y tế công lập.
Tổ chức tuyên truyền Ngày thế giới phòng chống Lao; Lễ phát động chiến dịch phòng chống bệnh tay chân miệng và bổ sung kinh phí mua sắm thuốc phục vụ phòng chống bệnh. Kiểm tra 26 cơ sở, phát hiện 08 cơ sở không đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm nghiệm 184 mẫu thuốc, giám định y khoa 1.450 trường hợp.
3/ Văn hoá - thể thao - du lịch:
Đã tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, triển lãm, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động 1/5. Phối hợp tổ chức thành công giải đua xe đạp cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 24, giải bóng đá mini Larue Cup; các đội tuyển điền kinh, Judo, Wushu, Taekondo, Karatedo tham gia thi đấu các giải quốc gia và khu vực đạt 06 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 05 huy chương đồng.
Trong tháng có 14.000 lượt khách du lịch đến tỉnh, tính chung 4 tháng có 47.400 lượt khách, giảm 0,4% so với cùng kỳ; doanh thu từ du lịch 4 tháng đạt 58,5 tỷ đồng, tăng 14,6%.
4/ Thông tin - Truyền thông - PTTH:
Hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong tháng đã tập trung tuyên truyền kỷ niệm 37 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1/5; tuyên truyền các chủ trương chính sách về kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,…
Trong tháng Báo Gia Lai phát hành 32 kỳ với gần 157,5 nghìn tờ; Đài tỉnh phát thanh 1.320 giờ, truyền hình 2.507 giờ; khẩn trương thực hiện lộ trình đưa chương trình truyền hình Gia Lai phát qua vệ tinh Vinasat-1 vào hệ thống truyền hình cáp cả nước, phấn đấu trong năm 2012 phủ sóng toàn quốc, trước mắt là tại các thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...
Triển khai dự án “Đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh”; xây dựng kế hoạch đảm bảo thông tin, truyền thông phục vụ công tác phòng chống thiên tai lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; tăng cường xử lý các vụ vi phạm về quảng cáo, rao vặt… đảm bảo hệ thống hạ tầng bưu chính viễn thông hoạt động thông suốt; chỉ đạo không liên lạc công việc qua tin nhắn bằng điện thoại.
5/ Lao động-Th­ương binh và Xã hội:
Đã tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình tuyển dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số vào làm việc tại các doanh nghiệp có dự án trồng cao su; mở lớp bồi dưỡng về quản lý dạy nghề cho cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
Các sở, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh đã xây dựng chương trình phối hợp công tác về chăm sóc mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ, Đài tưởng niệm, Nhà bia ghi tên liệt sỹ; tổ chức cho 90 đối tượng người có công đi điều dưỡng tại tỉnh Quảng Nam.
Tổ chức thành công Đại hội Hội Người mù của tỉnh. Triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn kinh phí do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng cổ phần Công thương Việt Nam và Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh tài trợ; kiểm tra tình hình đời sống của đối tượng chính sách người có công và việc thực hiện chính sách đối với người nghèo tại các huyện, thị xã, thành phố; cấp kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý I và quý II năm 2012.
Trong tháng 4, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội gần 50 tỷ đồng, tính chung 4 tháng chi trả gần 183 tỷ đồng; số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 4 tháng đầu năm đạt 281 tỷ đồng, bằng 24,7% kế hoạch; tuy nhiên nhận thức về thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của một số doanh nghiệp sử dụng lao động còn hạn chế, hiện còn một số đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm với số tiền trên 40 tỷ đồng.
6/ Khoa học-công nghệ: Thẩm định nội dung cho 08 đề tài, dự án thực hiện trong năm 2012. Cấp 02 giấy phép tiến hành công việc bức xạ; hướng dẫn 03 doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; kiểm định 153 phương tiện đo các loại, phát hiện 03 phương tiện đo không đạt tiêu chuẩn; kiểm định 222 phương tiện taximet; thử nghiệm, phân tích 107 mẫu sản phẩm với 557 chỉ tiêu. Tỉnh đã phối hợp với Trường Đại học Mỏ Địa chất tổ chức thành công Hội thảo với chủ đề “Các trường Đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên”.
7/ Công tác Dân tộc: Các địa phương đã hoàn thành việc đăng ký danh mục đầu tư thuộc Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011 (trung ương vừa phân bổ vốn đầu năm 2012)  với tổng kinh phí 155,3 tỷ đồng; đã cấp hỗ trợ 472 con bò giống, mở 04 lớp đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng cho 280 học viên; triển khai dự án đầu tư hạ tầng thuộc Chương trình 135 từ nguồn viện trợ của Liên minh châu Âu cho 03 huyện Kbang, Kông Chro và Krông Pa.
8/ Công tác phối hợp với Mặt trận, các hội đoàn thể:
Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới; tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Phối hợp triển khai làm điểm cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
III/ Lĩnh vực nội chính:
1/ Công tác an ninh chính trị: Tình hình an ninh chính trị ổn định; các ngành được phân công phụ trách xã và các lực lượng chức năng đã cử cán bộ duy trì bám địa bàn, nắm dân, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thực hiện các biện pháp công tác, truy bắt, bóc gỡ cơ sở ngầm Fulro, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, ngăn chặn vượt biên, xâm nhập trái phép. Tuy nhiên tình trạng lợi dụng hoạt động tôn giáo để tuyên truyền, kích động, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số bất hợp tác với chính quyền cơ sở đang có dấu hiệu nghiêm trọng tại một số làng thuộc huyện Mang Yang, Đak Pơ.
         2/ Công tác quốc phòng, quân sự địa phương: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai phúc tra sắp xếp quân nhân dự bị (đạt 97,5%), tổ chức luân phiên lực lượng dân quân tự vệ (đạt 1,45% so với dân số). Tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3. Đội K52 tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia qua các thời kỳ về nước (đến nay đã quy tập được 79 mộ). Triển khai xây dựng cột mốc số 26.
            3/ Công tác nội vụ: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới giai đoạn 2011 - 2020, Ban chỉ đạo và Ban nội dung diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tại huyện Chư Sê; Trường dạy nghề Đức Cơ thuộc Sở Lao động-TB&XH; thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tuyển dụng công chức trong các trường hợp đặc biệt. Cho phép thành lập 03 tổ chức Hội. Quyết định cắt giảm 50 biên chế công chức của một số sở, ngành, cấp huyện do chưa sử dụng; bổ sung biên chế cho Sở Y tế và Văn phòng UBND tỉnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bổ nhiệm, điều động 05 cán bộ công chức; cử 07 CB đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 2 tại Trường Quân sự Quân khu 5.
            Các tôn giáo trên địa bàn sinh hoạt bình thường, đúng pháp luật; đạo Công giáo, Tin lành tổ chức Lễ phục sinh 2012 đảm bảo an ninh trật tự; tập trung tăng cường tuyên truyền, vận động để xóa bỏ hoạt động của tà đạo Hà Mòn trên địa bàn.
             Về thi đua khen thưởng: Quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 20 cá nhân, Tập thể lao động xuất sắc cho 81 tập thể; tặng Bằng khen cho 55 tập thể và 196 cá nhân (trong đó: khen thưởng đột xuất cho 05 tập thể và 07 cá nhân, khen thưởng chuyên đề cho 06 tập thể và 17 cá nhân).
4/ Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại:  
Triển khai 12 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 28 đơn vị, trong đó đã kết thúc 01 cuộc. Triển khai 17 cuộc thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực: tổ chức cán bộ, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất và giáo viên tại một số trường học; chấp hành luật lệ an toàn giao thông; an toàn lao động; quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản… Đã kết thúc 13 cuộc thanh tra, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 17,2 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 36 triệu đồng. 
            Trong tháng đã tiếp 122 lượt công dân; tổng số vụ thuộc thẩm quyền giải quyết là 64 vụ (tháng 3/2012 chuyển sang 27 vụ); đã xác minh, kết luận 14 vụ.
Về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: đang triển khai 05 cuộc thanh tra về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, các công trình xây dựng cơ bản và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 05 đơn vị; đã kết thúc 01 cuộc thanh tra tại 01 đơn vị, phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 712,7 triệu đồng.
- Lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra các điểm tập kết hàng hóa, kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, gian lận thương mại. Trong tháng 4 đã kiểm tra 329 vụ, tính chung 04 tháng đầu năm đã kiểm tra 838 vụ, trong đó phát hiện 573 vụ vi phạm, xử phạt với số tiền gần 1,3 tỷ đồng.
5/ Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội:
- Tai nạn giao thông xảy ra 18 vụ (giảm 02 vụ so với tháng trước), làm chết 22 người (tăng 02), bị thương 14 người (không tăng, không giảm). Địa bàn xảy ra: Chư Pưh 04 vụ; Mang Yang 03 vụ; An Khê, Chư Prông, Ia Grai mỗi nơi 02 vụ; Chư Pảh, Đức Cơ, Đak Đoa, Phú Thiện, Đak Pơ mỗi nơi 01 vụ. Nguyên nhân: vi phạm tốc độ 05 vụ, lấn đường 03 vụ, thiếu quan sát 04 vụ, uống rượu bia 03 vụ, đang điều tra 03 vụ. Ngoài ra, còn xảy ra 30 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 51 người. Phát hiện 8.362 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt 2,4 tỉ đồng; tạm giữ 67 ô tô, 1.622 mô tô, 3.954 giấy tờ, tước 136 giấy phép lái xe.
- Phạm pháp hình sự trong tháng xảy ra 74 vụ (tăng 13 vụ so với tháng trước), gồm: giết người 03 vụ, dâm ô 02 vụ, giao cấu với trẻ em 02 vụ, cướp 02 vụ, cướp giật 02 vụ, cố ý gây thương tích 10 vụ, chống người thi hành công vụ 01 vụ, trộm cắp 35 vụ, hủy hoại tài sản 03 vụ, cưỡng đoạt tài sản 01 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ, nhận hối lộ 01 vụ, tàng trữ vũ khí trái phép 01 vụ, đánh bạc 10 vụ. Địa bàn xảy ra: Pleiku 11 vụ; Chư Sê 10 vụ; Chư Pưh 08 vụ; Phú Thiện 07 vụ; Đak Đoa 06 vụ; Kbang 5 vụ; Ia Pa và Ia Grai mỗi nơi 04 vụ; An Khê, Chư pảh, Đức Cơ, Krông Pa mỗi nơi 03 vụ; Kông Chro và Chư Prông mỗi nơi 02 vụ; Mang Yang, Đak Pơ và Ayun Pa mỗi nơi 01 vụ. Hậu quả: làm chết 04 người, bị thương 12 người; mất 41 chỉ vàng, 19 xe máy, 03 máy vi tính, 04 con bò, 03 điện thoại di động, 260 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản khác; tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 1,1 tỷ đồng. Đã điều tra, làm rõ 42 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỉ lệ 56,8%; bắt 123 đối tượng phạm tội (có 06 đối tượng truy nã); Thu hồi 93 triệu đồng, 01 máy tính, 21 xe máy.
          Phát hiện 07 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 02 vụ), bắt 10 đối tượng; địa bàn  xảy ra: Đức Cơ 03 vụ, Mang Yang 02 vụ, Pleiku, Phú Thiện mỗi nơi 01 vụ; thu giữ 40,768g heroin, tạm giữ 31 triệu đồng.
Cháy xảy ra 03 vụ, gồm 01 vụ cháy kiot hàng hóa ở chợ Phú Thiện, 02 vụ cháy nhà dân ở Đak Đoa, thành phố Pleiku (tăng 02 vụ so với tháng trước); nguyên nhân: do chập điện 02 vụ, bất cẩn do dùng lửa; trong đó xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 39 Phù Đổng, Pleiku làm chết 03 người.
Có 03 trường hợp tự tử chết tại Pleiku, Đức Cơ, Mang Yang, nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình. Xảy ra  05 vụ chết đuối tại An Khê, Pleiku mỗi nơi 02  vụ, Đức Cơ 01 vụ, làm chết 07 người (trong đó có 05 trẻ em) do tắm hồ, sông không biết bơi.
6/ Công tác cải cách hành chính: Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở Nội vụ; tổ chức tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho 17 huyện, thị xã, thành phố.
7/ Công tác tư pháp: Thẩm định 02, góp ý 01 dự thảo văn bản; kiểm tra 02, tự kiểm tra 02 văn bản. Công chứng 2.743 việc; cấp 48 phiếu lý lịch tư pháp; chứng nhận đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho 03 trường hợp. Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tại 15 xã, trợ giúp pháp lý 259 vụ việc cho 259 đối tượng được trợ giúp.
   8/ Công tác ngoại vụ: Trong tháng 4/2012, các sở, ngành đã tiếp, làm việc với 09 đoàn gồm 29 khách nước ngoài là đại diện, chuyên gia của các tổ chức quốc tế đến đánh giá tình hình triển khai các dự án hỗ trợ trên lĩnh vực nông lâm nghiệp, y tế, giáo dục; đoàn cán bộ Công ty Điện lực tỉnh Ratanakiri-Campuchia, các thương gia, giáo viên nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội hợp tác và làm việc tại tỉnh.
UBND tỉnh cử và cho phép 08 đoàn với 48 cán bộ, công chức đi công tác, nghiên cứu học tập tại New Zealand, Pháp, Hàn Quốc, Campuchia và đi việc riêng tại Mỹ và Trung Quốc.
 
ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế - xã hội từng bước chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực, các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội bước đầu đã phát huy hiệu quả; sản xuất vụ đông xuân vượt kế hoạch về diện tích, không để xảy ra khô hạn, cháy rừng, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; sản xuất công nghiệp và các ngành dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ; mặt bằng lãi suất đã được điều chỉnh giảm; chỉ số giá tiêu dùng được kiềm chế; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm, các vấn đề bức xúc xã hội được quan tâm giải quyết; không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm ở người; tai nạn giao thông giảm về số vụ, số người chết; cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo.
Tuy nhiên, diễn biến khí hậu bất thường, nắng nóng gay gắt từ cuối tháng 4 đến nay; tình hình tranh chấp vùng nguyên liệu, phá rừng làm nương rẫy, khai thác gỗ, khoáng sản trái phép, di dân tự do còn phức tạp; đến nay trung ương chưa phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012; công tác quản lý vốn đầu tư, kiểm tra, giám sát công trình, lựa chọn đơn vị thi công, đơn vị thiết kế của các cấp chưa tốt, một số công trình đã dừng thi công do một số đơn vị mất khả năng thanh toán; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, phải giải thể tạm dừng sản xuất kinh doanh; lãi suất ngân hàng giảm nhưng còn ở mức cao; giá cả một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực giảm so với cùng kỳ năm trước làm cho kim ngạch xuất khẩu giảm. Tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng chưa bền vững, tình hình tai tệ nạn, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp.
B/ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2012:
Để thực hiện các mục tiêu mà Chính phủ, của tỉnh đề ra, trong tháng 5/2012 và các tháng tiếp theo, yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung thực hiện các công việc sau:
I. Về kinh tế:
1/ Tập trung thu hoạch cây trồng vụ đông xuân, chuẩn bị đất để sản xuất vụ mùa; phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt; không để xảy ra dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Thực hiện quyết liệt công tác phòng chống cháy rừng, triển khai quyết liệt, có hiệu quả việc truy quét lâm tặc trên các địa bàn trọng điểm và các địa phương còn lại; triển khai kế hoạch trồng cao su trên đất lâm nghiệp năm 2012; tập trung triển khai ngay các biện pháp phòng chống thiên tai, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức trồng cây nhớ ơn Bác Hồ nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Bác.  
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình MTQG về: xây dựng nông thôn mới, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu; kết hợp cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới“.
2/ Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quan trắc môi trường. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ thực hiện dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn năm 2010 – 2015, định hướng giai đoạn sau năm 2015.
3/ Ngành công nghiệp có kế hoạch đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp, chủ động đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các thủy điện vừa và nhỏ, các dự án sản xuất công nghiệp sớm hoàn thành và đưa vào vận hành.
4/ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012, chú trọng việc chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu có năng lực; thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. Thực hiện đúng các quy định về quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012 theo hướng dẫn tại công văn số 5274/BTC-ĐT ngày 19/4/2012 của Bộ Tài chính và công văn số 1221/UBND-KTTH ngày 02/5/2012 của UBND tỉnh.
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và công trình Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ.
Sở Giao thông vận tải chủ trì, triển khai việc kiểm tra tất cả các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; hoàn chỉnh danh mục công trình cho chuẩn bị đầu tư năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015; đề xuất phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia khi trung ương có quyết định phân bổ.
            Đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay; triển khai nghiêm túc công tác hậu kiểm doanh nghiệp, thực hiện chế độ báo cáo, đưa công khai lên trang Web danh sách các doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động.
5/ Sở Tài chính cân đối ngân sách để đảm bảo nguồn cải cách tiền lương theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ về nâng mức lương tối thiểu lên 1.050.000 đồng/tháng; triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đảm bảo thu ngân sách đạt trên 3.700 tỷ đồng trong năm 2012; tập trung xử lý các khoản nợ ngân sách, nợ thuế…; công tác chi ngân sách phải được kiểm soát và thanh toán đúng chế độ quy định. Triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS). Đề xuất việc thu hồi và phân bổ vốn  đã phân bổ để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển giao thông nông thôn.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện Quyết định số 780/QĐ-NHNN về việc phân loại nợ đối với nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, công văn số 2506/NHNN-CSTT ngày 24/4/2012 về giải pháp về hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; triển khai các biện pháp huy động vốn cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ cho sản xuất – kinh doanh; đẩy mạnh mở rộng tín dụng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu; giám sát chặt chẽ việc giảm trần lãi suất tiền gửi xuống còn 12%, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được tiếp cận với nguồn vốn vay. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tập trung đáp ứng được nhu cầu cho vay hộ nghèo.
II. Về văn hóa xã hội:
1/ Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện các biện pháp nâng chất lượng dạy và học; chuẩn bị tốt cho kết thúc năm học 2011 - 2012, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2012. Phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, tổng hợp, đề xuất triển khai thực hiện việc xóa phòng học mượn, học nhờ; tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 - 2015. 
2/ Ngành y tế tăng cường giám sát, theo dõi tình hình các bệnh, nhất là các bệnh nguy hiểm trong mùa hè; thực hiện các biện pháp khống chế dịch tay chân miệng; đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Khẩn trương hoàn thành công tác đấu thầu mua sắm thuốc năm 2012 cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh. Tập trung xây dựng tiêu chí Quốc gia về y tế xã theo quy định mới của Bộ Y tế; khẩn trương trình UBND tỉnh xem xét Bảng giá thu một phần viện phí theo  quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC.
3/ Ngành văn hóa, thể thao và du lịch chuẩn bị tổ chức Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập tỉnh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án nâng cấp Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật thành Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Gia Lai.
4/ Ngành Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn, năm an toàn giao thông, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, nhất là các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính, tiền tệ, giá cả, các chính sách an sinh xã hội để nhân dân hiểu, đồng thuận.
5/ Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện tốt các hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ; hướng dẫn triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các quy định hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tập trung kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp trồng cao su tiếp nhận lao động là đồng bào dân tộc thiểu số vào làm việc. Thực hiện đúng quy định việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo.
III. Về nội chính:
1/ Thực hiện  nghiêm túc cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và triển khai theo hướng dẫn về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.
2/ Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng cơ quan, địa phương, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn triển khai các Luật mới ban hành. Tuyệt đối không chỉ đạo, triển khai công việc bằng tin nhắn điện thoại, nhằm tránh các hiện tượng mạo danh, lừa đảo. Tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tồn đọng.
3/ Các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh học đường; đẩy mạnh việc phòng chống tai tệ nạn xã hội.
4/ Triển khai các nhiệm vụ, giải  pháp công tác để đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh trên tuyến biên giới; triển khai xây dựng Cột mốc số 30 (mốc cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) và tiếp tục công tác phân giới cắm mốc theo kế hoạch.
5/ Triển khai đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch số 130/KH-BATGT ngày 27/12/2011 về Kế hoạch hành động “năm an toàn giao thông – 2012” của Ban An toàn giao thông tỉnh, với chủ đề “Hưởng ứng cùng với cả nước, thiết lập trật tự kỷ cương giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai”./.
 

UBND tỉnh

Bản đồ hành chính

Thông tin thời tiết (29-07-2016)

Khu vực phía Đông Bắc tỉnh( Huyện KBang) Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi đến rải rác. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20-320C
Khu vực phía Đông tỉnh(Mang Giang, ĐakPơ, Kông Chro & TX An Khê) Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi đến rải rác. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20-320C
Khu vực phía Đông Nam tỉnh (Phú Thiện, AyunPa, Ia Pa & KrôngPa) Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24-340C
Khu vực phía Tây Nam tỉnh(Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh) Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24-340C
Khu vực phía Tây Bắc (ChưPah, IaGrai, ĐakĐoa) Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn,chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi đến rải rác. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21-310C
Khu vực TP. Pleiku Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn,chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Gió: Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20-280C